"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
HR trends

De 10 belangrijkste HR-trends voor 2018 (volgens Josh Bersin)

Jaarlijks kijkt Josh Bersin vooruit op de toekomst. Deze 10 trends ziet hij voor 2018.

Voorspellingen

Iedereen die Josh Bersin een beetje kent weet dat het onmogelijk is om al zijn voorspellingen op een rij te krijgen. Daarvoor zijn het er gewoon veel te veel. In dit artikel schetsen we daarom eerst de visie van de oprichter van Bersin by Deloitte op de ‘Future of Work’, vanuit de menselijke kant gezien. Als tweede vatten we het nieuwe rapport “HR Technology Disruptions for 2018” samen vanuit de meer technische kant. Beide kanten koppelen we vervolgens puntsgewijs aan elkaar, ook deels gebaseerd op Bersins presentaties tijdens HR Tech World in Amsterdam eind oktober.

De toekomst van werk vanuit de menselijke kant

Veel van de punten die Bersin noemt over de toekomst van werk hier op HRE Daily zijn niet per se nieuw. Wel is het goed ze op een rij te hebben. Dan wordt meteen duidelijk waarom HR broodnodig moet veranderen;

 1. Automatisering en digitalisering zullen versnellen. Nu verwacht 38% van de bedrijven in Bersins onderzoek over 5 jaar volledig geautomatiseerd te zijn, maar 77% gelooft ook dat dit in beter werk voor mensen resulteert. Hier is een grote noodzaak tot andere kennis en kunde, maar HR blijft vrij klassiek opleidingen aanbieden
 2. Omdat de juiste kennis en kunde vaak niet in huis is wordt in- en uitstroom steeds dynamischer, lees: massaler. Veel recruitmentafdelingen worstelen met de groeiende stroom vacatures en kandidaten, waarbij het risico groter wordt dat ze niet de juiste persoon selecteren.
 3. Minder hiërarchie en dus minder focus op managers, meer focus op werken in teams. Dit past vaak niet in de HR-processen, maar het gebeurt wel. Bij Cisco werken wereldwijd 20.000 teams aan projecten, maar niet één van die teams staat bij HR geregistreerd!
 4. Als de juiste mensen dan in teams aan het werk zijn is het zaak ze tegelijk zo blij en productief mogelijk te laten zijn:
 • 4.a Enerzijds is bekend dat tevreden werkenden betere resultaten opleveren. Stress is echter beroepsziekte nummer 1, dus kennelijk lukt dat nog niet heel goed met die tevredenheid. ‘Welzijn’ en daarmee gezondheid, wordt steeds meer erkend als speerpunt, ook door HR. Maar stress wordt vaak veroorzaakt door de organisatie, de manager en de digitalisering. Dus wat HR nu vaak doet – stress alleen bij de medewerker aanpakken – is oorzaak en gevolg door elkaar halen.
 • 4.b Anderzijds drijft de performance van de werkenden ook direct hun productiviteit. Helaas blijven veel HR-processen hierbij achter. Zo is bijvoorbeeld allang bekend dat feedback direct moet en niet aan het eind van het jaar. Toch blijft HR hameren op de jaarlijkse beoordelingscyclus.

HR Tech trends om die toekomst van werk mogelijk te maken

Begin november verscheen het rapport “HR Technology Disruptions for 2018”. In dit artikel in Forbes licht Bersin de 10 trends voor 2018 toe die kunnen helpen om de hiervoor genoemde punten te verbeteren.

 1. Over opleidingen;
  • Reinvention Of Corporate Learning Is Here (trend 5). Met een verwijzing naar een eerder artikel over de disruptie van digitaal leren gaan micro-learning, MOOC’s en AR/VR uiteraard voorop in deze trend
 2. Over recruitment;
  • The Recruiting Market Is Thriving With Innovation (trend 6). Recruitment is de grootste HR Tech-markt met de meeste dynamiek en meeste start-ups. Vacatures vol met functiebeschrijvingen zijn echt niet meer oké. Die kan een kandidaat niet lezen in de gemiddeld 8 seconden die hij of zij aan een vacature besteedt. Er is heel veel nieuwe technologie voor om dat anders te doen.
 3. Over het werken in teams
  • A Massive Shift From “Automation” To “Productivity” (trend 1). Langzamerhand komen we op het punt dat de basisadministratie van HR op orde en geautomatiseerd is. De tijdlijn in dit diagram is voor sommige organisaties wellicht iets te optimistisch, maar de focus op toegevoegde waarde voor de productiviteit van de hele organisatie is onvermijdelijk voor het voortbestaan van HR. 
  • People Analytics Matures And Grows (trend 8). Natuurlijk kun je analytics in alle gebieden van HR inzetten, maar de trend die Bersin onderscheidt is dat met name in ‘Organizational Network Analysis’ (ONA) veel ontwikkelingen zijn die de relaties tussen individuen en teams inzichtelijk kunnen maken. Hiermee kun je ook weer het welzijn en de productiviteit van teams meten en verbeteren.
 4. Over productiviteit:
  • The Wellbeing Market Is Exploding (trend 7). In deze hoek ziet Bersin een ontwikkeling die van traditionele arbo-onderwerpen naar fitness tools (wearables) ging en vervolgens van algemeen welzijn (zoals mindfulness) door naar verbetering van duurzame performance. 
  • Continuous Performance Management Is Here: And You Should Get With It (trend 3). Beginnen met continue feedbacksystemen betekent niet dat de jaarlijkse ratings voor de salarisronde moeten verdwijnen. Dat kan naast elkaar en ook gecombineerd met teamperformance, de tools zijn beschikbaar!
  • Feedback, Engagement, And Analytics Tools Reign (trend 4). Performance management hoeft geen geïsoleerd proces te zijn. Er zijn genoeg mogelijkheden om alle feedbackmogelijkheden aan elkaar te koppelen, zoals dit diagram laat zien: 

 

 1. Overige trends

Naast deze trends in specifieke gebieden komen nog de volgende trends aan bod;

 • Acceleration Of HRMS And HCM Cloud Solutions, But Not The Center Of Everything (trend 2) Het duurt nog wel even voordat we van de huidige 40% naar 100% cloud based HR komen, maar nu de eerste schapen over de dam zijn versnelt dit proces wel. Anderzijds gaan de ontwikkelingen ook zo snel dat er veel meer deeloplossingen komen en dat we van vroeger 4,5 naar nu gemiddeld 7 naar binnenkort nog veel meer HR Tech-toepassingen binnen organisaties gaan.
 • Intelligent Self-Service Tools (trend 9). Met steeds meer digitale hulpmiddelen is de ‘alles-in-één’-oplossing verder weg dan ooit. Het wordt de kunst om de User Experience voorop te houden. Intelligente self-service tools, zoals chatbots, kunnen hiervoor zorgen door ze als aparte laag over alle onderliggende HR Tech heen te leggen.
 • Innovation Within HR Itself (trend 10). Als laatste ziet Bersin dat HR begint mee te bewegen als de organisatie als geheel ook aan een digitale transformatie begint. Enerzijds komen er dan innovatieprojectteams om met HR Tech te experimenteren. Anderzijds veranderen dan ook de rollen binnen de HR-afdeling.

Focus op productiviteit

In veel trends zie je een rode draad verschijnen naar het hogere doel: het verbeteren van productiviteit. En dat is ook hard nodig, zoals deze grafiek laat zien. Nu maar al deze trends zien bij te houden! 

De tip van de dag om die productiviteit te verhogen is te kijken naar Volley.com. Bersin noemt de tool niet bij naam, maar verwijst er indirect wel naar als hij het heeft over een platform om automatisch een micro-learning te creëren door via AI elk dik (onleesbaar) document snel te doorgronden.

Mark is HR projectleider en adviseur voor het groeien naar Total Talent Management of Integraal Talent Beheer. Hij staat daarin voor een gelijke behandeling van alle werkenden, door HR en de rest van de organisatie, los van hun contractvorm. Hierover schreef hij samen met Marleen Deleu het boek Mis geen Talent.Mark heeft een sterke IT achtergrond en kan hiermee een HR organisatie goed helpen om de vertaling te maken van wensen naar techniek. Hij zet graag innovatieve HR technologie in zodat alle werkenden zich kunnen ontwikkelen naar een volgende stap. In 2017 heeft hij HRTechReview.nl opgericht om objectief inzicht te geven in de HR Tech markt in Nederland. Bekijk alle berichten van Mark van Assema