"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Willen we flexibiliteit of toch eigenlijk niet?

Voor mij ligt het Nieuwsblad Geldermalsen met deze week als kop: “Gemeente wil rem op externe inhuur”.  Op basis van een notitie van de gemeente Assen over dit onderwerp, heeft de betrokken wethouder voor de raad van Geldermalsen een beleidsnotitie opgesteld waarbij vertrekpunt is om de externe inhuur zoveel mogelijk te beperken. De kosten van de externe inhuur zijn met het oog op de beoogde bezuinigingen een dankbaar onderwerp.  Het terugbrengen van inhuur wordt algemeen gezien als een zeer goede manier om uitgaven te verminderen.

Kosten stabiliteit veelal veel hoger

Het is naar mijn idee het zoveelste signaal waaruit blijkt dat er op vele niveaus van de samenleving  een slecht beeldvorming is over de voordelen van flexibiliteit. Dat de kosten van stabiliteit veelal veel hoger zijn, lijkt niet relevant.

Een ander voorbeeld is de kritiek op bonusbeleid. Ik begrijp dat er vraagtekens gezet kunnen worden bij de hoogte van bonussen. Het grote voordeel van een bonus beleid is echter dat de salariskosten structureel minder snel stijgen. Bovendien is de bonus in de regel niet “pensionabel” en dat scheelt een slok op een borrel.

Jarenlang is er “gestreden” om ons arbeidsbestel op vele niveaus flexibeler te maken en daarin heeft Nederland naar mijn idee op onze eigen poldermanier grote stappen weten te zetten. Het lijkt er echter op dat het sentiment van de aversie tegen relatief hoge vergoeding & beloning zodanige invloed krijgt, dat onze “verworvenheden” van flexibiliteit onder druk komen te staan.

De excessen kunnen / moeten aangepakt worden. Dat is wat anders dan stoppen met een proces dat naar mijn overtuiging de smeerolie op onze arbeidsmarkt is.

Alexander Crépin adviseert & implementeert bij organisaties op gebied van eigentijds HR- en Instroombeleid. Total Workforce Management ziet hij als een gebied dat veel meer aandacht zal (moeten) krijgen vanuit HR. Succes draait om het vermogen om optimale samenwerking te realiseren tussen de juiste mensen, los van de aard van de arbeidsrelatie. HR moet hiervoor mede de voorwaarden scheppen, onder meer door het ontwikkelen van duurzame talentrelaties. Bekijk alle berichten van Alexander Crepin

4 reacties op dit bericht

 1. Alexander,

  Klagen over externen is makkelijk scoren. De SP deed dat ook al eens in een kamerbreed ondersteunde motie in verkiezingstijd (http://www.zipconomy.nl/2010/05/tweede-kamer-wil-max-10-externen-voor-ministeries-visieloos/ ); over het antwoord van de minister dat die motie onrealistisch en onwenselijk was en dus niet werd uitgevoerd, hoor je vervolgens niemand meer.

  Als burger gaat het mij om dat overheden op een kwalitatief goede manier hun taakstelling uitvoeren tegen gunstig en voorspelbaar kostenniveau. Hoe ze dat organiseren is van secundair belang. Desnoods besteden de wethouders alles uit. Arjan van den Born suggereerde in een artikel (http://www.zipconomy.nl/2010/08/een-effectieve-overheid-vergt-inzet-van-externen/) als eens dat gemeenten (bijv Dordrecht) die met relatief veel externen werken wel eens goedkoper kunnen werken dan gemeenten die heel weinig inhuren bijv Leiden).

  Hugo-Jan

 2. @ Hugo-Jan,
  dank voor je aanvulling.
  Grt,
  Alexander

 3. Alexander,

  Ik vraag me af of ‘stabiliteit’ wel de juiste tegenhanger is van ‘flexibiliteit’ in je verhaal. Ik denk eerder aan ‘starheid’ of ‘bureaucratie’ als tegenhanger. En dan is het logisch dat de kosten hiervan hoger zijn.

  groet Mark

 4. @Mark,
  Leuk dat je reageert.
  Ik begrijp jouw suggestie, maar ik denk dat mensen niet streven naar ‘starheid’ of ‘bureaucratie’, dus dat lijkt vanuit de invalshoek van mijjn blog minder passend. Zekerheid, stabiliteit, weten waar je aan toe bent is naar mijn idee wat veel mensen prevaleren.