"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Enquête ten behoeve van masterscriptie. Onderzoek naar het ambitieniveau van ZZP’ers.

Ik volg een master in economie en bedrijfseconomie, namelijk de master ondernemerschap en strategie. Voor mijn masterscriptie doe ik onderzoek naar het ambitieniveau van ZZP’ers. Specifiek wordt onderzocht welke zaken gerelateerd zijn aan ambities.

Tot de doelgroep van deze enquête behoren ZZP’ers. Het invullen van de enquête neemt ongeveer 20 minuten van uw tijd in beslag en is anoniem.

Door deel te nemen aan dit onderzoek helpt u mee om het kennisveld over ZZP’ers te verbreden. De kennis omtrent ZZP’ers staat nog in de kinderschoenen. Zelfstandigen zonder personeel vormen, over diverse sectoren verspreid, een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking. Aangezien ambitie in vele gevallen de sleutel tot succes vormt, is kennis van de factoren die van invloed zijn op ambitie van essentieel belang.

Aan de hand van deze kennis kan doelgericht te werk worden gegaan als het gaat om het stimuleren van ambitieuze ZZP’ers. Dit is van belang vanuit bijvoorbeeld het economisch perspectief en maatschappelijk belang. Tevens is de kennis van belang op individueel niveau. Inzichten in de zaken die leiden tot ambities kan worden gebruikt om doelen te bereiken.

Zou u zo vriendelijk willen zijn om deel te nemen aan mijn enquête? U kunt de enquête invullen via: http://www.thesistools.com/web/?id=269898  Ook wil ik u vragen om de enquête binnen uw netwerk van zelfstandigen zonder personeel te verspreiden.

Hartelijk dank voor uw deelname.

Met vriendelijke groet,
Esther Ramackers BSc.

ZiPconomy wil jongeren meer betrekken bij de enorme veranderingen die plaats vinden op de arbeidsmarkt. Daarom hebben we het initiatief genomen voor een  jaarlijks terugkerende Scriptieprijs voor master-studenten en ondersteunen we dit soort onderzoeken graag.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie