"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Waadi en de registratieplicht. Effecten voor ZP’ers verduidelijkt.

In welke situaties gaat de ‘Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs’ niet op voor ZP’ers.

Op 1 juli 2012 is de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (Waadi) opgerekt. Doelstelling van de wet is om malafide uitzendbureaus aan te pakken. Deze wetgeving kan echter ook z(z)p’ers raken. PZO heeft hard gelobbyd om meer duidelijkheid te krijgen over of en hoe de Waadi bijvoorbeeld samenwerkende zzp’ers kan raken. Dergelijke wetgeving is meestal geen favoriet kost voor zelfstandige professionals, toch is het belangrijk om goed na te gaan of je als zp’er inderdaad niet onder de waadi-regels valt. 

Waadi en de driehoeksverhouding inlener, uitlener en arbeidskracht

Registeren onder de Waadi is sinds 1 juli 2012 verplicht voor een ieder die arbeidskrachten ter beschikking stelt anders dan via een arbeidsovereenkomst. Er is sprake van ter beschikking stellen wanneer is voldaan aan de volgende eisen:

 1. Er zijn drie partijen: inlener, uitlener en arbeidskracht.
 2. Er is sprake van een gezagsverhouding tussen inlener en arbeidskracht. De arbeidskracht werkt onder de feitelijke leiding en toezicht van de inlener.
 3. De inlener betaalt een vergoeding aan de uitlener.

De wetswijziging per 1 juli 2012 heeft tot gevolg gehad dat samenwerkende zzp’ers en dga-zzp’ers, werkzaam via de BV, zich ook moesten gaan registeren. Een extra administratieve last en in geval van geen registratie kon een boete van € 12.000 opgelegd worden die kon oplopen tot € 36.000.

Lobby voor uitzondering samenwerkende zzp’ers en dga-zzp’ers

PZO-ZZP heeft haar lobbykracht keihard ingezet om een uitzonderingssituatie te realiseren voor samenwerkende zzp’ers en dga-zzp’ers. PZO-ZZP heeft inmiddels een brief van het Ministerie van SZW ontvangen waarin opheldering wordt gegeven over de Waadi registratieplicht en de positie van zzp’ers.

1. Samenwerkende zzp’ers

Als zzp’er A (rol van uitlener) zzp’er B (rol van arbeidskracht) vraagt om samen te werken aan een opdracht, omdat de opdracht bijvoorbeeld te groot is voor zzp’er A, is er geen registratieplicht als beide zzp’ers voor eigen rekening en risico werken. Dit is anders als zzp’er B onder leiding en toezicht gaat werken van zzp’er A.

Als een zzp’er zelf bedrijfsmatig een uitzendbureau of payrollbedrijf heeft, geldt wel een registratieplicht.

2. Dga-zzp’ers

In het geval van de dga-zzp’ers is een aanvullend beleidsdocument opgesteld. In dit beleidsdocument is bepaald dat de dga-zzp’er, werkzaam via de BV, wel registratieplichtig is, maar dat er geen boete zal worden opgelegd. Deze registratie eis zal in de toekomst worden vermeld bij de KvK nschrijving zodat startende ondernemers direct op de hoogte zijn. PZO-ZZP zal haar lobby verder inzetten ten behoeve van een nadere wetswijziging waarbij dga-zzp’ers worden uitgezonderd van de registratieplicht.

3. Geen registratieplicht

Aanwijzingen dat er geen sprake is van het werken onder leiding en toezicht zijn bijvoorbeeld dat de zzp’er zelf:

 • De zzp’er brengt een offerte uit waarin hij verklaart een concreet omschreven klus te klaren;
 • De zzp’er voert de opdracht uit door een zelf bepaalde marktconforme prijs;
 • De zzp’er bepaalt zelf zijn werktijden;
 • De zzp’er zorgt voor vervanging bij ziekte;
 • De zzp’er is aansprakelijk voor schade bij slecht of ontijdig werk;
 • De zzp’er heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten;
 • De zzp’er beschikt over gereedschap en apparatuur;
 • De zzp’er draagt zelf het risico als de werkzaamheden langer duren dan in offerte staat.

Voor vragen kunt u altijd terecht bij PZO-ZZP via secretariaat@pzo.nl of 070-3490233.

PZO is één van de grootste belangenbehartigers voor zelfstandige ondernemers en heeft de wens het zelfstandig ondernemerschap duurzaam te borgen. Bekijk alle berichten van PZO