"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Kap nâh. Stoppen met een kromme Wet DBA recht te praten.

Lisette van Rossum ziet niet zo veel in een herijking van het arbeidsrecht om de Wet DBA problemen op te lossen.

Kap nâh is een van de bekende uitspraken van Haagse Harry. Een stripheld in Den Haag. Het is niet makkelijk om dit op “zijn Haags” te zeggen. Zelfs als je je roots in Den Haag hebt liggen. De tekenaar van Haagse Harry groeide op in het Benoordenhout, net als de schrijfster van deze column.

Waarom deze titel voor een column gebruiken? De verklaring is simpel. De vertaling van kap nâh is ophouden. We moeten ophouden met iets recht te praten wat krom is. Ondanks de goede bedoelingen van partijen, doet de Wet DBA niet wat ze moet doen. Namelijk, de onderkant van de arbeidsmarkt beschermen.

Op dit moment is er een interdepartementale projectgroep bezig om de mogelijkheden in kaart te brengen met betrekking tot herijking van het arbeidsrecht. Een herijking die ziet op de begrippen “vrije vervanging” en “werkgeversgezag”. Een helse en ook wellicht ondankbare klus. Diverse belangenorganisaties worden uitgenodigd om hun ideeën hierover te ventileren bij de projectgroep.

Ik zie niet de oplossing in herijking van het arbeidsrecht

Bij voorbaat staat al vast dat de geopperde ideeën zeer divers zullen zijn. Zie daar maar iets zinnigs mee te doen als projectgroep. Tom Poes verzin een list, om maar een andere stripfiguur aan te halen.

Ikzelf zie niet de oplossing in herijking van het arbeidsrecht. De termen “vrije vervanging” en “werkgeversgezag” zijn dan wel al meer dan 100 jaar oud, maar doorontwikkeld in de jurisprudentie. Daar kan je niet zomaar omheen. Je zult moeten kijken naar de arbeidsmarkt anno 2017. Een arbeidsmarkt van werkenden. Daar zul je een nieuw systeem voor moeten gaan ontwikkelen. Een systeem, waarbij de zzp’er wordt aangemerkt als ondernemer en niet meer als ‘geen werknemer’. Een mooie uitdaging voor het nieuwe kabinet.

PS: Op https://www.zzpkiest.nu/category/themas/schijnzelfstandigheid/ staat een overzicht van hoe politieke partijen aan kijken tegen de Wet DBA.

De ABU is de Algemene Bond Uitzendondernemingen. Op deze plek delen verschillende experts van de ABU hun kennis of mening. Bekijk alle berichten van ABU

5 reacties op dit bericht

 1. Ben je niet bang, Lisette, dat we dan de ene uitzichtloze discussie vervangen door de andere? Zie het interview met de drie fiscalisten vandaag (28/2) in het FD. Fundamentele discussies zijn altijd mooi, maar er is wel nu een urgent probleem dat nu opgelost moet worden.

  • Beste Pierre,

   Ik ben geen voorstander van invoering van de drie door de Cie Boot voorgestelde criteria. Invoering hiervan leidt alleen maar tot nieuwe discussies. Zie mijn column: “De Boot gemist” van enige weken geleden.
   Het huidige probleem wordt veroorzaakt door het centraal stellen van de arbeidsovereenkomst: je bent werknemer, tenzij. Dit uitgangspunt moeten we loslaten. Ieder mens moet in staat worden gesteld om zelf te bepalen hoe hij of zij wil werken. Ik zou als uitgangspunt willen hanteren: als je ondernemer bent, ben je geen werknemer. En vandaaruit werken naar de oplossing voor het huidige probleem.

   • Maar het probleem is dat veel van die zelfbenoemde ondernemers in een constructie werkt die wel heel erg veel op een regulier loondienstverband lijkt, bv maar 1 opdrachtgever, broodtrommeltje enz.
    Dus dan zouden ze onterecht de fiscale ondernemers voordelen genieten, en daar wil men wil men volgens mij een maken.
    Dus je zou idd kunnen zeggen dat je ondernemer bent, mits je wel aan een aantal voorwaarden voldoet:
    – niet onder gezag werken
    – vervangbaar zijn.
    – geen (uur)loon, maar prestatie/resultaat loon.
    – aantoonbaar meerdere opdrachtgevers over een periode.

    Eventueel achteraf te toetsen door je accountant, die dan een verklaring van ondernemerschap kan afgeven bij je bel. Aangifte.
    Fraude door die accountants beboeten.

 2. De VAR gaf blijkbaar teveel ruimte aan teveel mensen om als zelfstandige te werken. Nu gaat het erom aan wie je die ruimte wilt blijven geven of van wie je die ruimte wilt wegnemen. Het lijkt mij dat de commissie Boot daar een aardige voorzet voor doet. Aan oeverloze debatten hebben we nu niet zoveel dat ben ik met Pierre eens.