"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

TNO lanceert Flexbarometer. Interactieve tool met actuele cijfers over aantal ZZP’ers en andere flexwerkers.

logo_flexbarometerVandaag lanceert TNO de flexbarometer.  De Flexbarometer is een website waarop beleidsmakers, sociale partners, bedrijven en andere geïnteresseerden informatie kunnen vinden over aantallen flexwerkers in de Nederlandse werkzame beroepsbevolking en hun persoonskenmerken, over de kwaliteit van de arbeid van werknemers met een flexibele arbeidsrelatie en over de toepassing van vormen van flexibele arbeid door bedrijven. De website geeft een volledig en toegankelijk overzicht van de beschikbare cijfers ter ondersteuning van de actuele maatschappelijke discussie over flexwerk. De barometer is ontwikkeld in samenwerking met uitzendkoepel ABU en vakbond FNV en met ondersteuning van het Ministerie van SZW.

Groeiende inzet flexibele schil

In een persbericht geeft TNO de aanleiding van deze tool weer: “Flexibele arbeid, zoals flexibele arbeidscontracten of het inhuren van ZZP-ers, komt steeds vaker voor. De flexibele schil bedroeg in 2011 25% van de totale werkzame beroepsbevolking. Het gaat hierbij om personen die 12 uur of meer per week werken. In 2002 was dat nog 19%. Bezien we alle werkenden (dus ook diegenen die minder dan 12 uur werken) dan is de flexibele schil toegenomen van 23% naar 29%. De flexibele schil betreft werknemers met een flexibele arbeidsrelatie plus de zelfstandigen zonder personeel. Onder een flexibele arbeidsrelatie vallen alle werknemers die geen vast contract hebben met vaste uren. Laten we de zelfstandigen buiten beschouwing, dan had in 2011 18% van de werknemers met een contract van 12 uur of meer een flexibele arbeidsrelatie. Van alle werknemers (dus inclusief personen die minder dan 12 uur werken) was dat 23%. De cijfers zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking (CBS).”  De Flexbarometer baseert de cijfers op de volgende databronnen:

  • de Enquête Beroepsbevolking (van het CBS)
  • de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (het Ministerie van SZW, het CBS en TNO)
  • de Werkgevers-enquête Arbeidsomstandigheden (SZW, Stratus en TNO).

Meer dan 50% ZZP’ers ouder dan 45 jaar; 65% is man.

De flexbarometer geeft cijfers over alle vormen van flexibele arbeid. Van tijdelijke contracten, uitzendkrachten tot ZZP’ers. De barometer geeft allerlei mogelijkheden om per categorie cijfers boven tafel te krijgen. En die weer te verfijnen naar bijvoorbeeld sectoren. Daar valt leuk mee ‘te spelen’, om het wat oneerbiedig te stellen. Wanneer we wat inzoemen op groep ZZP’ers dan komt de barometer tot 816.711 ZZP’ers. De baromter leert ons dat een kleine 10% daarvan minder dan 12 uur per week beschikbaar is. 51% is ouder dan 45 jaar; 65% is man; 43% heeft een hogere opleiding. Dat levert naast cijfers aardige grafics op als het onderstaande plaatje (die overigens nog niet helemaal kloppen, blijkbaar zitten er nog wat kinderziektes is de presentatie van de cijfers…)

zzp barometerAl met al een op het eerste zicht een nuttige tool voor een ieder die geïnteresseerd is in cijfers over flexibele arbeidsmarkt.  Zie www.flexbarometer.nl

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts