"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

McKinsey: aantal zelfstandigen wordt fors onderschat. 30% heeft liever een baan.

Geen groep zo gedifferentieerd als de zelfstandigen. In een poging om meer inzicht in deze groep te krijgen heeft adviesbureau McKinsey ze onderverdeeld in 4 typen. Over wie gaat het als we het over zzp’ers hebben?

Geen groep zo gedifferentieerd als de zelfstandigen. In een poging om meer inzicht in deze groep te krijgen heeft adviesbureau McKinsey ze onderverdeeld in 4 typen. Over wie gaat het als we het over zzp’ers hebben? Een aantal highlights uit dit internationaal onderzoek.

Allereerst een aantal algemene feiten:

  • Freelance werk kent 3 belangrijke kenmerken: een hoge mate van autonomie; betaling per uur/opdracht en kortdurende relaties tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Zelfstandigen kunnen zowel diensten als opdrachten leveren.
  • Zo’n 20% tot 30% van de werkenden in de VS en EU-15 werkt als zelfstandige, zo’n 162 miljoen mensen.
  • Dankzij het groeiende gebruik van digitale platforms ontstaan steeds gemakkelijker matches tussen zelfstandigen en opdrachtgevers. Op dit moment maakt zo’n 15% van de zelfstandigen gebruik van deze platformen.

vier-types-zzpDe 4 typen zelfstandigen:

  • 30% valt onder de zogenoemde ‘free agents’. Ze hebben bewust voor het ondernemerschap gekozen. Hun onderneming is hun belangrijkste inkomstenbron.
  • 40% is ‘casual earner’. Ze hebben bewust voor het ondernemerschap gekozen, maar het werk is meer een manier om hun inkomsten aan te vullen.
  • De ‘Reluctants’ (14%) het werk dat ze uitvoeren als zelfstandige is hun belangrijkste inkomstenbron maar liever werken ze in vaste dienst.
  • De ‘financially strapped’: 16% werkt tegen wil en dank als zelfstandige om inkomsten aan te vullen.

Over het algemeen zijn de ‘free agents’ meer tevreden met hun werk dan mensen in een traditioneel werknemersverband. Niet heel verrassend: degenen die werken uit noodzaak, zowel de zelfstandigen als werknemers, zijn meer ontevreden over hun werk.

De toekomst

Opdrachten voor zelfstandigen nemen alleen maar meer toe. Zeker nu er met de groei van digitale platforms steeds meer grote, efficiënte marktplaatsen bijkomen waar opdrachtnemers makkelijk in contact komen met opdrachtgevers. En dan zijn er nog wat factoren waardoor het aantal freelancers alleen maar zal toenemen. Zoals werknemers die nog in dienst zijn maar voor zichzelf willen beginnen, werklozen op zoek naar werk en de groeiende vraag van consumenten en organisaties naar de diensten van zelfstandigen.


mckinsey-onderzoek

Eén reactie op dit bericht

  1. Diana Mulcahy (MBA Docent) adviseert haar MBA studenten mede op basis van dit onderzoek, maar ook haar eigen onderzoek om als zelfstandige aan de slag te gaan. Het doen van leuk werk zal ze uiteindelijk gelukkiger maken dan het hebben van een leuke baan