"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Maessen (PZO) over vervanging Wet DBA: ‘Sectordenken is zó vorige eeuw’

Denis Maessen (PZO) wil schijnzelfstandigheid tegengaan met een ‘stop & go’-regeling

Om schijnzelfstandigheid te voorkomen, zouden er voor werkgevers en aanstaande opdrachtgevers een soort stop & go moeten gelden. Dat betekent dat ze gedurende een bepaalde periode van bijvoorbeeld drie maanden geen nieuw ingeschreven zelfstandigen mogen inhuren, die tot dat moment in dienst waren bij de onderneming of organisatie.

Dit is een idee van Denis Maessen, de voorzitter van PZO (Platform Zelfstandig Ondernemers). Hij denkt hiermee de gevolgen te ondervangen van de uitstoot van processen bij overheden en semi-publieke organisaties, waardoor grote aantallen schijnzelfstandigen zijn ontstaan.

Hoewel Maessen principieel tegenstander is van de minimumtarieven bij zzp’ers, wil PZO wel nadenken over hoe te voorkomen dat de zzp’ers ‘aan de onderkant’ van de markt in de verdrukking raken. De ‘stop-go’ optie zou een van de manieren zijn waarop PZO dit zou willen regelen.

Zelfstandigendossier

Voor 27 juni staat het zelfstandigendossier op de agenda van de Tweede Kamer. Begin deze week werd bekend dat het brede overleg met de ‘veldpartijen’ in dezen over de zomer heen wordt getild. Waarschijnlijk moet Minister Koolmees aan de Kamer melden dat het hem toch niet lukt om zijn ‘hoofdlijnenbrief’ over de vervanging van de Wet voor de zomer de deur uit te doen.

Hoewel partijen het niet eens zijn over wat er moet gebeuren met dit dossier, is wel iedereen er van doordrongen dat er haast gemaakt moet worden met het regelen ervan, nadat de Wet DBA in feite mislukt is.

Zo wil PZO voor de onderkant van de zzp-markt een aparte regeling. Niet specifiek ter bestrijding van de schijnzelfstandigheid maar omdat de dynamiek van die categorie in de arbeidsmarkt vraagt om andere maatregelen.

Dit om te voorkomen dat zzp’ers onder de armoedegrens dreigen te geraken. De markt daarboven moet zo veel mogelijk worden vrijgelaten, is het principe. “Wanneer een zelfstandige beneden de grens van een inkomen van € 20.000 fulltime werkt, dan wordt het leven lastig. Die groep verdient aandacht en steun in plaats van verwijten over het niet verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en het uitblijven van pensioenopbouw.”

Minimum-tarief

Eerder heeft Denis Maessen zich in dit kader voorzichtig positief uitgelaten over een minimum-tarief, zoals dat werd voorgesteld door minister Koolmees om de onderkant van de zzp-markt te beschermen. Maessen gaf aan ‘principieel tegen, pragmatisch voor te zijn. Hij waarschuwde de minister wel voor eisen rond mededinging. “Daar hebben we wel gelijk in gekregen, want de minister lijkt dat pad te hebben verlaten.”

De tarieven bepalen per sector, zoals de FNV onlangs in een interview op ZiPconomy bepleitte, daar voelt Maessen helemaal niets voor. Ook sectoraal overleg over bijvoorbeeld pensioenen, ziet PZO helemaal niet zitten. “Sectordenken is iets van de vorige eeuw. Het grijpt ook sterk in op de vrijheid van ondernemen die bij het ondernemerschap hoort. Veel ondernemers werken bovendien dwars door alle sectoren heen. “ Bovendien vallen heel veel zzp’ers volgens Maessen juist niet onder CAO’s, waardoor de drang om zaken collectief te regelen zijn doel voorbij schiet. “Bovendien hebben ondernemers die niet aan de onderkant van de markt zitten, meestal helemaal geen behoefte aan collectieve regelingen.”

Minimale dekking

Dan maar helemaal niets regelen? Dat ook weer niet. Wel ziet PZO een opening voor een algemene Arbeidsongeschiktheidsverzekering, waarbij er heel minimale dekking komt voor alle werkenden. “Zoals dat geregeld is met de Basisverzekering, die er ook voor iedereen is en waar je vervolgens pakketten bij kunt kopen”, zegt Maessen. Nu hebben vele zelfstandigen geen toegang tot verzekeringen. Dat zou moeten veranderen.


  • LEES OOK:   Koolmees wil meer tijd voor uitwerking plannen vervanging Wet DBA.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie