"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Jonge zzp’er heeft geldzaken beter op orde dan leeftijdsgenoot in loondienst

Jonge zzp’ers worden vaak weggezet als kwetsbaar en hulpbehoevend. Maar volgens een onderzoek van online platform YoungOnes is dat volkomen onterecht.

Jonge zzp’ers die via platformen opdrachten vinden, komen beter rond dan hun leeftijdsgenoten in loondienst. Ze zijn beter bekend met financiële en fiscale zaken en doen bovendien belangrijke ervaring op in het ondernemerschap. Ook hebben ze veel meer vertrouwen in hun geldzaken. Wel zouden ze meer geld opzij kunnen zetten en beter kunnen budgetteren. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van YoungOnes onder bijna 2000 jongeren in de leeftijd van 19-25 jaar.

“Ons valt op dat er veel over deze jongeren wordt gepraat”, zegt Pim Graafmans, CEO van YoungOnes, een online platform waar vraag en aanbod van zzp-opdrachten samenkomen. “Deze groep wordt vaak weggezet als kwetsbaar, terwijl zij helemaal niet kwetsbaar en hulpbehoevend zijn. Daarom wilden wij beter in beeld krijgen over wie we het nu precies hebben. Wat willen zij en wat is hun financiële kennis en expertise? Dit onderzoek biedt hier inzicht in.”

Liever vrijheid dan vast dienstverband

Jongeren werken graag buiten loondienst, bijvoorbeeld via platformwerk. Dat sluit vaak beter aan op hun levensstijl en -fase, zo blijkt uit het onderzoek. De jonge zzp’ers geven aan liever de vrijheid te hebben van flexibel werken dan de zekerheid van een vast dienstverband. 

De voorkeur voor flexibiliteit boven zekerheid van inkomen blijkt tevens uit het gegeven dat jonge zzp’ers minder sparen dan hun leeftijdsgenoten. Als ze dat doen, doen ze dat voor een concreet doel, zoals het starten van een eigen bedrijf of om te reizen. Budgetteren doen jonge zzp’ers ook, bijvoorbeeld om aan hun belastingafdracht te kunnen voldoen. Dat maakt hun spaardoel anders dan dat van jongeren in vaste dienst.

Eerste kennismaking met ondernemerschap

Uit het onderzoek blijkt dat het helemaal niet slecht gesteld is met de financiële kennis van deze groep. Jonge zzp’ers zijn bijvoorbeeld beter bekend met toeslagen en belastingen (61%) dan leeftijdsgenoten in loondienst (49%). Bovendien hebben ze meer vertrouwen in geldzaken voor later (71%) dan andere jongeren (52%).

Daarnaast laat het onderzoek zien dat jonge zzp’ers vaker voor een eigen bedrijf sparen (18%) dan hun leeftijdsgenoten (11%). “Je ziet dat jonge zzp’ers in deze fase van hun leven willen proeven aan het ondernemerschap”, zegt Graafmans. “Door verschillende klussen te doen, krijgen ze een kijkje in de keuken bij uiteenlopende bedrijven en doen ze ervaring op in het ondernemen. Ze leren bijvoorbeeld aan acquisitie te doen, hun werk op orde te hebben en te sparen voor hun belastingafdracht. Deze jongeren hebben veelal de motivatie om later een bedrijf te starten en worden hier als zzp’er in gestimuleerd. Zij zijn de toekomst van ondernemend en werkgevend Nederland.”

Jonge zzp’ers zijn de dupe van nieuwe wetgeving

Flexibiliteit is voor jongeren een belangrijkere factor dan zekerheid van inkomen. Ze bepalen het liefst zelf hoe ze hun werktijd indelen, wat voor werk ze doen en hoe vaak ze werken. “In de huidige en voorgestelde wetgeving wordt hen dit moeilijk gemaakt”, zegt Hugo de Koning, mede-eigenaar van YoungOnes en uitzendconcern YoungCapital. 

Jonge zzp’ers – naar schatting zo’n 150.000 – dreigen volgens hem benadeeld te worden door de voorgestelde wetgeving die in de Tweede Kamer ligt. Door het voorstel voor de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (wet VBAR) kan deze groep mogelijk niet meer als zzp’er werken.

Maar tegelijk ziet de wetgever ook dat je anders naar deze doelgroep moet kijken. Waar het gaat om oproep- en nulurencontracten wordt in het SER-MLT-advies geadviseerd een uitzondering te maken voor studenten of scholieren die minder dan 16 uur per week werken. 

Maak in wetgeving een uitzondering voor jonge zzp’ers

(Jonge) zzp’ers beknotten in hun vrijheid om te ondernemen, levert een gevaar op voor de maatschappij, stellen de onderzoekers, want zzp’ers én opdrachtgevers hebben behoefte aan flexibiliteit. De toch al dalende arbeidsproductiviteit en -participatie in Nederland daalt dan nog verder, stellen zij.

“Jonge zzp’ers staan er minstens zo goed voor als hun leeftijdsgenoten in loondienst, maar hun doelen zijn anders”, zegt Graafmans. “Ze zijn zich bewuster van zaken als belastingen, pensioen en persoonlijke doelstellingen als reizen of een eigen bedrijf. Het is belangrijk dat dit verschil bekend is, ook in de politiek. Daarom blijven we dit, zeker gezien de actuele ontwikkelingen, ook in Den Haag uitdragen.”

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie