"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
planet interim

Ranking the Stars: Niels van Berkel over reviews en innoveren in een conservatieve interim markt

Niels van Berkel, oprichter van Planet Interim, over de kracht van reviews voor zelfstandigen professionals en innoveren in een conservatieve markt.

“Met ons ranking systeem kunnen interim professionals zich, net als hotels, nu door goede scores onderscheiden.” Een interview met Niels van Berkel, oprichter van Planet Interim, een online platform voor hoog opgeleide interim managers en zelfstandige consultants. Planet Interim bestaat inmiddels 6 jaar, reden om terug én vooruit te blikken.

 Conservatieve markt

“Toen ik in 2009 onderzoek deed voor Planet Interim waren er rond de dertig websites die zich op interim specialisten richtten. Nu zijn er honderden websites en portals. Ik zie ze als marktkramen op een grotere markt. Het is zeer gefragmenteerd: ze vormen een marktplaats voor een enkele inlener of een cluster inleners . Grote concurrerende marktplaatsinitiatieven, van o.a. Elsevier, VNU, USG People en Yacht, zijn intussen gestart en gesneuveld.”

“De interim markt blijkt conservatief. Sinds de crisisjaren zijn de tarieven van interim professionals scherp gedaald. Tegelijk stapelen de marges via diverse tussenschakels in de inhuurketen nog zich altijd op. Interim professionals krijgen hierdoor, ondanks de aantrekkende economie, in veel gevallen nog steeds niet naar hun marktwaarde betaald. Tussenpersonen ontvangen immers ook een marge en drukken zo de prijs voor de interimmer naar beneden.”

Technologie en duurzame contacten

Van Berkel is overtuigd: “Online platforms worden hot. Het aantal aanmeldingen van interimmers per maand is sinds onze laatste aanpassingen in juli jl. met bijna 90% gestegen, het aantal mobiele (smartphone) gebruikers is met ruim 70% gestegen tot 35% van het totale gebruik van het platform.”

“Geavanceerde platforms stellen organisaties in staat om rechtstreeks duurzaam contact met interim professionals op te bouwen. Dat contact is verwaterd doordat er tegenwoordig onpersoonlijk, via te veel tussenpersonen, wordt gecommuniceerd. Men kan nu zelf efficiënt relevante doelgroepen ontsluiten via selecties, notificatieservices, reviews, vind- & contactfunctionaliteit etc. Alles uiteindelijk om beter de menselijke afweging te kunnen maken met wie je het liefst in zee gaat. Dat geldt trouwens zowel voor de interim professional als voor de opdrachtgever.”  

Ranking the interim professionals

“In navolging van bijvoorbeeld Booking, Uber en Airbnb heeft Planet Interim een review- en ranking systeem voor aangesloten interim professionals opgezet. Net als bijvoorbeeld hotels kunnen aangesloten interim professionals zich nu door goede scores onderscheiden. De te verwachten kwaliteit wordt daardoor vooraf voor opdrachtgevers beter zichtbaar en beter vergelijkbaar.”

 “Alle leden worden ad hoc en automatisch ook periodiek ge-audit via update-verzoeken en dergelijke. Verder bekijken wij iedere aanmelding voordat het profiel op het web zichtbaar wordt. Het komt voor dat we tips geven of vriendelijk vragen om bepaalde informatie concreter te maken.  Sommige interimmers blijven hangen in algemeenheden zoals ‘echt mensen-mens met oog voor etc.’ Maar dan weet een opdrachtgever nog steeds de concrete meerwaarde niet.”

Flexibilisering

“Er is in Nederland een discussie ontstaan of de flexibilisering niet doorslaat. Op Europees niveau lopen we met de flexibilisering voorop. In andere landen is dus relatief nog meer winst te boeken dan hier. Internationalisering van de arbeidsmarkt en de daarbij behorende arbeidsmigratie zorgt er sowieso voor dat je niet meer met je traditionele kaartenbakjes kunt blijven werken om talent op tijd te identificeren. Partijen die hier nu goed op inspelen zullen de winnaars van morgen zijn.”

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie