"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Rechtbank: verschil in coronasteun tussen werknemers en zzp’ers niet oneerlijk

De Werkvereniging verliest rechtszaak tegen de Staat. Rechter vindt verschillende behandeling werknemers en zzp’ers niet onlogisch.

De Staat heeft niet onjuist gehandeld tijdens de coronaperiode door anders steun te geven aan werkgevers en werknemers dan aan zzp’ers. Die conclusie trekt de Rechtbank Den Haag in een zaak aangespannen door belangenvereniging De Werkvereniging (zie hier voor de volledige uitspraak). 

De Werkvereniging stelde zich op het standpunt dat zelfstandig ondernemers onvoldoende steun hebben ontvangen van de overheid tijdens de coronacrisis, in tegenstelling tot ondernemers met personeel en mensen in loondienst. Zo kregen werkgevers – via onder meer de NOW – compensatie voor omzetverlies, los van de financiële situatie van het bedrijf. Zelfstandigen konden via de TOZO alleen maximaal een uitkering krijgen op bijstandsniveau. En die was dan mede afhankelijk van het inkomen van een partner. Een onterecht ongelijke behandeling, aldus het pleidooi van de Werkverening.


De eerste ronde van de Tozo (3 maanden) ging naar ongeveer 250.000 zelfstandigen. Na aanscherping van de voorwaarden daalde dat na drie maanden na gemiddeld zo’n 75.000 zelfstandigen over de drie Tozo-rondes die volgenden. De eerste NOW ronde keerde geld uit voor ongeveer 13,5 % van alle werknemers, daarna daalde dan naar zo’n 7,5%. Het gaat de Werkvereniging vooral om de ongelijk behandeling qua hoogte van de uitkering en de verschillende voorwaarden. 


Rechter: werknemers en zzp’ers niet vergelijkbaar

De rechter in Den Haag heeft dus een andere visie op de zaak en stelt de Werkvereniging in het ongelijk. Volgens de rechter zijn werknemers en zzp’ers niet met elkaar te vergelijken en stelt dat “de positie van zzp’ers bij aanvang van de pandemie al anders was dan die van werknemers.” Zo hebben zzp’ers een beperkt sociaal vangnet. De rechter heeft ook begrip voor het feit dat de steunpakketten in hoog tempo moesten ontwikkeld worden en dat wijst ze er op dat via de Tozo er een weldegelijk maatregelen genomen om het vangnet voor zzp’ers te verruimen.

Het verder bepalen wat nu het verschil is tussen de positie van de zzp’ers en de werknemer, wanneer die juist als anders gezien moeten worden en wanneer als gelijken, vindt de rechtbank politieke vraagstuk en niet aan de rechter:  “Het is ook aan de politiek op dit vlak (verdere) keuzes te maken.”

Teleurstelling

Directeur van de Werkvereniging Roos Wouters reageert in de Telgraaf teleurgesteld: „Blijkbaar zijn zzp’ers een soort tweederangsburgers voor de Staat. Voor werknemers en ondernemers met personeel was er van alles mogelijk, maar voor zelfstandigen niet. Het voelt voor zelfstandigen als een gebrek aan respect.”

Of de Werkvereniging in hoger beroep gaat weet ze nog niet “Onze advocaten zullen nagaan of dat nog zinvol is. Wij hebben deze actie op touw gezet met een flinke crowdfundingactie, en het is maar de vraag of we een beroep kunnen financieren”, zegt Wouters.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

4 reacties op dit bericht

 1. Jammer, misschien niet helemaal onverwacht maar zeker onterecht. Ik heb twee fundamentele bezwaren tergen de twee hoofduitspraken van de rechtbank.

  Uitspraak 1: “Zo hebben zzp’ers een beperkt sociaal vangnet. De rechter heeft ook begrip voor het feit dat de steunpakketten in hoog tempo moesten ontwikkeld worden en dat wijst ze er op dat via de Tozo er een weldegelijk maatregelen genomen om het vangnet voor zzp’ers te verruimen.”

  Ook voor corona hadden zelfstandigen al aanspraak op het sociaal minimum (waarbij het loon van de partner meetelt) als sociaal vangnet. Van een verruiming door TOZO na invoering van de partnertoets is dus feitelijk geen enkele sprake.

  Dus blijft de vraag of zzp-ers en werkenden met een arbeidscontract in gelijke mate getroffen werden door de coronabeperkingen en vervolgens ook in gelijke mate gesteund werden in hun inkomen. immers de grondwet eist dat alle bestuurlijke maatregelen van de overheid burgers in gelijke gevallen gelijk behandelen.

  De reden voor deze rechtszaak was nu juist dat dit gelijkheidsbeginsel werd geschonden gezien de enorme verschillen tussen de TOZO (voor zzp-ers) en de NOW (voor mensen in dienst bij een bedrijf).

  Uitspraak 2: “Het verder bepalen wat nu het verschil is tussen de positie van de zzp’ers en de werknemer, wanneer die juist als anders gezien moeten worden en wanneer als gelijken, vindt de rechtbank politieke vraagstuk en niet aan de rechter”.

  Ik zou graag eens de mening horen van een ter zake kundig jurist of deze uitspraak van de rechtbank juridisch houdbaar is.

  Elke vorm van machtsuitoefening door de overheid “is politiek”. Het gros van de civiele zaken tegen de overheid gaat dan ook over de rechtmatigheid, billijkheid en zorgvuldigheid van de gevolgen van overheidsmaatregelen voor burgers. En justitie doet daar dan ook uitspraken over als daarom gevraagd wordt ook als de politieke discussie daarover nog in alle heftigheid gaande is.

  Denk aan de spraakmakende Urgenda klimaatzaak uit 2015, de Deliveroo uitspraak mbt tot het arbeidsrecht, of de recente uitspraak mbt de opvangplicht voor asielzoekers.

  Nog actueler en veel fundamenteler wordt deze vraag als het nieuwe kabinet straks een wetsvoorstel indient over het verbieden van de koran (of nog erger) en iemand spant een rechtszaak aan omdat het tegen de vrijheid van drukpers ingaat. Onthoudt justitie zich dan ook van een uitspraak omdat dat “een politiek vraagstuk is”? Ik dacht (en hoop) van niet!

  De trias politica geeft elk der drie machten niet voor niets een actieve rol als onafhankelijk poortwachter voor het functioneren van de rechtstaat in geval de anderen machten daarin verzaken.

  Kortom de rechter dient m.i. ook over de rechtmatigheid, billijkheid en zorgvuldigheid van de corona maatregelen van 2020 een uitspraak te doen en zich niet te verschuilen achter de politiek.

 2. ik heb al vaak het argument moeten aanhoren van mensen die menen dat zzp-ers terecht geen recht hadden op coronasteun. De redenering is dat de verschillen in rechtspositie (geen recht op sociale uitkeringen) en de daarbij horende belastingvoordelen voor zzp-ers er blijkbaar ook toe leiden dat zzp-ers en DGA’s zich niet aan de coronamaatregelen hoeven te houden en gerwoon hun werk kunnen blijven doen en dus niet zoals werknemers in loondienst gesteund hoeven te worden voor hun inkomensverlies. Er is echter geen oorzakelijk verband tussen iemands rechtspositie op de arbeisdsmarkt en de gevolgen van een algemeen en onvoorspelbaar fenomeen als de Corona pandemier. .

  De steunmaatregelen voor slachtoffers van de gasboringen in Groningen maken toch ook geen onderscheid tussen zzp-ers, DGA’s en werknemers in loondienst? Iedereen met schade aan zijn huis veroorzakkt door de gaswinning had recht op schadevergoeding. Je rechtspositie op de arbeidsmarkt heeft daar helemaal niets mee te maken en dus moeten de bijbehorende steunmaatregelen daar ook geen onderscheid in maken. ik kan zo nog wel even doorgaan met vergelijkbare voorbeelden van schadevegoedingen voor de geviolgen van natuurrampen, klimmaatgevolgen, extreme regenval, …..

  Het onderscheid in steunmaatregelen op basis van iemands perrsoonlijke situatie die helemaal los staan van de oorzaak van een of andere natuurramp is gewoon onterecht en dus onwettelijk. PUNT.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *