"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Tussen Asscher en Escher: een cao voor zzp’ers?

Minister Asscher maakt kronkels op zzp’ers uit te sluiten bij de regeling cofinanciering sectorplannen.

Soms lees je iets drie keer over. Het klopt wat er staat, maar toch veroorzaakt het kortsluiting met jouw beleving van de werkelijkheid. Zoals de contradictie in het werk van Escher. En de Regeling Cofinanciering Sectorplannen van minister Asscher.

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) pompt via de regeling cofinanciering sectorplannen 600 miljoen in de economie om die weer op peil te krijgen. En, u weet het, de economische crisis is aan zzp’ers niet voorbij gegaan. Maar meeprofiteren van de 600 miljoen? Nee hoor.

In eerste aanleg mochten zelfstandigen niet meeliften omdat ze niet in één sector actief zijn. Dat bleek niet houdbaar, omdat er nog veel meer niet-sectorale fondsen zijn die wel plannen mochten indienen. Vervolgens waren de zelfstandig professionals “te klein” en “zonder leden”. Ook niet zo’n sterk argument.

En dan blijkt ineens hoe de overheid simpelweg een stokje steekt voor deelname van zzp’ers. In de wettelijke regeling staat een geniepig regeltje. Je mag alleen mee doen als je een cao hebt. Een cao voor zzp’ers? Kortsluiting. Asscher wordt Escher.

Zzp’ers moeten dus eerst een cao aan minister Asscher voorleggen, voordat zij de economische crisis te lijf kunnen gaan. Een collectieve arbeidsovereenkomst voor zelfstandig ondernemers, een grotere contradictie lijkt niet denkbaar. Maar toch, dit lijkt vreemd genoeg wel waar we in 2015 naar toe gaan. Althans, wanneer je de berichtgeving leest over het aan banden leggen van zelfstandig ondernemers, wijst alles in die richting.

Overheid en organisaties leggen zelfstandig ondernemers aan banden

Sinds kort wordt de zelfstandigenaftrek geframed als een “kostenpost van de overheid van 1,8 miljard euro”. De media, zoals het Financieel Dagblad, gaan daar kritiekloos in mee. In één adem wordt de vermindering van de opbrengsten van werknemersverzekeringen genoemd. Door de flexibilisering van arbeid en de stijging van het aantal zelfstandigen daalt de opbrengst van deze collectieve verzekeringen, waardoor een stijging van de premies dreigt. Die worden voor een deel door werkgevers betaald, maar zijn in ieder geval van invloed op het loon van werknemers.

En zie daar het collectief belang van overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties: Hoe houd je de overheidsinkomsten op peil, voorkom je dat werkgevers hogere lasten krijgen en bescherm je de werknemer met een vast contract? Door het aan banden leggen van de zelfstandig ondernemers.

Op basis van de actuele berichtgeving en de uitwerking van regelingen lijkt het waarschijnlijk dat in 2015 de zelfstandig professionals door overheid, werkgevers en werknemers ‘gered’ zullen worden met collectieve financiële verplichtingen. Een reddingsvest als keurslijf, dan wel te verstaan.

Dick Spel, Voorzitter Opleidings- en Ontwikkelingsfonds ZZP

dick spel

ZiPconomy geeft ruimte aan auteurs die eenmalig een artikel willen plaatsen op ZiPconomy. Naam en functie van deze gastbloggers worden onder het artikel vermeld. Bekijk alle berichten van Gastblogger

Eén reactie op dit bericht

  1. En wat betekent dat voor de toekomst?
    Nu arbeidsverhoudingen/dienstverbanden veel flexibeler zijn geworden vanaf 1 januari en na een enorme toetreding van zzp-ers de afgelopen jaren snijdt het mes aan 2 kanten.
    Enerzijds dalen de kosten voor de fondsen door uittreding en anderzijds de uitgaven door minder cao-gerelateerde mdw’s..
    Ik zie een toekomst voor me waar iedereen individueel goed voor zichzelf moet zorgen en de staat hieraan niet meer hoeft bij te dragen in de vorm van een sociaal vangnet. Wat werkt dat in de hand?