"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Speelt interim management ook een rol in het MKB?

Als grootste verdienblok in de Nederlandse economie neemt het Midden en Klein Bedrijf (MKB) een prominente positie in. Hoogste tijd voor de nvim om deze branche eens te verkennen op mogelijkheden voor interim managers. Centraal staat de vraag: “Is interim management bedoeld voor en voorbehouden aan grote en complexe (non-profit) organisaties of kan interim management ook in het MKB een rol spelen?”

Diverse onderzoeken wijzen uit dat de publieke sector de grootste opdrachtgever is voor de hoogopgeleide zelfstandige professional. Ook de leden van de nvim zijn daarop geen uitzondering. Een inventarisatie van het ledenbestand eind 2011 leert dat de aangesloten interim managers voornamelijk actief zijn in overheid(nummer 1), gezondheidszorg (nummer 2) en non-profit organisaties (nummer 3). Echter, op deze derde professionaliseringsavond van de nvim vinden we onder de aanwezigen ook leden die actief zijn in industrie en MKB. Herkennen juist zij de mogelijke propositie van de interim manager in het MKB?

Inkijk in het MKB

Gijs Jansen, lid van de nvim en voornamelijk actief in het MKB, is initiator van dit thema. Hij geeft de aanwezigen eerst een korte inkijk in de omvang en diversiteit van het MKB.

Binnen het MKB (< 250 werknemers) zijn in Nederland tussen de 4 en 5 miljoen mensen werkzaam, op Europees niveau is het MKB goed voor 70% van alle banen. Toch ontvangt slechts 12% van het MKB staatssteun in Europa.

Op Google geeft de term interim management ruim 3 miljoen resultaten. Wordt MKB daaraan toegevoegd, dan levert deze combinatie slechts 38.000 hits op. De LinkedIn groep MKBNED kent 3.600 leden. Een mooie vijver om eens in te vissen naar hoe men over interim management denkt. Gijs zette een poll uit met simpelweg de vraag ‘zijn interim managers bruikbaar in het MKB?’

De vraag leverde nul reacties op. Teleurstellend of juist uitdagend? Want als het MKB in opkomst is als opdrachtgever van interim management (ATOS, Interim index 2011), hoe kijkt het MKB dan tegen interim management aan? En meer belangrijk… hoe bereiken we ze?

De bruikbaarheid van interim management

Daarvoor zitten opnieuw drie ervaren opdrachtgevers aan de nvim tafel: Dick ten Hove, partner van Fleet Support en Anton Lankhuizen, managing director bij ATM Trading.

Hans Koster, personeelsmanager bij C1000 leidt een vraaggesprek met beide heren. Hans is zelf als tijdelijke externe ingezet in uiteenlopende situaties en prikkelt de aanwezigen met de stelling “Een MKB inlener is tevreden met een interim manager omdat…..”

Vrijwel direct ontstaat een discussie over kwaliteit, capaciteit en competenties. Maar ook over definities en profilering. MKB ondernemers hebben niets met termen als onafhankelijk, gedragscode, reflectie en professionalisering. Dick ten Hove refereert hiermee aan de website van de nvim, waarop termen staan die de gemiddelde MKB ondernemer het gevoel geven mee te betalen aan de ontwikkeling van de interim manager! Sterker nog, de term manager kan al verkeerde associaties oproepen. De MKB ondernemer ziet zichzelf namelijk vooral als manager, al dan niet terecht.

Als een interim manager zich juist op die rol aanbiedt kan de weegschaal naar de verkeerde kant doorslaan. Deze profilering impliceert iets wat de ondernemer niet wil hebben, wellicht is de term interim consultant of interim professional beter op z’n plaats.

Anton Lankhuizen en Dick ten Hove leren ons dat de interim manager zijn ego moet thuislaten, authenticiteit moet meebrengen en vooral kennis en kunde moet hebben van de branche. Het MKB zoekt een vakman, maar wel één die op hetzelfde niveau als de ondernemer moet kunnen meedenken. De MKB-er heeft behoefte aan objectiviteit, veelal omdat het familiebedrijven zijn. In het MKB heb je rechtstreeks met de directeur/eigenaar te maken, met diens rechterhand en vaak ook met diens levenspartner. Daarom vindt de MKB ondernemer de persoonlijke drijfveer van de interim manager belangrijk, evenals gedeelde interesses, zelfs als dit in de hobby sfeer ligt. Een tip is dan ook voor de interim manager om zijn/haar CV persoonlijker te maken.

De interim manager in het MKB zal ook zijn fee moeten aanpassen. Het MKB wil meer dan grote bedrijven de toegevoegde waarde van de inhuur zien. Het moet absoluut iets opleveren. Of, zoals Dick ten Hove zegt, “de interim manager moet zich niet alleen committeren aan het DNA van het bedrijf, maar ook aan het resultaat, de klinkende munt.” Interessant is dan de optie om een deel van het fee succesafhankelijk te maken.

Bereiken van het MKB

Innovatie en vernieuwing zijn kansen voor het MKB en bieden een kans voor interim managers om daarin te ondersteunen. Niet alleen met een concrete aanpak, maar ook als deskundig klankbord.

Maar hoe bereik je het MKB? Anton en Dick vertellen ons dat de relatie belangrijk is en dat werving veelal via-via gaat. Voorheen was het voornamelijk de accountant die een probleem signaleerde en aangaf dat externe ondersteuning nodig was. Nu zoekt het MKB via het eigen netwerk en als dat niet lukt komt men bij grote searchers uit die specialistische kennis aanbieden.

Kern van de aanbeveling van de twee MKB-ers is: Wil de interim manager kans maken, dan is een lange adem nodig. Investeer in netwerken, op lokaal niveau. Bezoek beurzen en seminars, die overigens uitermate populair zijn onder MKB ondernemers zelf. Verdiep je in de sector of creëer zelf een platform voor en door het MKB. Met de opgedane inzichten selecteert de interim manager uit zijn/haar competenties datgene waarop hij/zij van toegevoegde waarde kan zijn. Hans Koster vat dit mooi samen in de spiegelende vraag: “Welke aanbeveling zou je willen horen over jezelf in het MKB?”

Tekst: Joke Twigt/nvim

Sociëteit Quintessence (het Nive Kennisnetwerk van en voor interim-managers) is het platform waar vakgenoten hun informatie en hun ervaring met elkaar delen. SQ is een voortzetting van de NVIM, de Nederlands Vereniging van Interim Managers Bekijk alle berichten van Societeit Quintessence