"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Werkgevers en bonden bereiden nieuw arbeidsmarktakkoord voor. Worden belangen zzp’ers de dupe?

Werkgeversorganisatie VNO-NCW en vakbond FNV bereiden akkoorden voor over pensioenen en arbeidsmarkt. De vraag is of in dat akkoord de belangen van zelfstandigen wel een plek krijgen?

Werkgeversorganisatie VNO-NCW en vakbond FNV bereiden akkoorden voor over pensioenen en arbeidsmarkt. Die deals moeten vlak na de verkiezingen klaar zijn zodat ze direct op de formatietafel belanden. Dat meld de Telegraaf op basis van ‘goed ingevoerde bronnen’. De vraag is of in dat akkoord de belangen van zelfstandigen wel een plek krijgen?

De sociale partners willen dit keer de formatie voor zijn door met nu al met een sociaal akkoord te komen.

VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer en vicevoorzitter Ruud Kuin van de FNV proberen gezamenlijk tot een breed advies over de arbeidsmarkt te komen. Over de twee grote wetten van het huidige kabinet richting de arbeidsmarkt, de WWZ en de wet DBA, zijn veel betrokkenen ontevreden.

De Boer en Kuin willen met een allesomvattend plan komen in de hoop dat het door een nieuwe coalitie meteen wordt opgepakt. Het streven is om in april of mei hiermee te komen, als de kabinetsformatie naar verwachting nog in volle gang is. VNO en FNV hopen dat ze de onderhandelende partijleiders dan van een probleem afhelpen door een arbeidsmarktakkoord met breed draagvlak aan te bieden.

Uitruil ten koste van zzp’er ligt op de loer

De Telegraaf meldt dat de polderpartijen moeilijk tot overeenstemming komen. Werkgevers willen grotendeels af van de loondoorbetaling bij ziekte. Zij willen vaste contracten goedkoper maken. De vakbeweging zet in op vaste banen en wil af van de fiscale voordelen voor zzp’ers.

Hier dreigt direct ook het gevaar van een uitruil die nadelig uit kan pakken voor de zelfstandigen. De zzp’ers zijn voor VNO soms ‘mede ondernemers’ maar uiteindelijk toch vooral ‘leveranciers’. In dit grote gevecht tussen werkgevers- en werknemersorganisaties, waarvan de uitkomsten lastig te negeren zijn voor een nieuw kabinet, worden de belangen van de zelfstandigen al snel vermorzeld tussen andere thema’s en belangen.

Zo blokkeerde het VNO in november een voorstel voor een tussenoplossing van Staatssecretaris Wiebes rond de Wet DBA. Wiebes wilde tijdelijk het tarief onderdeel laten uitmaken van de beoordeling of iemand zelfstandige is. Zo wilde hij weer wat ruimte geven voor in ieder geval een deel van de zzp-markt. Volgens sommige volgers blokkeerde VNO dat idee om zo een ruimere onderhandelingspositie te verkrijgen in dit poldergesprek met de FNV.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

9 reacties op dit bericht

  • Klopt toch ook wel, FNV is een vakbond, dus voor werknemers, en VNO is voor de ondernemers, en ik denk dat die zich focussen op de echte ondernemers, dus niet de éénpitters.

    • Wat ik bedoel met “echte” is dat de zzper die alleen 1 keer per maand zijn/haar gewerkte uren declareert middels een factuur, daar niet serieus toe te rekenen valt. Denk niet dat vno zich daar op richt.

 1. Zolang er niemand aan tafel zit namens de ZZP, zie ik het niet rooskleurig in. Hopelijk komt de VVD/D66 op voor de belangen van de ZZP tijdens de formatie.

  • Moeilijk om de zzpers met 1 stem te laten vertegenwoordigen, er zijn zo veel soorten zzpers, met verschillende belangen.

   • Dat is ook precies de reden waarom de belangen van de ZZP, en niet alleen die van de schijnconstructies, makkelijker door politieke partijen en bonden als ruilmiddel kan worden ingezet.