"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Koolmees, verschuil je niet achter Europa!

Problemen rond invoering van een minimuminhuurtarief voor zzp’ers vertragen de nieuwe wet DBA tot 2021. Dat getuigt van weinig politieke durf.

Er zijn genoeg oplossingen te verzinnen, vindt Bovib. Bestuurslid Rick Schevers: “Het getuigt van weinig politieke durf dat de wetgeving weer een jaar wordt uitgesteld. Bovendien is en blijft een grote groep slachtoffer van onduidelijke regelgeving. Het is zonde om deze tijd van economische voorspoed niet te gebruiken voor lastige maatregelen. In zijn eigen woorden: repareer het dak als de zon schijnt.”

Maandag maakte minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) bekend dat zijn ministerie meer tijd nodig heeft om tot een nieuwe wet DBA te komen. Vooral maatregelen om tot meer bescherming te komen voor zelfstandigen met een laag tarief vragen om meer tijd. Koolmees streeft naar een nieuwe wet per 1 januari in 2021, een jaar later dan aangekondigd.

Europese wet

De belangrijkste reden: het ministerie van SZW is tot de conclusie gekomen dat een minimiuminhuurtarief strijdig kan zijn met het Europees recht. Daarom wil Koolmees naast toch verdere uitwerking van dat idee ook ‘alternatieve routes verkennen’ en dat kost tijd.

Met de nieuwe wet DBA wil de minister schijnzelfstandigheid tegengaan. Volgens het SEO economisch onderzoek dat bij de brief hoort, werkt 13 procent van alle zzp’ers voor minder dan 25 euro per uur. Slechts 6 procent rekent een uurtarief van minder dan 15 euro. Een kleine groep, concludeert Schevers.

Niemand is gebaat bij uitstel

“Maar de groep groeit. Uitstel is schadelijk voor iedereen. Schijnzelfstandigheid blijft groeien en ondertussen zijn de echte zelfstandig professionals de dupe. Een hele grote groep zelfstandigen moet opdrachten aan zijn neus voorbij laten gaan vanwege onduidelijke wet- en regelgeving. Dat is veel schadelijker voor de economie.”

Er zijn oplossingen genoeg. Schevers: “In de brief erkent de minister dat zelfstandigen zonder personeel een grote bijdrage leveren aan de samenleving en de economie. Tegelijkertijd wil het kabinet niet dat de groep te hard groeit, want zij dragen te weinig bij aan het sociaal stelsel. Vooral de kwetsbare groep. De oplossing is simpel: laat gewoon iedereen die werkt een bijdrage leveren.”

Europa biedt oplossingen

Kijk maar naar de rest van Europa, betoogt hij. “We kunnen niet verder, omdat het van de EU misschien niet mag. Maar kijk ook eens naar de oplossingen die Europa rijk is”, zegt het bestuurslid. “Bij onze Oosterburen draagt iedereen die werkt bij, of je dat nou doet als zelfstandige of medewerker. En zorg dan ook dat iedereen eerlijk wordt betaald zodat hij kan voldoen aan die sociale premies.”

Er zijn ook oplossingen voor het handhavingsbeleid. “Ik zie niet waarom je iedereen die overduidelijk boven een bepaald drempelbedrag zit, niet kunt vrijstellen”, zegt Schevers. “En iedereen die onder een minimumbedrag zit, daar ga je eens kijken. Dan heeft een grote groep tenminste duidelijkheid. Dit hoef je niet in een regel te vatten, dat kun je gewoon in een handboek schrijven wat de Belastingdienst erop na kan slaan.”

(Niet)regulier en de webmodule

Verder constateert Koolmees in zijn brief aan de Kamer dat er veel kritiek is op het begrip ‘reguliere werkzaamheden’. Of werk ‘regulier’ is speelt naast de lengte van de opdracht en hoogte van het tarief een rol speelt in de beoordeling of iemand ingehuurd kan worden.

Ook Bovib vindt de criteria regulier en niet regulier veel te vaag. “Niemand kan precies uitleggen wat nou wel en wat niet regulier werk is. Bovendien kan regulier werk best eens door een echte zelfstandige uitgevoerd worden. Denk aan een zwangerschapsverlof.”

Webmodule: zwart-wit of grijs?

Tot slot is de webmodule naar verwachting eind 2019 gereed. Het ministerie beoogt de wetgeving voor de onder- en bovenkantmaatregelen in de eerste helft van 2019 uit te zetten voor internetconsultatie.

“Het blijft toekomstmuziek en het is de vraag of deze module de zwart-witbenadering krijgt waar we allemaal op hopen”, zegt Schevers. “Men wil ‘een uitgebreide vragenlijst uitwerken tot een hanteerbare beslisboom’. Ik ben benieuwd hoeveel grijs gebied er overblijft.”

Bovib, de vereniging en branche-organisatie van de onafhankelijke inhuur-intermediairs in Nederland. Bekijk alle berichten van Bovib