"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

“Bedrijven kunnen veel meer rendement halen uit de inzet van externen”

10 handreikingen van Robert Heier bij organiseren interim community.

Adviesbureau Sinuo verkoopt goed opdrachtgeverschap. Het thema van het ZiPconomy Seminar 2014 ‘Anders werken, Anders organiseren’ is verheven tot bedrijfsmotto. Oprichter Robert Heier legt uit waarom.

Organisatie gaan niet strategisch om met flexschil

Bij Sinuo zagen ze het voor hun ogen fout gaan. De arbeidsmarkt veranderde, het aantal flexwerkers binnen organisaties nam toe, maar HR-personeel en managers wisten de nieuw verworven kennis niet binnenboord te houden. Steeds weer ging er een investering verloren. Van het strategisch omgaan met de flexschil was geen sprake.

“Dat is doodzonde”, zegt Robert Heier die vijf jaar geleden besloot in het gat te springen dat ontstond toen organisaties meer gebruik gingen maken van externe professionals. “Bedrijven kunnen veel meer rendement halen uit hun inzet van externen. Het worden netwerkorganisaties. Dat vraagt andere organiseervaardigheden. Snel en gericht kennis ontsluiten in je netwerk is er één van. Een omschakeling in denken en doen, maar als je de slag gemaakt hebt, loop je blijvend voor op de concurrentie. Wij helpen organisaties daarbij.” Vanuit het kantoor in Tilburg bedient het Sinuo-team een groeiend aantal klanten.

Wat is jullie definitie van goed opdrachtgeverschap?

“Goed opdrachtgeverschap betekent voor ons dat organisaties zich bezig houden met de harde én zachte kant van flex. Ze hebben het contract- en facturatieproces strak ingericht en zien de interim professional als volwaardige samenwerkingspartner. Ze kijken voorbij die ene klus en gaan op zoek naar haakjes voor verdere samenwerking.”
Bij welke organisaties zien jullie dat terug?
“Onze typische klanten zijn organisaties met veel flex. De flexibele schil is niet gestructureerd of georganiseerd. Op een gegeven moment gaan er dan bellen rinkelen. Wie loopt hier eigenlijk rond? Een organisatie verliest zijn kijk op de kosten, de kwaliteit en is feitelijk het overzicht op inhuur kwijt.”

“Daarnaast zijn er organisaties die hun schil van interim professionals goed hebben georganiseerd, maar die zich afvragen hoe ze hier nog meer uit kunnen halen. Deze organisaties hebben geaccepteerd dat ze regelmatig kennis van buiten nodig hebben en willen weten hoe ze hiervan optimaal gebruik kunnen maken. Deze klanten denken verder dan uurtje-factuurtje. Dat gedeelte hebben ze goed op orde.”

Wanneer de operationele zaken aan de harde kant, goed geregeld zijn, is het werk volgens Sinuo nog niet gedaan. “Wij zeggen, nee, nu begin je pas. We willen dat organisaties het operational excellence-verhaal loslaten”, zegt Heier. “Het gaat daarna om het samen creëren van waarde. Dat vergt een andere manier van organiseren.”

Heb je ook concrete voorbeelden?

“Eén van onze klanten, een groot accountantskantoor, betrekt een aantal van zijn interim professionals, buiten hun reguliere opdracht om, actief bij productontwikkeling. Met deze professionals is de afspraak gemaakt dat zij in ruil daarvoor mogen meeschrijven aan publicaties. Dat is een win-winsituatie. We werken bijvoorbeeld ook voor een grote zorginstelling waar externe HR-professionals vanuit hun expertise meedenken bij het inrichten van een mobiliteitsorganisatie. Bij een grote bankinstelling werden vijftien interim professionals gevraagd hun visie te geven op de inrichting van de recruitment-afdeling. Kennis van buiten de organisatie wordt zo als input meegenomen in het ontwerpproces.”

Van flexschil naar community

Het sleutelwoord bij het strategisch inzetten van de flexschil is volgens Sinuo de ‘community’. Een fluïde netwerk waarin naast vaste medewerkers ook huidige, toekomstige en oud-interim professionals samenkomen. Ze hebben als doel een meerwaarde te creëren voor de organisatie. en voelen zich hiermee verbonden zonder daarbij enkel de vraag te stellen: ‘hoe kan ik hier een opdracht uithalen?’tip community interim_sinuo

Hoe ziet de ideale community eruit?

“Daar bestaat geen blauwdruk voor, elke organisatie is anders. Een community is voor ons een verzameling van activiteiten waarin elkaar ontmoeten, relaties opbouwen en vraag en aanbod bij elkaar brengen centraal staan. Belangrijk is ook de openheid van de organisatie zelf, daar draait alles om. Daarnaast moet je geregeld de gelegenheid bieden om elkaar te ontmoeten. Dit kan tijdens activiteiten, kennissessies, ontbijtsessies. Het gaat vooral om verbinden en zorgen dat een community gaat leven. Het vraagt verbindend leiderschap. Dat is meer dan alleen regelmatig een nieuwsbrief versturen.”

Hoe geven jullie zo’n community vorm?

“Onze eerst stap is segmentatie. Je moet externen niet over één kam scheren. Een ict-tester wil anders benaderd worden dan een senior projectmanager. We gaan op zoek naar professionals die weten wat hun kracht is. Die hun propositie op orde hebben. Doelgroepdenken, dat is waar het mee begint. Ten tweede moeten bedrijven openheid van zaken geven en hun agenda op tafel leggen. Welke projecten zijn belangrijk de komende jaren? Tenslotte arrangeer je het gesprek. Waarbij wederzijdse waardecreatie leidend is. Wat is goed voor de organisatie en de professional? We merken dat er veel creativiteit nodig is om het gesprek op gang te krijgen. Experimenteren met verschillende vormen van samenwerken is dan vaak de oplossing.”

Het vraagt dus wat van bedrijven en van interim professionals?

“Dat klopt. Organisaties begrijpen gelukkig steeds vaker dat dit belangrijk is, maar vinden het ook ontzettend lastig om te realiseren. Het aandeel externen is voor veel organisaties niet meer weg te denken. Als je weet dat dit de ontwikkeling is, zorg dan dat je met elkaar in contact blijft. Organisaties moeten niet meer denken in de tegenstelling vast-flex, maar in het aantrekken van de juiste expertise voor hun organisatie.”

En de professionals?

“We zien steeds meer professionals die heel gericht met hun toegevoegde waarde bezig zijn. Ze hebben hun doel helder voor ogen, wat een voorwaarde is om kansen te kunnen verzilveren. De community is het platform waarop het allemaal bij elkaar komt.”

Heb je als interim professionals niet meer aan een algemeen netwerk waarin je met meerdere organisaties in contact komt?

“Dat soort denken is niet meer van deze tijd. Een ondernemende interim professional is in meerdere netwerken actief, heeft een eigen agenda en zorgt zo dat hij met de juiste personen in contact komt. Daar mag je als organisatie vanuit gaan.”

Als die community staat, wat gebeurt er dan?

“Er zijn in Nederland nog maar weinig organisaties die dat voor elkaar hebben. Het toekomstige organiseren is steeds meer open. Het werken met een interim community is een mooi opstapje naar andere open vormen. De vaardigheden die daarbij horen, moeten organisaties zich snel eigen maken. Sinuo helpt ze daar bij. Vergeet niet: organiseren wordt weer een werkwoord.”

Loop je zo niet het risico dat een externe zijn frisse kijk op de organisatie verliest?

“Een community is geen statisch geheel. Je moet zorgen dat er voldoende frisse wind doorheen blijft waaien en dat er voldoende nieuwe instroom is. Zorg dat iemand ook eens ergens anders een opdracht gaat doen. Die opgedane kennis kan de organisatie ook weer van pas komen.”

“Wat mij betreft zouden de ketenen ook best wat minder strak mogen, ook voor vaste medewerkers. Kijk preventief naar mobiliteit. Niet na twintig jaar, maar zet daar nu al op in. Het maakt niet uit of je in loondienst bent of zelfstandig. Die werelden groeien naar elkaar toe. Vast wordt meer flex.”

En flex wordt meer vast?

“Als je het hebt over het community-model in zekere zin wel, ja. Je wilt zelfstandigen meer verbinden. Het werkt beide kanten op. Ik doel niet op politieke kaders die moet zorgen voor regulering en het beschermen van zelfstandigen. Maar de relatie tussen vast en flex moet inniger worden.”

Hoe ziet de toekomstige arbeidsmarkt er volgens Sinuo uit?

“Wij voorspellen dat vast en flex nog meer naar elkaar toe bewegen. Het ondernemerschap komt terug. Ik zie dat ook als ik aan jonge mensen vraag waar zij hun kansen zien. Ze willen zich niet meer laten opsluiten in één organisatie. In plaats van te starten in een traineeship stappen ze liever in bij een start-up. Ze willen voelen wat het betekent om te ondernemen. Dat is een mooie ontwikkeling.”

 

Banner-468x60 (4)

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie