SLUIT MENU

Gewoonte en vanzelfsprekendheid: dé resultaat- en rendement remmers.

Gewoonte en vanzelfsprekendheid zijn de sluipmoordenaars van de ontwikkeling van resultaat en rendement!

Gewoonte en vanzelfsprekendheid zijn de sluipmoordenaars

van de ontwikkeling van resultaat en rendement!

Gewoonte en vanzelfsprekendheid

OndernemerschapVraag een willekeurige, directeur, ondernemer, manager of medewerker op enig moment waarom hij/zij de dingen doet zoals hij/zij dat nu doet. Grote kans dat de betreffende directeur, manager of medewerker zijn/haar schouders ophaalt en een reactie geeft als “Zo doe ik het altijd”, “Niet over nagedacht”, “Dat spreekt toch vanzelf” of iets van die strekking.

Wanneer mensen gewend zijn iets te doen of taken uit te voeren komt vroeger of later gewoonte en vanzelfsprekendheid om de hoek kijken en zijn mensen niet of nauwelijks nog te bewegen na te denken over hetgeen ze doen.  Dat gaat in verreweg de meest gevallen ten koste van het mogelijk haalbare resultaat of rendement op dat moment. Mensen worden in veel organisaties en bedrijven te weinig uitgedaagd in hun dagelijkse werk. De scherpte zakt na verloop van tijd weg en de focus ligt op het ooit bedachte en mogelijk gerealiseerde rendement in het verleden maar onvoldoende op de mogelijkheden van het moment.

Vanuit mijn ervaringen kan ik zeggen dat veel bedrijven en organisaties minimaal 15 % (oplopend soms tot tegen de 30 %) rendement laten liggen en dat resultaten van uitgevoerd werk misschien wel voldoen, maar dat kansen op een betere kwaliteit van het resultaat veelal onbenut blijven.

Oorzaak:  Mensen worden onvoldoende geprikkeld en uitgedaagd kritisch te zijn en te blijven op het eigen functioneren.

Mensen doen vooral datgene waarvan zij denken dat dit eens van hen werd verwacht. En zijn al blij wanneer ze daaraan kunnen voldoen. Open staan voor het opnieuw bezien van een situatie en van de kansen en mogelijkheden wordt weggevaagd door de ‘waan van de dag’. De praktijk wijst uit dat wanneer mensen iedere dag opnieuw zichzelf weten uit te dagen en opnieuw situaties bezien, dit verrassende invloed heeft op rendement en resultaat, en ook op plezier in werk. Bijkomende voordelen hierbij zijn een verlaging van uitval door ziekte en verloop, vervangingskosten e.d.

Het kan echt anders!

In de meeste bedrijven zijn beoordelings- en functioneringsgesprekken ingevoerd. Wanneer je een directeur of manager vraagt of hij daarmee al wel eens een meer gemotiveerde medewerker heeft ontmoet, is het antwoord eigenlijk altijd ‘Nee’. Gesprekken zijn vaak oppervlakkig en worden volgens protocol doorlopen. De aandacht gaat uit naar voor de hand liggende vragen en antwoorden en vervolgens kan iedereen weer aan zijn ‘gewone’ werk.

Wanneer er wordt ingezoomd op de wijze waarop iemand de taken uitvoert en er aandacht besteed wordt aan kansen en mogelijkheden die medewerkers zelf zien, ontstaat er meer ruimte voor een inhoudelijk gesprek over de invloed die mensen zelf kunnen en ook willen uitoefenen om taken aantrekkelijker en uitdagender te maken en wordt de weg vrij gemaakt voor betere resultaten en meer rendement uit activiteiten.

Uitdagingen

Kijk eens kritisch naar de wijze waarop jij je werk uitoefent en naar die situaties waarin jij echt plezier beleeft aan je werk. Kijk als voorbeeld naar de middelbare school periode. Wanneer leerlingen plezier beleven aan een vak behalen zij met minder moeite betere resultaten dan in vakken die ‘verplicht’ zijn of waaraan zij geen plezier beleven. Daar zijn drie componenten belangrijk in. De interesse van de leerling, de inhoud van het vak en de houding en het gedrag van een docent.

Dat is in werk niet anders! En dat zijn aspecten die aan ontwikkeling onderhevig zijn. Dat zijn belangrijke aspecten die, wanneer een directeur of manager zich daarin bekwaamt, een belangrijke bijdrage leveren aan de wijze waarop resultaten en rendementen worden gerealiseerd.

ZiPconomy geeft ruimte aan auteurs die eenmalig een artikel willen plaatsen op ZiPconomy. Naam en functie van deze gastbloggers worden onder het artikel vermeld. Bekijk alle berichten van Gastblogger