"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Flex, energie en Uitdagend Opdrachtgeverschap.

Met uitdagend opdrachtgeverschap haal je het beste uit zelfstandig professionals. Bevlogen artikel van Wim Davidse.

8066360_sEen paar weken geleden kwam hier op ZiPconomy, in het kader van Goed Opdrachtgeverschap, de Maslow-piramide aan de orde. Gelukkig. Want flex in het algemeen,  en interimmen in het bijzonder, is toch óók mensenwerk. Mensen worden gedreven door ‘animal spirits’, dus we hebben niet alleen structuren en procedures en systemen nodig, maar ook – of vooral – toegepaste motivatietheorieën. Ongeveer een week later kwam TNO naar buiten met de voorspelling dat de flexschil, die nu met 25% al groot is, nog verder zal groeien naar 30%. De belangrijkste flex-redenen, volgens de opdrachtgevers, nog steeds: piek & ziek en specifieke kennis. Belangrijkste redenen om géén externen in te huren: gevoelige informatie, (geen) band met het bedrijf, inwerktijd, kosten, voldoende interne flex.

A sense of energy

In 2007 schreef de vermaarde HR-professor Lynda Gratton haar fijne boek ‘Hot Spots’ over een van de belangrijkste componenten van succesvolle organisaties: teams energiek en (dus) uit hun comfort zone houden. Hot Spots zijn teams – of zelfs meetings, maar algemener: situaties – waarin mensen samenwerken, zodanig dat ze op basis van hoge intrinsieke motivatie ongekend productief en innovatief zijn. Ik noem ze: energieke teams. Daarvoor zijn onder andere ‘weak ties’ nodig, contact en coöperatie met mensen waarmee het team minder of niet bekend is. Stimulerende of enigszins verontrustende mensen met andere inzichten, ideeën, intenties, initiatieven. Die ‘weak ties’ zorgen voor de broodnodige uitdaging, alertheid en nieuwe of blijvende energie in het team.

Uit prachtig (Duits) onderzoek blijkt hoe enorm belangrijk energie in organisaties is voor de prestaties van die organisaties. In Nederland, zo blijkt uit onderzoek dat Integron in het najaar van 2013 publiceerde, hebben wij hier nog heel veel ruimte om veel energieker te werken; slechts één op de vijf werkenden gedraagt zich, voelt zich bruisend energiek. Het grootste deel van de werkenden, bijna 40%, zit in de comfort zone. (Ook in ander, internationaal vergelijkend onderzoek, o.a. van Gallup (2013, p. 91), scoort Nederland niet goed op bevlogenheid.)

Die externen en de ‘weak ties’ die ze zijn, zijn dus keihard nodig. Veel meer dan de meesten van ons en onze werk- en opdrachtgevers zich realiseren. Maar dit motief staat nog niet in het TNO-rijtje…

In flow

Externen, zelfstandige interim professionals, kunnen (hot) spots dus hot krijgen of houden. Maar dan moeten ze zelf óók lekker in hun energie zitten! Ze moeten flow ervaren: The mental state of operation in which a person performing an activity is fully immersed in a feeling of energized focus, full involvement, and enjoyment in the process of the activity.

schema flowVolgens de ‘uitvinder’ van flow, Mihaly Csikszentmihalyi, één van de grote voortrekkers van de positieve psychologie, is een belangrijke voorwaarde voor flow: een positieve spanning, een creative tension, tussen de vaardigheden (de sterke punten) en de uitdaging.

De grote uitdaging: uitdaging

Elke motivatietheorie komt er impliciet of expliciet op uit: we willen, we moeten steeds weer uitgedaagd worden. Zo zijn wij geprogrammeerd. We hebben altijd behoefte aan een horizon, aan nieuwe horizonten zelfs. Uitdaging, dat is dé grote satisfier! Continue uitdaging impliceert: leren. Je wordt tenslotte uitgedaagd op je sterkte, je pakt het aan, je zoekt, probeert en lost het op, je hebt weer wat geleerd, je krachten groeien, je ontplooit jezelf, je hebt behoefte aan een volgende, andere, nieuwe uitdaging. Je bent in flow, je bruist van de energie, en je groeit! Je presteer je, je innoveert, je stimuleert.

En je houdt de spots van je klant hot.

Als die zich tenminste kwijt van zijn taak: Uitdagend Opdrachtgeverschap.

Drs Wim Davidse is toekomstverteller en strategisch prestatie-adviseur. Hij gelooft heilig in de vitale mix van energiek ondernemen en aanstekelijk werkgeverschap en de essentiële rol van flexibiliteit (zonder flexibiliteit geen zekerheid!). Wim is director Trends & Insights bij de uitgever ZiPmedia en daar onder meer hoofdredacteur van HRMonitor, Bekijk alle berichten van Wim Davidse

2 reacties op dit bericht