"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Weg met al die IT-functies, kijk naar competenties

Nergens is de wildgroei aan functietitels zo groot als in de IT. Wie ziet door de bomen het bos nog? Het European e-Competence Framework (e-CF) moet duidelijkheid brengen. Bramjan Mulder van de Staffing Groep over het nut en noodzaak van deze standaardisatie van IT-functies.

‘Manager Resources’ staat er op zijn visitekaartje. Maar wat doe je dan precies? En hoe goed ben je daarin? Daar moet men dan maar naar gissen. Dus heeft Bramjan Mulder op de achterkant van datzelfde visitekaartje een overzichtje met zijn meest relevante competenties en bijbehorende vaardigheidsniveaus staan.

En dat is geen overbodig luxe. Want wat bedrijf X onder een IT manager resources verstaat is niet hetzelfde als bedrijf Y. Niet zelden heeft een IT-professional met enige werkervaring dan ook vijf verschillende functietitels in zijn cv staan. Dat maakt het komen tot de juiste match er voor bemiddelaars, opdrachtgevers en IT-professionals niet gemakkelijker op. En het is al zo lastig in de krappe arbeidsmarkt waarin een schreeuwend tekort aan geschikte ICT’ers is.

Competenties in kaart brengen

“Het is veel handiger om naar skills en competenties te kijken in plaats van naar functies?”, zegt Bramjan Mulder. “Competenties kun je gebruiken als lego-blokjes om een functieprofiel op te bouwen.” Volgens dit principe is er een lijst met de veertig meest voorkomende competenties voor IT’ers opgesteld: de European e-Competence Framework (e-CF). Dit is sinds 2016 de officiële Europese standaard (NEN-EN16234:2016).

Volgens dit raamwerk zijn alle ICT-functies te koppelen aan een of meer van deze veertig competenties, variërend van service level management, innovation, product/service planning, user support, et cetera. En aan die competenties kan voor elke IT’er scores worden toegekend. Zo krijgt de werkgever heeft een helder beeld van de competenties die hij op zijn IT-afdeling nodig heeft én ziet in een oogopslag of dat past bij wat de sollicitant in huis heeft. Die IT-professional heeft op zijn beurt met e-CF een mooi middel in handen om zichzelf in de markt te zetten en een werkgever/opdrachtgever te overtuigen van zijn bewezen kwaliteiten.


e-CF in de praktijk

Iemand die dagelijks werkt met e-CF is Liesbeth Ruoff – van Welzen. Vanuit haar bedrijf LRWA heeft zij hiermee onder meer bij het UWV en The Future Group goede resultaten geboekt. “Het helpt bij het in kaart brengen van de digitale vaardigheden die men in huis heeft en die nodig zijn in een organisatie.”

De kracht van e-CF is volgens Ruoff juist dat zich dit ook leent voor mensen die niet in officiële IT-functies werken, maar wel ICT-vaardigheden hebben. Om die digitale skills te meten maakt zij gebruik van een assessment tool ontwikkeld door EXIN dat is gebaseerd op het European e-Competence Framework (e-CF). En dat levert nuttige informatie op, bijvoorbeeld over iemands’ geschiktheid voor een bepaalde rol, maar ook voor recruiters, die een beter beeld krijgen van de benodigde competenties van te werven kandidaten. “Mensen zijn zo gewend om te spreken over functies en diploma’s, maar het is veel beter om te denken in competenties. Competenties zijn namelijk te toetsen, geven aan wat iemand echt kan en gedaan heeft.”


Aanvulling op cv

e-CF vormt in de praktijk een mooie aanvulling op iemands cv. “Vooral voor mensen die zich minder in de ‘harde’ IT begeven, maar meer op processen, advisering – de functies die een brug slaan tussen IT en de business”, licht Mulder toe. “Want de harde, puur technische skills zijn meestal wel helder – Microsoft, Unix en Cisco hebben uitstekende certificeringstrajecten. Een tester of Java-ontwikkelaar vind je gemakkelijk op basis van de certificaten of tools. Maar voor de ‘zachtere’ skills ontbrak tot nog toe elke search tool. Een e-CF tabel geeft dat inzicht wel.”

Inzicht in database

Defensie, Achmea en de overheid werken inmiddels met e-CF en ook de Staffing Groep maakt er volop gebruik van. “Wij hebben onze systemen ingericht op basis van e-CF en waar de opdrachtgever het vraagt selecteren wij op basis daarvan. Het gebruik van e-CF betekent voor ons beter inzicht in de database/netwerk. Het helpt ons om alle verschillende functienamen terug te brengen naar een beperkte set met competenties.” Ook weten opdrachtgevers IT-Staffing te vinden bij het verbeteren van de personeelsontwikkeling, vertelt Mulder: ”Wij voeren competentiescans uit op basis van e-CF, waarbij wij bijvoorbeeld een hele IT-afdeling doorlichten en de competenties van elke medewerker in kaart brengen. Dit vormt dan vaak de basis voor een coaching- of ontwikkelingstraject.”

Nieuwe versie

Bramjan Mulder is de Nederlandse expert in het Europese team dat de standaardisatie van ict-functies heeft ontwikkeld en up to date houdt. Door het Europese karakter van e-CF is een Spaanse IT-consultant nu ook te vergelijken met een Nederlandse. Wel zo handig om dezelfde ‘taal’ te spreken voor bedrijven en bemiddelaars die internationaal werken.
En e-CF is niet in steen gebeiteld, legt Mulder uit. “Om nieuwe ontwikkelingen zoals big data, agile, user experience een plek te geven in het ict-competentieraamwerk, komt er in 2019 een nieuwe versie uit. En in de nabije toekomst zullen functies ontstaan die nog niet bekend zijn, maar je kunt wel al de daarvoor benodigde competenties in kaart brengen.” Dat maakt IT recruitment toekomstbestendig en helpt opdrachtgevers, recruiters en ICT-professionals elkaar te vinden en te komen tot de match.