"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Statement of Work – The next big thing in de inhuurmarkt?

Wordt de overstap van het uurtje factuurtje naar ‘aannemen van werk’ een nieuwe trend bij interim opdrachten?

24013546_sStatement of Work (SOW) krijgt naar verwachting een steeds groter aandeel in de Nederlandse inhuurmarkt. Zowel opdrachtgevers als dienstverleners verkennen de opties van de contractvorm die in de Verenigde Staten al de gewoonste zaak van de wereld is. Maar wat is het precies? Wat levert het op en wat zijn de risico’s? We nemen u mee in deze nieuwe ontwikkeling en geven u tot slot enkele Nederlandse praktijkvoorbeelden.

SOW: Wat is het?

Een Nederlands synoniem voor SOW is ‘Aangenomen werk’. In juridische zin is er sprake van ‘Contracting’ of ‘Aanneming van werk’, dat zijn oorsprong kent in de bouw- en technische sector. In de ICT branche is SOW gemeengoed geworden, maar de contractvorm is ook sterk in opmars in andere branches.

Een SOW-contract is een goede optie als een opdrachtgever met één contract zowel resultaten als doorlooptijd wil vastleggen. Ongeacht het aantal individuele specialisten die hiervoor nodig zijn. Bezetting van het team of tegenslagen van welke aard dan ook, zijn met deze contractvorm het risico van de opdrachtnemer.

Een SOW-contract bestaat over het algemeen uit onderstaande elementen:

 • Inhuur van meerdere specialisten tegelijk
 • Resultaatafspraken over wat en wanneer het team moet opleveren
 • Belonen op basis van output in plaats van op input
 • Sturen op basis van KPI rapportages

Risico SOW

Helaas wordt SOW in de praktijk ook ingezet om ‘head count’ of het aantal FTE te verbloemen. De contractvorm SOW wordt dan als het ware misbruikt om beperkingen op het gebied van inhuur van externen te omzeilen. Dit noemen we ‘verborgen inhuur’. Kenmerk van verborgen inhuur is dat er geen sprake is van resultaatafspraken en dat de ‘aanneemsom’ valt terug te rekenen naar aantal gewerkte uren per professional met een bijbehorend tarief.

Vindt u het lastig om hier grip op te krijgen? Dan is het wellicht verstandig om het beheer van SOW’s onder te brengen bij een Managed Service Provider (MSP).

Uitbesteden aan een MSP?

Veel MSP’s bieden in toenemende mate ondersteuning bij SOW-contracten. Een MSP beoordeelt het aangenomen werk en managet de leveranciers. Met als doel het verlagen van risico’s en het bewaken van eenduidige voorwaarden voor aangenomen werkopdrachten. Ook zaken als de facturatie en de on- en offboarding van het externe personeel kunnen door een MSP worden geregeld.

MSP’s werken met Vendor Management Systemen. Deze zijn vaak al doorontwikkeld om ook SOW-contracten goed te kunnen managen. Bij een goed beheer van SOW’s komen verborgen inhuur en te hoge prijsafspraken snel aan het licht. Bedrijven die dit soort ondersteuning leveren zijn bijvoorbeeld Sourceright (onderdeel Randstad), Pontoon (onderdeel Adecco), ZeroChaos en B-Street. De eerste drie bedrijven zijn typische MSP’s, de laatste is meer een broker/contractmanager. Een partij met een geheel andere achtergrond is Howden Hazes Stemmerik, die zich meer als een consultancy bureau presenteert, waarbij ze haar diensten aanbiedt als ‘managed services’.

Nederlandse praktijkvoorbeelden van SOW’s

Voorbeeld 1

U wilt in drie maanden tijd een nieuwe website online hebben die moet voldoen aan vooraf bepaalde productspecificaties’. U zoekt hiervoor één contractpartij die zowel voor het ontwerp als voor de bouw zorgt. Die contractpartij aanvaardt daarmee dus de resultaatsverplichting om binnen drie maanden een werkende website op te leveren, overeenkomstig de productspecificaties. De contractpartij stelt hiervoor zijn eigen team aan specialisten samen.

Voorbeeld 2

Een ander gebruik van SOW is als u bepaalde taken wilt uitbesteden aan een externe partij. Het verschil met het vorige voorbeeld is dat het hier meer gaat om een permanente ondersteuning door een team, terwijl het bij de projectvorm meer ging om een tijdelijke ondersteuning met een eindpunt. Een term die hiervoor ook wel wordt gebruikt is die van ‘managed service’.

Voorbeeld 3

U zoekt een team ingewerkte mensen die achterstanden in dossierverwerking voor een bepaalde datum oplossen. Er kunnen hierbij andere beloningsafspraken worden gemaakt, zoals een prijs per afgehandeld dossier in plaats van het gebruikelijke tarief per uur. Uiteraard horen hier nog resultaatsafspraken bij, zoals het percentage verwerkte dossiers binnen een bepaalde termijn met bijvoorbeeld een bonus/malus-afspraak.

Tot slot, heeft u zelf ervaring met een aansprekend voorbeeld van een SOW-aanpak die u wilt delen? Meldt het dan hieronder zodat we ervaringen kunnen uitwisselen over deze relatief nieuwe tak van sport.

Auteurs:

 • Peter Bargon (Director Managed Services Yacht)
 • Mark Bassie (Zelfstandig Professional Flex-Beheer)
ZiPconomy geeft ruimte aan auteurs die eenmalig een artikel willen plaatsen op ZiPconomy. Naam en functie van deze gastbloggers worden onder het artikel vermeld. Bekijk alle berichten van Gastblogger

13 reacties op dit bericht

 1. Beetje oude wijn in nieuwe zakken?

  Een beter synoniem voor Statement of Work (SOW) is ‘resultaatovereenkomst’.
  Dit in tegenstelling tot een ‘inspanningsovereenkomst’, ofschoon een SOW ook uit een inspanningsovereenkomst kan bestaan.

  Indien een zgn. ‘stoffelijk werk’ wordt geleverd kan bij een resultaatovereenkomst sprake zijn van aanneming van werk in de zin van art. 750 Boek 7 Burgerlijk Wetboek.
  Interessant is dan dat dan tevens de Wet Ketenaansprakelijkheid van toepassing is.
  Wordt geen ‘werk van stoffelijk aard’ geleverd dan is er doorgaans sprake van een ‘overeenkomst van opdracht’ ook wel de ‘overeenkomst tot het verrichten van diensten’ genoemd.

  Zie verder : http://www.arbeidsrechter.nl/overeenkomst-van-opdracht-aanneming-werk

  ———-

  Wat hier als Statement of Work wordt aangehaald is voor juristen en voor projectmanagers zo oud als de wereld.
  Juristen definiëren in het contract de ‘kern van de overeenkomst’ en werken dit in het contract vervolgens verder uit.
  Projectmanagers definiëren op basis van de Business Case de ‘project definitie’ in het projectplan (PID) en werken dit vervolgens binnen het plan verder uit.
  Contract en projectplan kunnen volstrekt parallel lopen. Sterker nog: ze móeten volstrekt parallel lopen.

  Zie verder :
  http://www.ieee.org/membership_services/services/financial/contracts/statement_of_work.html
  https://en.wikipedia.org/wiki/Statement_of_work

  ———-

  Voor juristen en projectmanagers die hun zout waard zijn is dit volstrekt vanzelfsprekend
  De IPMA NCB besteedt hieraan ook aandacht.
  De genoemd ‘risico’s SOW’ zijn bij goed projectcontractmanagement niet aan de orde.

  Interessant uitstapje is het ‘regiecontract’. Ook regievoering is geenszins nieuw maar leidt tot op vandaag de dag nog steeds onnodig tot falende projecten.
  Indien een opdrachtgever niet tot essentiële elementaire regievoering in staat is dient deze niet uit te besteden. Een MSP lost dan niets op.

  • Beste Peter,

   De essentie van ons artikel is niet dat het contractueel gezien nieuw is of voortaan hoort bij goed projectmanagement, maar wel dat collectief inhuren obv resultaat-afspraken (ipv alle teamleden individueel inhuren) steeds meer voorkomt. In het buitenland en ook hier. En steeds meer bedrijven bieden hier ondersteuning voor aan. We zullen zien waar het naar toe gaat.

 2. Heldere uitleg!

  Het valt mij wel op dat de artikelen die Mark Bassie in samenwerking met Peter Bargon schrijft allemaal als oplossing hebben om gebruik te maken van een MSP. Is dit verkapte reclame?

  • Dag Jeroen, als ik met iemand anders een artikel schrijf, dan doe ik dat omdat we het eens zijn over de strekking van het artikel. Anders werk ik er niet aan mee. Maar ik vind het wel interessant om samen met iemand anders te schrijven.Ieder mens heeft recht op een vreemde afwijking :))

   Overigens, volgende week verschijnt een artikel met weer iemand anders over risico’s bij inhuur en dan gaat het dus niet over MSP’s (dit artikel gaat daar trouwens ook niet over…..).

  • Jeroen,

   als redactie letten we altijd scherp op al te nadrukkelijke commerciele boodschappen. Denk dat dat hier ook wel meevalt, plus geeft juist het vermelden van Peter als co-auteur ook de nodige transparantie.

   Groet,

   Hugo-Jan Ruts
   ZiPconomy

  • Hallo Jeroen, ik vat dit maar als een compliment op, want je leest blijkbaar de artikelen die ik (mee)schrijf erg goed 😉

   Als ik dan reclame zou maken dan heb ik alle MSP partijen blij gemaakt. Ik kan je echter verzekeren dat ik breder georiënteerd ben dan alleen MSP. Blijf lezen, want dan zul je dat vanzelf merken.

 3. @Peter, Mark,

  Wat hier (beetje toevallig) bij elkaar komt – althans in mijn optiek – zijn twee artikelen op zipconomy van vorige week. Namelijk dat de verantwoordelijkheid van ‘inhuur/inzet’ van interim professionals bij de hiring-manager moet liggen http://bit.ly/1gJKhyM . En artikel over toekomst van interim management met als boodschap dat er meer op resultaat afgerekend moet worden. http://bit.ly/1hxf91i Het draait beiden, en ook SoW om: helder maken wat je verwacht als opdrachtgever. In output termen.

  Mijn inziens zijn opdrachtgevers daar lang niet altijd even goed in, en interim professionals niet scherp genoeg om in opdrachtformulering dat hard te krijgen.

  Als je de toepassing van SoW nog wat verder oprekt richting het inzetten van interim professionals (en waarom ook niet) dat is het nodig om wat los te komen van het ‘functie-denken’ en maar naar ‘taken’ te gaan. Dat zie je in de VS veel meer.

  De reden waarom SoW in de VS veel meer gebruikt wordt, komt overigens ook vanwege fiscale redenen. Dat is misschien hier ook wel zo. Heb je bij een SoW wel een VAR nodig…?

  • De voornaamste reden waarom SoW in de VS veel meer gebruikt wordt is de zgn. ‘Entire Agreement Clause’ (ook wel ‘Four Corners Rule’.).
   Dit beginsel kennen wij in Nederland niet.

     • De werking van Google is me bekend 😉

      Ik was meer nieuwsgierig (en waarschijnlijk andere lezers ook) naar je mening tav relatie met SoW, en wat dat dan betekent in het wel/niet kunnen toepassen van het SoW principe in NL (dat SoW alleen werkt indien je dichtgetimmerde overeenkomst hebt? Wat in VS makkelijker is dan in NL?)

     • Het gaat niet om mijn mening, het gaat om de feiten.
      Eigenlijk precies waar EAC/SoW óók over gaat.

      In de VS gaat het volgens de EAC om ‘wat partijen afgesproken hebben’. Alles wat niet expliciet is afgesproken is niet van toepassing. Dan zul je dus zéér expliciet moeten zijn. Vandaar de SoW.

      In Nederland gaat het om ‘wat partijen afgesproken en bedoeld hebben’. Daar is dus ruimte voor aanvullende interpretatie. En daar begint dus vaak óók de ellende.
      Vandaar in Nederland dus ook het weinig strikte project change management. En de – mede daarom – niet zelden falende projecten.

      SMART en MoSCOW worden lastig gevonden. ‘Dit is niet wat wij bedoelden’ bij acceptatie is schering en inslag.

      Als men niet bedoelt wat men zegt, waarom zegt men dan niet gewoon wat men bedoelt?
      M.a.w. een nadruk op requirements en acceptatie-criteria, oftewel SoW.
      Goed Opdrachtgeverschap begint en eindigt met helderheid.

      Een SoW – onder welke naam dan ook – is fundamenteel voor elke opdracht, elk contract, elk project. Of het nu een resultaatsverbintenis betreft of een inspanningsverbintenis.
      Acceptatie en décharge is geen kwestie van gokken of onderhandelen.

      De links uit de Google-search lezen is wél zo nuttig voor het begrip.