"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Derde zzp’ers zeer afhankelijk van bureaus. Bureaus handhaven marktaandeel, marges dalen.

31,3% van de zzp’ers zegt (zeer) afhankelijk te zijn van een of meerdere bemiddelingsbureaus. Het grootste deel van de zzp’ers (57,8%) haalde een of meerdere opdrachten binnen via deze bureaus.  23,8% van de zzp’ers ziet bemiddelingssites en –bureaus als voornaamste acquisitiekanaal: dat is meer dan mond-tot-mondreclame (23,1%) en het fysieke, zakelijk netwerken (17,5%). Dit blijkt uit het themarapport “Bemiddeling en marges” van  onderzoeksmonitor ZZP Barometer, dat is afgenomen onder 1.673 freelancers en (z)zp’ers in Nederland.opdrachten via bemiddelingsbureaus

Marktaandeel bemiddelingsbureau blijft gelijk

Wanneer we deze cijfers vergelijken met onderzoek van een aantal jaar geleden, bijvoorbeeld door Atos interim, dat valt te concluderen dat het marktaandeel van de bemiddelingsbureaus wel wat aan het dalen is, maar niet significant.

Het totale marktaandeel van bemiddelingsbureaus mag dat grosso modo gelijk blijven, onderliggend is er wel veel binnen de branche aan het verschuiven. Het marktaandeel van met name de meer klassieke bemiddelaar daalt. Daarbij is de markt meer en meer aan het versnipperen.

Een van de redenen waarom het marktaandeel van bemiddelingsbureaus in grote lijnen overeind blijft is dat beroepen in bijvoorbeeld zorgfuncties en IT fors vertegenwoordigd zijn in de zzp populatie. Juist die groepen, zo bleek recentelijk weer uit een rapport over schijnzelfstandigheid in opdracht van het Ministerie van EZ, werken heel veel via bemiddelingsbureaus.

Marges fors aan het dalen

Het totale marktaandeel van bemiddelingsbureaus mag dat grosso modo gelijk blijven, onderliggend is er wel veel binnen de branche verschoven. Het marktaandeel van met name de meer klassieke bemiddelaar daalt. Daarbij is de markt meer en meer aan het versnipperen.

Belangrijker nog voor de bureaus: de marges zijn fors gedaald.  Uit de ZZPbarometer blijkt dat een tiende van de bemiddelingsbureaus bij zzp-opdrachten een marge hanteert van 25% of hoger. De helft een marge van 10‐25% en iets meer dan een kwart een marge van minder dan 10%. Die percentages lagen een aantal jaren fors hoger.

marges bemiddelingsbureaus april 2013

Nog geen 2% van de bureaus werkt op basis van een eenmalige fee, zonder de gebruikelijke marge per uur. Wat maar weer eens de conservatieve houding in de branche tekent, zoals eerder aangegeven ook gevoed door de opdrachtgevers.

Vraag naar kwaliteit, maar wie gaat dat betalen?

Als reden waarom zo veel zzp’ers met bureaus werken werden (in volgorde van belangrijkheid) de volgende punten opgegeven:

  1. Acquisitie (toegang tot grote/specifieke opdrachtgevers, opdrachten en netwerk)
  2. Financiën (snelle betaling factuur, gegarandeerde betaling, buffer)
  3. Verplichting (raamovereenkomst, preferred suppliers, voorkeur opdrachtgever)
  4. Administratie (administratieve hulp, afhandelen contracten, payrolling)
  5. Uitstraling (kwaliteit, (markt)kennis, goede naam, vertrouwd bij opdrachtgevers)
  6. Focus (geen rompslomp, acquisitie, alleen bezig met sterkste punt(en), tijdwinst)

Het panel van de ZZP barometer werd ook gevraagd naar punten waarop bemiddelingsbureaus hun dienstverlening (sterk) kunnen verbeteren.  Grootste behoefte is de persoonlijke relatie: freelancers en zzp’ers willen graag meer aandacht (en contact), ze willen niet alleen een profiel in de database zijn en zien graag het initiatief hiervoor bij het bureau ontstaan. Ook kan de terugkoppeling en feedback beter.

De marges van de bureaus blijft nog altijd een geliefd punt van gesprek, en kritiek. Slechts 15% is het (gedeeltelijk) eens met de marges die de bureaus hanteren. Hier zit wel een zekere tegenstelling in. Prima dat zelfstandigen meer persoonlijke aandacht willen en vragen, dat moet wel ergens uit betaald worden…  Wat dieper doorvragend geven de ondervraagde zzp’ers vooral aan lagere marge te verwachten wanneer een opdracht verlengd wordt, dat er gewerkt wordt op basis van een eenmalige fee of dat ze een ander businessmodel kiezen.

 

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

2 reacties op dit bericht

  1. Met dank aan de overheid, zowel rijksoverheid alsook vele gemeenten, die tegenwoordig met brokers werken. Je kunt als zzp’er nog zo’n groot netwerk hebben, uiteindelijk worden de aanbiedingen op de vele marktplaatsen uitgezet. En dan begint de grote strijd der tarieven en margeonderhandelingen met de bemiddeldende bureaus.
    Wat dit onderzoek mijns inziens ook laat zien is dat veel zzp’ers zeker nog geen ondernemers zijn. gevolg is dat zij zichzelf het liefst 5 dagen per week (laten) inzetten, maar bij afloop van de opdracht niet of nauwelijks tijd hebben gestoken in marktbewerking. Daarmee zijn zij volledig afhankelijk van de bemiddelende bureaus. Omdat dit tot voor kort geen probleem was, er was werk zat, konden zij zo een uitstekende boterham verdienen, maar in de huidige economische situatie, maakt dat zij een zeer kwetsbare groep zijn geworden.