"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Waarom ZiPconomy en waarom nu? (introductie)

ZiPconomy is nieuw en gaat over flexibilisering, over (individueel) ondernemerschap, over de ‘vertijdelijking’ van werk,  over het nieuwe werken & het nieuwe organiseren.  Vertrekpunt hierbij zijn de ZiPers of Zelfstandige Interim Professionals en alle marktpartijen die betrokken zijn bij de ZiP economie: organisaties met hun groeiende flexibele schil, de intermediairs,  belangenorganisaties, kennis- en opleidingsinstituten en de overheid.

Kortom voor iedereen die geïnteresseerd is in de veranderingen in onze economie, onze samenleving, de arbeidsmarkt en binnen organisaties. En natuurlijk wat dit betekent voor ons eigen leven en dat van onze kinderen.

De wereld verandert

Waarom starten er de laatste decennia steeds meer kleine bedrijven? Hoe komt het dat ondernemen en ondernemerschap plotseling weer populair zijn? Waar komen die 1 miljoen ZZPers ‘opeens’ vandaan? Waarom denken veel opinie- en beleidsmakers nog steeds dat de vaste baan de norm is, terwijl 35% van de beroepsbevolking al op één of andere manier een tijdelijk contract heeft? Hoe organiseren die kennisorganisaties eigenlijk hun flexibiliteit? En hoe organiseren flexibele organisaties hun kennis?

Wat zijn de effecten van de toenemende individualisering en de afnemende identificatie met organisaties en instituties? Hoe verhoudt zich het zelfstandig ondernemerschap zich met het afbrokkelen van onze collectieve zekerheden? Allemaal vragen en compleet nieuwe uitdagingen waar we samen antwoorden op moeten vinden.

En dat doet pijn

Het gaat om veranderingen die een gevolg zijn van machten en krachten die niet te sturen en nauwelijks te stoppen zijn: globalisatie,  verschuiving in de economische verhoudingen, de veranderende rol van kennis, de mogelijkheden van de techniek, van informatisering, de opkomst van de sociale media, wegvallen van oude sociale structuren, de toegenomen diversiteit, etc. Onduidelijk wat precies de oorzaken en de gevolgen zijn maar onze economie en onze arbeidsmarkt veranderen dus ook. Maar dat is niet gemakkelijk! Het gaat om adaptieve veranderingen die heel diep gaan en gevolgen hebben voor onze manier van denken, organiseren en samen leven.  Oude reflexen of business modellen werken dan niet meer. Dan is er beweging nodig en ruimte voor nieuwe ideeën.

We starten de dialoog

Dat willen we met ZiPconomy! Een platform voor vernieuwing door mensen en ideeën bij elkaar te brengen en kennis te delen. De eerste stap is ZiPconomy.nl waar we samen met een groep inspirerende mensen (zie auteurs) kennis en ervaring gaan delen. ZiPers, maar ook visionairs uit het bedrijfsleven, de wetenschap, belangenverenigingen en de overheid. We nodigen iedereen uit om mee te doen en zijn of haar kennis en ervaring te delen. Mensen op verschillende posities, met verschillende belangen en een visie op de toekomst.

Samen met onze experts, bloggers, critici en actieve deelnemers gaan we een aansprekende site maken. ZiPconomy.nl is een kennis platform, een forum voor discussie en dialoog. Dat is de eerste stap van informeren en inspireren. Daarna gaan we, samen met andere organisaties, offline activiteiten organiseren. Bijeenkomsten, (werk)conferenties, opleidingen en seminars om van elkaar te leren, nieuwe concepten en  modellen te bedenken. En juist nu, omdat deze nieuwe economie, de kennis- en netwerkeconomie zo ontzettend belangrijk voor Nederland is. Ja, we hebben een droom en één die we graag willen delen. Want wij als ondernemers weten dat iets moois altijd begint met een droom.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

8 reacties op dit bericht

 1. Heren, proficiat met dit mooie initiatief. De allerbeste wensen voor 2011.

 2. Ha Michel en Hugo- Jan,

  Mooie site en een uitdagende ambitie. Veel succes !

  Hartelijke groet Douwe

 3. Ha Hugo-Jan en Michel,

  Gefeliciteerd met jullie mooie initiatief !!
  Alle moois en goeds voor jullie in 2011

  Hartelijke groet,
  Sacha

 4. Wat een goed initiatief, goed leesbaar en inspirerend. Wil er nog veel meer over weten!

  heel veel succes,

  hartelijke groet Patricia Geers