"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Jonge zelfstandigen: “Show me the money”

Zelfstandige professionals van Generatie Y en Z zijn meer gefocust op geld dan eerdere generaties zelfstandigen. Zo blijkt uit onderzoek van FastFlex. Niels Huismans legt uit.

Zelfstandige professionals van Generatie Y en Z zijn meer gefocust op geld dan eerdere generaties zelfstandigen. Op de vraag wat zij onder groei verstaan, antwoordt bijna driekwart (73%) ‘meer winst’. Deze focus op geld is minder zichtbaar bij voorgaande generaties, waar slechts 47 procent de vraag met ‘meer winst’ beantwoordt.

Dit blijkt uit een onderzoek dat wij hebben gehouden onder ruim 660 zelfstandige professionals en dat volgende maand in zijn geheel wordt gepubliceerd. Een opvallende uitkomst, omdat van de jongere generatie werkende professionals wordt verwacht dat geluk en een goede work-life-balance belangrijke pijlers zijn. Slechts 17 procent van de respondenten ziet meer vrije tijd als groei indicatie.

Beoordelingscriteria

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat er een duidelijk verschil is in de manier waarop verschillende generaties zelfstandigen beoordeeld willen worden door hun opdrachtgevers. Generaties Y en Z hechten minder waarde aan een professionele uitstraling dan eerdere generaties zelfstandigen. Slechts 30 procent vindt dit een belangrijk beoordelingscriterium, tegenover meer dan de helft (56%) van de oudere generaties. Persoonlijkheid (31%) en flexibiliteit (41%) is voor jonge generaties belangrijk, terwijl oudere generaties hier met respectievelijk 13 procent en 33 procent minder waarde aan hechten.

Van Generatie Y en Z wordt vaak gezegd dat geluk en zingeving centraal staan in hun professionele carrière. Hoewel dit vaak het geval is, speelt geld echter ook een grote rol als we kijken naar hoe zij tegen de groei van hun ondernemerschap aankijken. Wel wil deze generatie zelfstandigen als flexibel gezien worden en speelt persoonlijkheid en de zzp’er als individu mee. Aan organisaties de taak om in te spelen op deze profielen. Een groot deel van Generatie Y en Z gaat namelijk aan de slag als zzp’er. Verwacht wordt dat collectieven bestaand uit zelfstandige professionals steeds meer functies binnen grote bedrijven overnemen. Organisaties moeten dit vooral faciliteren en hier de ruimte voor bieden.

Meer innovatie door Wet DBA 

Ik verwacht niet dat de invoering van de Wet DBA deze ontwikkeling tegen zal gaan. De Wet DBA geeft naast een grotere verantwoordelijkheid juist ook meer vrijheid aan zelfstandige professionals. De Wet DBA vraagt van zelfstandigen dat ze die zelfstandigheid ook echt vorm en inhoud geven. Zo kunnen ze meer de rol van “externe” pakken en hierdoor die frisse blik en vernieuwing blijven brengen.

Uit eerdere onderzoeken van ons, maar ook andere onderzoeken, is namelijk gebleken dat zzp’ers juist voor die vernieuwing en innovatie kunnen zorgen. Hoe langer ze bij een bepaalde opdrachtgever zitten en hoe meer “intern” ze worden hoe lastiger dit wordt. Ook zzp’ers gaan namelijk op den duur ten onder aan de “bedrijfsblindheid”.

 

Ondernemers en organisaties helpen om strategisch koers te zetten en te houden. Daar word ik blij van en dat is de reden dat ik samen met Laurens Adapt Innovatie gestart ben in 2018. Dit vanuit de overtuiging dat alle bedrijven en organisaties meer bezig moeten zijn met hun strategische vraagstukken. Eerder was ik meer dan vijf jaar werkzaam bij FastFlex, waar ik verantwoordelijk was voor de Business Development-activiteiten. Voordat Ik aan de slag ging bij FastFlex heb ik onder andere de master Marketing Management gedaan aan de Universiteit van Tilburg. Vervolgens heb ik het management traineeship van Young Colfield doorlopen. Naast mijn werk heb ik een passie voor sport, film, reizen en culinaire uitspattingen. Tevens ben ik sinds 2014 actief als raadslid in de gemeente Alphen-Chaam en publiceerde ik in 2018 mijn eigen boek genaamd ‘Lerend Leven’ Bekijk alle berichten van Niels Huismans

6 reacties op dit bericht

  1. Interessant, Niels. Ik informeerde via Twitter al even naar de methodologische verantwoording van dit onderzoek. Die komt later, hoor ik. Nu je er ook hier over publiceert, heb ik toch wel behoefte aan iets van toelichting. Zoals: wie waren de respondenten, hoe zijn ze geselecteerd, hoe representatief zijn ze, en wat is hen precies gevraagd? Want “De jonge zelfstandige” van “Generatie Y” én van “Generatie Z” – dat vind ik nogal wat om op basis van 660 gevallen zulke uitspraken over te doen. Dan moet je je lezers echt wat meer geven, willen ze je resultaten op waarde kunnen schatten.

    • Terecht dat je die vraag stelt. Zoals vermeld zullen we de methodologische verantwoording deze week op onze website plaatsen maar ik zal er ook voor zorgen dat de gegevens of link hier komen te staan. Ik kan alvast vertellen dat deze subset een gedeelte van de populatie is die ook aan ons grotere ZP-Onderzoek hebben meegedaan. Aan dat gehele onderzoek hebben iets meer dan 1700 respondenten meegedaan. Dit zijn niet alleen zzp’ers die wij als FastFlex contact mee hebben. De vragenlijst is ook via een aantal partners uitgezet. In week 25 publiceren we met ABN AMRO hier een trendrapport over. Ook kan ik alvast vermelden dat de generaties y en z, die wij gezamenlijk de “jonge zelfstandige” noemen, in deze resultaten samengepakt zijn aangezien we de populaties anders echt te klein vonden worden om daar ook nog onderlinge sterke conclusies uit te kunnen trekken. Dit zal in het grotere onderzoek wellicht wel lukken.

  2. Ik denk dat over het algemeen zzppers nogal gefocust zijn op geld, tenminste de dienstverlenende (consultants, interimmers, icters) zzpers waar we het hier op zipconomy meestal over hebben.

    • @gerrit eens! Gaat heel vaak over het tarief. De discussies over welke waarde daar tegenover staat wordt veel minder stevig gevoerd