"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Grote onzekerheid over Wet DBA blijft ondanks opschorting. Opdrachtgevers en zelfstandigen voelen niets voor reparatie wet.

De Wet DBA kost zelfstandigen nog steeds opdrachten en inkomsten. De opschorting van de handhaving heeft dit niet veranderd. Dat blijkt uit een onderzoek van ONL voor Ondernemers. De ondernemersorganisatie pleit voor een snelle oplossing.

De Wet DBA kost zelfstandig professionals nog steeds opdrachten en inkomsten. De opschorting van de handhaving heeft dit niet veranderd. Zelfstandig professionals worden nog steeds niet ingehuurd, aldus meer dan de helft van de ondervraagde ondernemers.”De praktijk schreeuwt om een snelle oplossing voor de problemen omtrent de positie van zelfstandig professionals” zo stelt ONL voor Ondernemers.

ONL voor Ondernemers deed de afgelopen weken onderzoek onder zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Ondernemers vragen volgens ONL het nieuwe kabinet snel duidelijkheid te geven over de handhaving van de Wet DBA. Zo moet de grote onzekerheid en onduidelijkheid op de markt weggenomen worden. Ruim 42% geeft aan dat dit nog in maart 2017 moet gebeuren, 25% zegt dat het uiterlijk mei 2017 moet gebeuren. Voor ruim 85% van de ondernemers betekent dit dat de Wet DBA naar de prullenbak moet om plaats te maken voor een nieuw systeem. ONL roept het komende kabinet op de problematiek omtrent de positie van zelfstandig professionals hun prioriteit te maken.

Gevolgen opschorting handhaving DBA

Opdrachtgevers dwingen zelfstandig professionals nog steeds in payroll- of detacheringsconstructies. Zelfstandig professionals merken weinig positieve effecten van de opschorting van de handhaving. Door 54% van de ondernemers wordt aangegeven dat zelfstandig professionals nog steeds niet of moeilijk ingehuurd worden. Ook overheden blijken weinig vertrouwen te hebben in de opschorting van de handhaving. Verschillende opdrachtnemers melden dat overheden geen opdrachten verlenen en anders alleen maar dienstverbanden of payroll-constructies willen.

Ondernemers willen een nieuw systeem voor zelfstandig professionals en geen reparatie van de Wet DBA. Ruim 85% van de ondervraagden geeft aan dat de Wet DBA in de prullenbak thuishoort en dat er een nieuw systeem moet komen. De politiek is momenteel sterk verdeeld over de Wet DBA, zo blijft uit dit overzicht van de standpunten door ZZPKiest.nu

Naar aanleiding van signalen uit de markt heeft ONL onderzocht hoe ondernemers, opdrachtgevers en opdrachtnemers over de toekomst van de Wet DBA en de positie van zelfstandig professionals op de arbeidsmarkt denken. Van de ondervraagden geeft ruim 78% aan dat een systeem van modelcontracten zonder wettelijke en fiscale grondslag niet geschikt is om vooraf zekerheid te bieden aan opdrachtgevers en opdrachtnemers. De voorkeur van ondernemers gaat uit naar een nieuw systeem ter vervanging van de Wet DBA.

Behoefte aan eigen positie voor zelfstandigen

Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben dringend behoefte aan duidelijkheid omtrent te positie van zelfstandig professionals. Duidelijke criteria moeten het mogelijk maken vooraf te zien of een werkende zowel arbeidsrechtelijk als fiscaal ondernemer of werknemer is. De eigen bewuste keuze door de ondernemer wordt het meest genoemd als criterium.

Andere veelgenoemde criteria zijn de kapitaalinvesteringen die een zelfstandige doet in het bedrijf, de mogelijkheid om zelf het tarief te bepalen, acquisitie van opdrachten en de eigen verantwoordelijkheid om zelf verliezen te nemen blijken goede graadmeters. Opvallend is dat de mogelijkheid om zich vrij te laten vervangen of het werken op locatie en met middelen van een opdrachtgever juist niet als onderscheidende criteria worden gezien.

 

Het merendeel van de opdrachtnemers en de opdrachtgevers ziet verder geen heil in een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering en de verplichting om een pensioen op te bouwen in een collectieve voorziening voor zelfstandig professionals. Uit een analyse van de verkiezingsprogramma’s door ZZPKiest.nu blijft overigens dat een meerderheid van de partijen wel neigt naar enige vorm van verplichting.

 

Woensdag 8 maart zullen de resultaten van de poll besproken worden bij het debat over de arbeidsmarkt van de toekomst, geïnitieerd door ondernemers en expertisecollectief The Future Group, in Nieuwspoort. Aan dit debat zullen de volgende politici deelnemen: Erik Ziengs (VVD), Steven van Weyenberg (D66), Bram van Ojik (GroenLinks), Ad Meijer (SP), Pieter Heerma (CDA), Mei Li Vos (PvdA), Teun van Dijck (PVV), Carola Schouten (ChristenUnie).

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie