SLUIT MENU

ACM: Geen tariefafspraken in cao’s voor zzp’ers. In politiek brede steun om collectieve onderhandelen tarief mogelijk te maken.

Bijna alle politieke partijen willen dat zzp’ers in kwetsbare sectoren de gelegenheid moeten hebben om collectief over hun tarief te onderhandelen.

“Zzp’ers zijn ondernemers die zelf bepalen tegen welk tarief ze werk aannemen. Minimumtarieven in cao’s voor zzp’ers verhinderen dat. Tariefafspraken verminderen de concurrentie tussen ondernemers. Daarom mogen cao-partijen geen collectieve tariefafspraken maken voor zzp’ers.” Dat schrijft de Autoriteit Consument & Markt in een vandaag verschenen leidraad.

Het groeiend aantal zzp’ers is volgens de ACM belangrijk voor de flexibele arbeidsmarkt. “Maar er zijn ook zorgen over het inkomen en de sociale zekerheid van zzp’ers. Het gaat dan bijvoorbeeld om het gebrek aan sociale bescherming, zoals een inkomen bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensioen. Eén van de voorgestelde oplossingen is het vastleggen van minimumtarieven in cao’s voor zzp’ers.”  Dat mag volgens de ACM meestal niet. “Prijsafspraken tussen ondernemers vallen onder het kartelverbod.”

De ACM legt dit in haar leidraad verder uit: “Een kartel is een verboden afspraak tussen ondernemingen, of besluit van hun vertegenwoordigers, om niet met elkaar te concurreren. Het kartelverbod is gericht op ondernemingen. Zzp’ers die zelfstandig economische activiteiten verrichten, zijn in de regel ondernemingen. Ook tariefafspraken voor zzp’ers in een cao vallen daarom onder het kartelverbod. Zulke afspraken zijn namelijk nadelig voor de concurrentie, en voor consumenten.”

CAO uitzondering, maar leidt tot schijnzelfstandigheid

Tariefafspraken die gemaakt worden in een CAO vallen niet onder het kartelverbod, mits het gaat om zzp’ers die in dezelfde werksituatie zitten als werknemers. De ACM noemt deze groep echter dan wel weer ‘schijnzelfstandigen’ die “minder vrijheid dan zzp’ers om te bepalen waar, wanneer en hoe ze hun werk doen.”  Op die manier raken zelfstandigen dan van de regen in de drup.

Bijna alle partijen willen ruimte voor collectief onderhandelen

Vrijwel alle politieke partijen willen dat er meer ruimte gecreëerd wordt dat zelfstandigen collectief kunnen onderhandelen over hun tarief. Althans in de kwetsbare sectoren.

Alle deelnemende partijen aan het ZZPKieskompas geven aan het “eens” of “zeer eens” te zijn op de stelling uit “In kwetsbare sectoren moeten ZZP’ers de gelegenheid hebben om collectief over hun tarief te onderhandelen“. Alleen de VVD staat hier ‘neutraal’ in, maar is dus ook niet tegen.  

Duidelijk is wel dit waarschijnlijk een aanpassing van de wetgeving vraagt. De uitspraken van de ACM bevestigen dat.

Overigens zijn alleen de SP, PvdA en Denk voorstander van een algemeen minimumtarief voor zzp’ers.

Op de themapagina ‘minimumtarief’ van  ZZPkiest.nu (zie hier), de speciale informatiewebsite over de verkiezingen van o.a. ZiPconomy, staan de visies van politieke partijen over dit onderwerp verder uitgewerkt. 

De leidraad van het ACM over de concurrentieregels voor zzp’ers is hier te vinden.  

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

3 reacties op dit bericht

 1. Zzp’rs zijn dan misschien geen zielepoten maar wèl vogelvrijverklaarden. Het is toch gewoon een belediging dat in de muziek de HBO’rs afgescheept worden met bruto €35 waarvan zij alles (verzekering, pensioen, belasting) moeten doen waardoor zij netto €15 over houden.
  Hoeveel uur moeten zij lesgeven om net iets boven een hongerloon uit te komen.

  Binnen de cultuurinstituten worden de werknemers door een gekweekte angstcultuur gewoon tegen elkaar uitgespeeld. Zij worden bij vrije tarieven binnen zo’n instituut gewoon concurrenten.
  Hoe wenselijk is dat? Er is immers altijd wel een idioot die het voor nog minder wil doen om net niet dood te gaan van de honger.

  • Dan lijkt me zzperschap niet de juiste keuze voor deze beroepsgroep als ik het zo lees, beter voor een normale (tijdelijke) baan gaan dan.
   Vergeet niet dat verpleegkundigen in deze maatschappij voor ongeveer 15 euro bruto per uur werken in loondienst notabene. Dan mag je voor jezelf even afvragen hoe jou eigen beloning zich daartoe verhoudt, in vergelijking met de inzet en maatschappelijk belang van je werk….

   • @Gerrit, je gaat bij deze stelling uit dat er een keuze is. Ik denk dat de (goed opgeleide) verpleegkundigen niet in de categorie ‘kwetsbare zzp’ers vallen waar het hier over gaat, omdat zij vaak wel een keus hebben (genoeg vacatures voor vaste banen). Maar denk bijv aan de media, of delen van de (thuis)zorg. Daar hebben de werkenden geen andere optie dan te werken als zzp’ers, als ze in de sector willen blijven. Dat leidt tot tarieven die soms nog onder die 15 euro liggen waar je het over hebt…