"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

“Het leuke van zelfstandig zijn, is dat je voor het uitoefenen van je passie wordt ingehuurd”

In de reeks over Goed Opdrachtgeverschap, deze keer een interview met Floor Lekkerkerker

Goed Opdrachtgeverschap: het zorgen voor de juiste randvoorwaarden waardoor de samenwerking met een interim professionals optimaal wordt. Wat vinden ZiP’ers zelf van ‘Goed Opdrachtgeverschap’ , wat ervaren ze? ZiPconomy laat elke week een zelfstandig interim professional aan het woord over dit thema. Deze aflevering Floor Lekkerkerker, die bijna altijd doet waar ze plezier in heeft en graag zou willen dat er bij het hockeyveld iemand langskomt met warme koffie.

Wat versta jij onder Goed Opdrachtgeverschap?

“Goed Opdrachtgeverschap betekent voor mij van beide kanten de verwachtingen goed managen; vanaf het eerste contact als potentiële kandidaat tot aan de afronding van de opdracht. Een opdrachtgever moet duidelijk maken waarom hij jou wil en wat hij zoekt. Ik ben resultaatgericht. Ik vind het belangrijk dat een opdrachtgever zegt wat hij wil bereiken, bijvoorbeeld honderd gemeenten voorlichten over en betrekken bij een nieuwe overheidsvoorziening van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook hoop ik dat een opdrachtgever me inhuurt voor mijn netwerk of omdat hij me heeft leren kennen en denkt dat ik de opdracht goed kan. Vervolgens verwacht ik dat hij bij mij checkt of ik de competenties en vaardigheden die hij denkt te zien, inderdaad in huis heb.”

Wat vind je belangrijk in de wervingsfase?

“Het leuke van zelfstandig zijn, is dat je voor je passie, je talent, je sterke eigenschappen wordt ingehuurd. Iemand die gedetacheerd wordt of in loondienst werkt, wordt te vaak voor slechts vijftig of zestig procent ingezet voor zijn of haar sterke punten. Ik zie dat ondernemers, zelfs degenen die het wat zwaarder hebben, niet ingehuurd willen worden voor zaken waar ze niet goed in zijn of waar hun hart niet ligt. Zelfstandigen zeggen vaak ‘nee’ als het niet hun talent of passie betreft. Het is in het belang van de opdrachtgever om goed aan te geven welke vaardigheden hij nodig heeft.”

 

Goed Opdrachtgeverschap ZiPconomy, FloorZelf wordt Floor gelukkig ook ingehuurd voor datgene waar haar hart ligt. “Ik heb bijvoorbeeld als projectleider tijdens een opdracht de vraag mogen stellen hoe bestuurders betere opdrachtgevers kunnen zijn voor ICT-projecten op het gebied van informatieveiligheid. Een zeer actueel onderwerp vanwege de ICT lessen van de Commissie Elias. De handreiking die uit deze opdracht is voortgekomen, is in co-creatie tussen het bedrijfsleven en de overheid gemaakt. Ik heb gezorgd dat partijen gingen samenwerken, ook door gebruik te maken van de politieke actualiteit; ik meen dat dat mijn competentie is.”

Als ondernemer heb je een meer zuivere relatie met je opdrachtgever dan als werknemer

Hoe kom je in contact met Goede Opdrachtgevers?

“Ik heb de luxe dat ik niet hoef te reageren op aanvragen, op een of andere manier weet men mij te vinden. Of ik ben zo vrij om in een gesprek te zeggen dat ik denk dat ze me goed kunnen gebruiken. Zo ben ik twee keer aan een opdracht gekomen. Ik woonde een congres bij waarvan ik vond dat de inhoud veel beter kon. Ik heb gezegd dat ik wel wilde meedenken en dat doe ik nu, betaald.”

“Ik heb het voordeel dat netwerken onderdeel is van mijn werk: mijn opdrachten bestaan deels uit netwerken en verbindingen leggen. Dat is wel prettig hoor! Ik ben ondernemer en kostwinner die zelf de toko thuis draaiende houdt. Mensen vinden dat knap. Ik vind het niet knap. Voor je zieke buurvrouw zorgen, dat is knap. Ik heb het geluk om in het juiste vakgebied te mogen werken waar budget is en waar netwerken als competentie en als vak wordt gezien. Ik realiseer me dat ik heel veel geluk heb en toevallig wat goede keuzes op het juiste moment heb gemaakt.”

Behandelt een opdrachtgever jou anders dan zijn medewerkers?

“Ik voer periodiek gesprekken met opdrachtgevers om te horen of het goed gaat en welke verbeterpunten ze zien. Net als werkgevers dat idealiter met werknemers doen. Werknemers willen net als ondernemers weten of hun opdrachtgever tevreden is. Dat is heel menselijk. Als ondernemer heb je een meer zuivere relatie met je opdrachtgever dan als werknemer. Je bent meer gelijkwaardig. Een opdrachtgever huurt je tijdelijk in en je kunt op elk moment van elkaar af. Die periodieke gesprekken voeren sommige opdrachtgevers beter met zelfstandigen dan met hun eigen personeel. Je kunt eerlijk zijn als je de opdrachtnemer niet meer nodig hebt, of juist wel. De relatie is veel minder gebonden aan regels, procedures en dossieropbouw. Daardoor zwemmen werknemers veel meer, daar spelen veel meer belangen. Je zult tegen een werknemer, die je met veel moeite hebt aangenomen en opgeleid, niet zomaar zeggen: ‘ik heb je niet meer nodig’. Het is ook makkelijker om een zelfstandige in te huren voor zijn ultieme expertise -bij mij is dat het raakvlak tussen ICT en overheid en het verbinden van mensen- en hem of haar daarna te laten gaan. Dat is veel makkelijker dan het continu begeleiden van medewerkers in de bewegingen en vernieuwingen van de organisatie. Dus waarom zou je geen goed Opdrachtgever zijn? Een goed werkgever zijn is veel lastiger.”

Als je kiest voor het ondernemerschap, is dit meestal wat je heeft geraakt: ik wil doen waar ik goed in ben en wat ik leuk vind.

Wat doe je als er tijdens een opdracht iets niet goed gaat?

“Dat moet je bespreekbaar maken. Zeker als zelfstandige. Ik ben 43, al op leeftijd.” zegt Floor lachend. “Ik heb de schroom om te vertellen wie ik ben, achter me gelaten. Dat had ik tien jaar geleden misschien niet gedurfd. Ik ben niet meer zo bleu als iemand van eind twintig, begin dertig die zich onzeker voelt maar het niet wil tonen. Als je op je dertigste heel zelfverzekerd bent, ben je arrogant. Als 43-jarige heb ik de rimpels om me te bewijzen. Als je direct na je studententijd gaat ondernemen, moet je wel heel sterk in je schoenen staan. Zelf heb ik eerst 12 jaar als IT-consultant ervaring opgedaan in loondienst. Ik ben nu acht jaar zelfstandig en ik heb het punt bereikt dat ik mezelf durf te zijn en durf te zeggen wat ik vind en hoe ik dingen zou aanpakken. Dat doe ik met oog voor de belangen van de klant en de context en historie van de organisatie. Daarnaast doe ik alleen zaken waarvan ik geloof dat het nut heeft.”

Welke tips heb je voor opdrachtgevers in de toekomst?

“Ik zou het leuk vinden als in Nederland meer een cultuur ontstaat waar mensen kijken waar ze nou echt toegevoegde waarde kunnen bieden en waar behoeften liggen. Creativiteit en ondernemerschap mogen wel wat meer gestimuleerd worden. Ik sta bijvoorbeeld in het weekend langs het hockeyveld bij mijn kinderen, en dan denk ik: wat zou het fijn zijn als er iemand langskomt met koffie. Als ondernemerskracht meer wordt gestimuleerd, worden de drempels om zoiets op te zetten lager. In Marokko of Azië heb je bijvoorbeeld mensen die je voor 50 cent de weg willen wijzen. Dat ervaren we soms als lastig, maar we maken er ook gebruik van. In dat soort landen worden vraag en aanbod laagdrempelig bij elkaar gebracht. Hoe dat in de Nederlandse situatie voor elkaar te krijgen is een hoofdbrekertje.”

Wat is er volgens Floor nodig? “Mensen zouden minder moeten denken in hiërarchische structuren. Daarnaast is het belangrijk om mensen in hun creativiteit te stimuleren. Waar zit nou hun echte passie? Hoe gebruik je hun talenten? Dat is een cultuurverhaal. De zesjescultuur waar Marc Lammers het over heeft, die erop focust om van een vier een zes te maken, beschrijft het goed. Maar het gaat erom waar je achten in haalt! Het is leuker om te stimuleren waar iemand goed in is en waar hij of zij passie voor heeft en die eigenschappen voor de organisatie in te zetten. Dat levert werknemers en ondernemers op die met veel meer plezier hun werk doen. Dat is in de toekomst een belangrijk aandachtspunt voor managers en opdrachtgevers. Daarom is het zelfstandig ondernemerschap zo populair is. Als je daarvoor kiest, is dat meestal wat je heeft geraakt: ik wil in ieder geval blijven doen waar ik goed in ben en wat ik leuk vind.”

Banner Goed Opdrachtgeversschap II

(Wil je laten weten wat jij vindt van Goed Opdrachtgeverschap? Doe dan mee aan het onderzoek daarover van de Univ Tilburg. Zie deze pagina voor meer informatie en een korte vragenlijst)

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie