"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Een leven lang leren!

Blijven leren en investeren in jezelf is cruciaal in onze kenniseconomie en voor ons collectieve innovatief vermogen. Dat geldt voor alle werkenden.

Toch zien en horen we in de praktijk andere dingen. Veel zelfstandige zijn in deze tijd terughoudend met het doen van investeringen. Eigenlijk hetzelfde als veel bedrijven en consumenten. Op zich wel begrijpelijk en verklaarbaar, maar op de langere termijn toch gevaarlijk voor de ontwikkeling van onze economie.

Daarom hebben we besloten om iets concreets te doen voor al alle zelfstandigen. Wij hebben als belangenbehartiger al jarenlang een compleet trainingsprogramma bestaande uit ongeveer 15 trainingen voor zelfstandig professionals. Deze trainingen zijn er vooral op gericht om ondernemersvaardigheden te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan effectief acquireren, slim omgaan met social media en leren wat een goede website voor je bedrijf is of hoe je opdrachten kan binnenhalen op een van de vele inhuur-marktplaatsen van de overheid. Deze trainingen zijn voor zelfstandigen en worden gegeven door zelfstandigen.

Tot nader order bieden we al onze trainingen aan voor een vast tarief van € 70 (0% BTW) ongeacht duur en inhoud. Het aanbod geldt voor zowel leden als niet-leden op basis van wie het eerst komt…… En voor alle duidelijkheid, de trainers blijven hetzelfde honorarium ontvangen, dus we sponsoren als het ware het investeren in training en opleiding (zie hier voor een overzicht van alle trainingen).

We hopen dat veel professionals hier gebruik van gaan maken en dat andere maatschappelijke organisaties ons voorbeeld zullen volgen, zodat vele druppels uiteindelijk niet op een gloeiende plaat terecht komen….

FNV Zelfstandigen is binnen de FNV de sector voor zelfstandig ondernemers. We behartigen al bijna 20 jaar succesvol de belangen van zelfstandig professionals in polder en politiek Den Haag. Daarnaast bieden we hulp en ondersteuning aan ondernemers zonder personeel, zoals professioneel advies, rechtsbijstand, hulp bij incassoproblemen, kortingen op verzekeringen en een inspirerend netwerk. Doordat we zijn aangesloten bij de FNV profiteren we optimaal van de jarenlange ervaring van de FNV als belangenbehartiger van mensen op de arbeidsmarkt. We hebben geen winstoogmerk. Bekijk alle berichten van FNV Zelfstandigen