"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Fiscaal kader zzp zorg halve stap in de goede richting

Het Fiscaal Kader ZZP Zorg is een stap in de goede richting voor zelfstandig ondernemers, vindt Roos Wouters van de Werkvereniging. Maar wat er met zorgmedewerkers gebeurt die er niet aan kunnen voldoen, is onduidelijk.

De zorg is de eerste sector waar sectorale afspraken worden gemaakt over schijnzelfstandigheid en zelfstandig ondernemerschap. Het grijze gebied tussen schijnzelfstandigheid en ondernemerschap moet daarmee zwart / wit worden.

Een dag voordat het kabinet viel, tekende een brede coalitie van werkgevers, drie ministeries en de Belastingdienst een convenant. Het Fiscaal Kader ZZP Zorg maakt onderdeel uit van een ‘beheersingsmodel Zorg’ dat op dit moment nog vooral wordt uitgelegd als een aanpak richting schijnzelfstandigheid. 

De website ZZP-erindezorg.nl legt het wat positiever uit. Het Fiscaal Kader ZZP Zorg gaat zelfstandig ondernemers duidelijkheid brengen over hoe je op een duurzame wijze veilig kunt ondernemen. Wat gebeurt er met zorgmedewerkers die schijnzelfstandig zijn?

Gebrek aan goed werkgeverschap

Het publieke domein gaat al jaren gebukt onder een gebrek aan goed werkgeverschap. De zorg en het onderwijs lopen hierbij voorop en zijn al langer de kop van jut als het op maatregelen tegen zzp’ers aankomt. 

Zorgmedewerkers hebben niet zonder reden de stap gemaakt naar zzp-schap. Recent onderzoek laat zien dat driekwart van de zzp’ers in de zorg start omdat het dienstverband niet past. Al langer bestaat het beeld dat zorgmedewerkers er niet aan moeten denken om weer terug te keren in een dienstverband. Ze verlaten liever de sector, zo blijkt herhaaldelijk uit ander onderzoek. 

Als een Fiscaal Kader straks duidelijkheid geeft over wie wel en niet zelfstandig ondernemer is en we weten dat zorgmedewerkers het zzp-schap als enige overgebleven werkvorm zien. Wat gebeurt er dan met zorgmedewerkers die schijnzelfstandig zijn? Waar ligt de oplossing tussen zzp en loondienst?

Innovatieve oplossing voor zzp’ers in de zorg

De Werkvereniging zet zich in voor alle modern werkenden op de arbeidsmarkt. Zzp’ers in de zorg vallen onder die groep, omdat zij zich niet langer willen verhouden tot 1 werkgever. Flexibiliteit, eigen regie en ervaring opdoen met verschillende soorten werk. Dat is waar Modern Werkenden voor staan. Voor de zorg zal een oplossing gecreëerd moeten worden die enerzijds de ruimte van een ondernemende loopbaan in stand houdt, terwijl dat misschien niet voor iedereen via zelfstandig ondernemerschap vormgegeven kan worden.

We vinden het van belang dat er nagedacht wordt over zo’n oplossing voordat het Fiscaal Kader ZZP Zorg van kracht wordt. Doen we dat niet, dan eindigen we met een groep schijnzelfstandigen die de sector verlaat. De Werkvereniging denkt graag mee aan innovatieve oplossingen binnen de huidige arbeidsmarkt. Zo hebben wij een format ontwikkeld waardoor zelfstandigen eenvoudig een coöperatie kunnen oprichten waardoor zij wel Modern Werkenden in de sector mogen blijven.

Roos Wouters
Roos Wouters (1974) is spreker, dagvoorzitter en aanjager bij de Werkvereniging, het belangenplatform voor Modern Werkenden. Daarnaast spreekt, adviseert en inspireert ze het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van arbeid- en organisatievernieuwing. Vernieuwingen die leiden tot minder werkstress en betere prestaties van de organisatie en de medewerker, nu en in de toekomst. Bekijk alle berichten van Roos Wouters

5 reacties op dit bericht

 1. Door de arbeidsmarkttekorten en het handhavingsmoratorium vanaf mei 2016 is er naar het lijkt wat wildgroei ontstaan. Mensen konden redelijk vrij kiezen welke (fiscale) gedaante/vorm zij aannamen. In welke mate kritiek op het (goed) werkgeverschap en economische argumenten hieraan ten grondslag liggen is mij op dit moment niet duidelijk. Mij verwondert in deze de beschreven angst voor de uitstroom uit de branche.

  De wetgever en branche komen nu met wat duidelijkheid. → Dus zal er een natuurlijke herordening plaatsvinden. Waarover de scheidsrechters t.z.t. zullen oordelen.

  Of het (alsnog) kiezen voor samenwerkingsvormen als maatschap, VOF of coöperatie daar vanaf het jaar 2025 veel verandering in zullen aanbrengen, zal dan duidelijk(er) worden. Bij de scheidsrechters gaan de feiten immers vóór de schijn.

 2. Fiscaal kader zorg? Op grond van welke regelgeving? Het gaat hier om een groep grote werkgevers die niet al te beste arbeidsvoorwaarden bieden, waaronder een structureel lager salaris dan op grond van de markt passend zou zijn. Wat voor de Overheid dan weer heel fijn is omdat nu eenmaal arbeidskosten een groot deel van de macro zorgkosten uitmaken. Dan maar samenspannen om de huidige zzp’ers in de zorg terug in loondienst te dwingen.

  Goede reden voor de zelfstandigen om te bedenken of werken in de verpleeghuizen en gehandicaptenzorg, waar de schaarste aan personeel al ingrijpt op de kwaliteit van zorg, nog wel zo handig is. Ook andere sectoren zoeken mensen en betalen niet minder. En vaak mag je meer uren werken en hoeft dat niet bij nacht en ontij..

  Komt er een convenant, dan lopen we het risico dat de fiscus dat gaat toepassen op andere zorgsectoren dan de clubs die betrokken zijn bij dit één-tweetje. Met extra risico’s voor de opdrachtgevers die dan naar bijvoorbeeld SoloPartners gaan voor een tussenkomst contractje?

  Volgende ronde is dan dat VNO-NCW en MKB Nederland een afspraak maken met EZ en VWS en krijgen we dan een fiscaal kader interim management? of fiscaal kader onderwijs?

  • Het lijkt mij verstandig om af te wachten tot publicatie alvorens het fiscaal kader te zien als een instrument om zzp’ers weer terug in loondienst te dwingen. Ons vermoeden is dat het constructiever van aard is dan dat. Bewindslieden hebben al vaker laten zien dat zij een zelfstandige positie voor zorgmedewerkers dragen

   https://www.zzp-erindezorg.nl/blog/welke-beloftes-werden-er-de-afgelopen-jaren-gedaan-aan-zorg-zzpers

   Er zijn al veel zorgmedewerkers die hun conclusies trekken over andere sectoren. De uitstroom uit de sector naar andere sectoren is al torenhoog. De stap van dienstverband naar zzp maakt slechts 10% uit van die vroegtijdige uitstroom uit dienstverband. 90% van de voortijdige uitstroom kiest niet voor een alternatieve wijze van werken in de zorg en stopt direct.

   https://www.zzp-erindezorg.nl/blog/iedere-maand-verlaten-45-000-zorgmedewerkers-definitief-het-dienstverband

   Dat de sectorale afspraken voor de zorg een opmaat kunnen zijn voor andere sectoren is reëel denk ik.

   • datgene wat nu in dat convenant moet komen staat al lang als verplicht onderdeel van de overeenkomst van opdracht in de Wkkgz. Dat de grote werkgeversorganisaties die hier nu op duwen in de afgelopen 8 jaar geschuild hebben onder de paraplu van de niet-handhaving plotseling anders willen is wat vreemd.