"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Wiebes in nieuwe brief over Wet DBA: “Stuur ons geen nieuwe modelovereenkomsten toe”.

In zijn brief aan branches en zzp’ers herhaalt Staatssecretaris Wiebes zijn standpunt rond ‘geen handhaving’. De zoektocht naar nieuwe criteria is ondertussen in volle gang.

Zzp’ers en opdrachtgevers hebben niets te vrezen van eventuele boetes en naheffingen in verband met de Wet DBA. Dat staat in een brief die staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft verstuurd naar enkele tientallen branches. Zelfstandigen die ooit een VAR hadden, kunnen binnenkort een brief met gelijke strekking op de deurmat vinden.

Wiebes had deze brief in het laatste Kamerdebat in december aangekondigd. Wiebes stuurt deze brief (zie hier voor een voorbeeld) aan de branches en niet rechtstreeks aan opdrachtgevers omdat hij niet weet welke organisaties gebruik maakt van zzp’ers

Voor wie de berichtgeving over de Wet DBA een beetje gevolgd heeft, bevat de brief en bijlage geen nieuwe informatie.

Geen handhaving, geen boetes

In de brief herhaalt Wiebes zijn mantra van ‘geen handhaving, geen boetes’. “Als een opdrachtgever een zzp’er inhuurt en de Belastingdienst achteraf constateert dat er sprake is van loondienst, zal de fiscus geen naheffing, boetes en correctieverplichtingen voor de loonheffingen opleggen. In dat opzicht kunnen opdrachtgevers dus met een gerust hart zaken doen met zzp’ers”.

Werkgroep ministerie op zoek naar nieuwe criteria

Wiebes legt verder uit dat er momenteel gewerkt wordt aan nieuwe criteria de meer duidelijkheid (vooraf) moeten gaan verschaffen wanneer er nu wel of geen sprake is van een arbeidsrelatie tussen een opdrachtgever/werkgever en opdrachtnemer/werknemer. “Het kabinet gaat onderzoeken hoe de criteria die belangrijk zijn bij het bepalen of er sprake is van loondienst concreter of anders ingevuld kunnen worden. Het kabinet wil haast maken met het onderzoek en hoopt nog vóór een volgend regeerakkoord  met resultaten te  komen.” Momenteel worden er hierover oriënterende gesprekken gevoerd door een interdepartementale werkgroep en sociale partners en deskundigen.

Kwaadwillenden

In de bijlage in de brief gaat Wiebes nog wat verder in op de term ‘kwaadwillenden’, de groep opdrachtgevers waar de Belastingdienst wél gaat handhaven.

“Kwaadwillend is de opdrachtgever  of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie  van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet  – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke  manier aantast).”

Wiebes legt verder zijn handhavingsstrategie uit met de volgende passage:

“De Belastingdienst richt de handhaving nu eerst op de ernstigste gevallen:  situaties  waarin  partijen evident  buiten het wettelijk  kader treden.  Het gaat daarbij dus niet om een zelfstandige professional bij wie er ruis is over de gezagsrelatie. Het gaat wel om gevallen waarin opdrachtgevers opereren in een context van opzet, fraude of zwendel. Daarbij kunt u denken aan situaties waarin sprake is van listigheid, valsheid of samenspanning en situaties die leiden tot ernstige concurrentievervalsing, economische of maatschappelijke ontwrichting of waarin  het risico aanwezig  is van uitbuiting.”

“Stuur geen modelovereenkomsten meer op”

Tot slot geeft Wiebes aan dat opdrachtgevers en zelfstandigen prima gebruik kunnen blijven maken van bestaande modelovereenkomsten.

Maar op de vraag of het zinvol is om nieuwe modelovereenkomsten nog voor te leggen aan de Belastingdienst schrijft hij:

“De Belastingdienst handhaaft niet, in ieder geval tot 1januari 2018 of zolang de herijking van de arbeidswetgeving loopt. In afwachting van het onderzoek naar de criteria uit de arbeidswetgeving is het niet nodig om nu een overeenkomst voor te leggen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst blijft uiteraard wel bereid om op verzoek een overeenkomst te beoordelen. De Belastingdienst beoordeelt dan, aan de hand van de huidige wetgeving, of uw overeenkomst leidt tot het werken buiten loondienst (dienstbetrekking).”

Niet zo raar. Na de kritiek van de commissie Boot en met de uitkomsten het lopende onderzoek naar alternatieve criteria, zal de hele systematiek van de huidige modelovereenkomsten op de schop gaan. Als de Wet DBA de formatie al overleeft.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts