"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Bovib ‘sluit de keten’ met – eindelijk – een modelovereenkomst voor intermediairs

Eindelijk is er voor intermediairs op de zzp-markt meer duidelijkheid ontstaan omtrent de Wet DBA.

Met de recente publicatie van een aparte modelovereenkomst is voor het eerst ook de rol van de intermediair echt vastgelegd. Er was al langer een modelovereenkomst van de Bovib, de belangenbehartigingsorganisatie van de intermediairs.  Maar dat was slechts ‘de helft van het verhaal’, aldus belastingadviseur Boris Emmerig, die lange tijd met de overeenkomsten bezig is geweest.

Dit is de eerste keer dat ook de rol van de tussenpartij expliciet duidelijk gemaakt is

Het traject met de Belastingdienst startte al in januari 2016, zegt hij. En zelfs nadat de goedkeuring verkregen was, verstreken nog 3 maanden voordat de overeenkomst eindelijk op de site van de Belastingdienst kwam. Maar uiteindelijk is-ie er wel, en dat is winst, zegt Emmerig. ‘Voor het eerst is de hele keten afgedekt via modelovereenkomsten. Dus zowel de relatie tussen freelancer en intermediair, als de relatie tussen intermediair en eindklant. Alle modelovereenkomsten tot nu toe hadden betrekking op een eendimensionale relatie tussen opdrachtgever en -nemer. Dit is de eerste keer dat ook de rol van de tussenpartij expliciet duidelijk gemaakt is. Deze twee contracten zijn helemaal op elkaar afgestemd, het is eigenlijk deel 2 van het tweeluik.’

Modelovereenkomst geen mosterd na de maaltijd?

Maar, is dan natuurlijk de vraag: komt deze overeenkomst niet een beetje als mosterd na de maaltijd, nu het kabinet heeft voorgesteld de Wet DBA voorlopig toch niet te handhaven? Nu hoeft toch niemand meer ergens bang voor te zijn? ‘Het ligt er maar net aan hoe je het politiek spint’, zegt Emmerig. ‘Deels wordt natuurlijk wel gewoon gehandhaafd vanaf 1 juli, sterker nog, de handhaving wordt uitgebreid. Het ontbreekt alleen aan beleid en jurisprudentie waaruit blijkt wie door de Belastingdienst als kwaadwillend wordt gezien. Dan kun je maar beter zekerheid vooraf hebben.’

Het niet-handhaven van de Wet DBA noemt de Bovib overigens sowieso ‘ongewenst en niet werkbaar.’ Voorzitter Rob de Laat: ‘Echte duidelijkheid vooraf voor opdrachtgever en zelfstandige is noodzakelijk. En graag op kortere termijn dan dat we het hier in 2020 eens over gaan hebben.’

Ook zzp’er kan de overeenkomst gebruiken om een contract af te sluiten met een intermediair

In de nu goedgekeurde overeenkomsten gaat het bijvoorbeeld over de gezagsverhouding tussen de eindklant en de zzp’er, iets wat in de praktijk natuurlijk vaker kan voorkomen dan de gezagsverhouding tussen intermediair en zzp’er. Ook kan de zzp’er ermee voorkomen dat winst uit onderneming door de Belastingdienst ineens als ‘resultaat overige werkzaamheden’ wordt gezien (wat fiscaal veel nadeliger is). Een zzp’er kan de overeenkomst gebruiken om een contract af te sluiten met een intermediair, zodat die geen loonheffing hoeft in te houden en af te dragen, zolang volgens de overeenkomst gewerkt wordt.

Vrije keuze opdrachtnemer onderdeel overeenkomst

De modelovereenkomst bevat een aantal geel gemarkeerde passages die voor de Belastingdienst cruciaal zijn. Als in een eigen overeenkomst die passages ongewijzigd terugkomen, mag zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer ervan uitgaan dat de Belastingdienst geen dienstverband zal constateren.

Het gaat dan bijvoorbeeld om de vrije keuze van de opdrachtnemer om de opdracht naar eigen eer en geweten in te vullen, en over het gebruik van (zoveel mogelijk) eigen materialen door de opdrachtnemer. Ook gaat het bijvoorbeeld over het debiteurenrisico dat een freelancer loopt wanneer de eindklant de intermediair niet betaalt omdat de freelancer tekort schiet in de uitvoering van de opdracht.

  • Lees hier de hele overeenkomst zelfstandige professionals op website Belastingdienst
  • Zie dit ZiP-dossier over alle ontwikkelingen rond de ‘Nieuwe Wet DBA’ 
Peter Boerman was tussen 2016-2018 (eind)redacteur bij ZiPconomy. Hij is hoofdredacteur van Werf& ; over arbeidsmarktcommunicatie en recruitment. Hij is gefascineerd door de vraag hoe menselijk talent en organisaties bij elkaar worden gebracht, en wil met zijn verhalen bijdragen aan een wereld waarin mensen zoveel mogelijk van hun potentie kunnen verwezenlijken. Bekijk alle berichten van Peter Boerman