"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Aantal zelfstandig professionals neemt toe, maar het aantal vaste werknemers stijgt sneller

Het aantal zzp’ers dat eigen arbeid verkoopt neemt weer toe. Na twee kwartalen daling kwamen er dit kwartaal weer 33.000 zelfstandig professionals bij. Ondertussen steeg het aantal vaste werknemers met 59.000 personen.

Er zijn afgelopen kwartaal weer meer zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) bijgekomen. Op dit moment zijn er 1.233.000 zzp’ers in Nederland. Dat zijn er 2% meer dan vorig kwartaal en 2,5% meer dan een jaar geleden. Dit kwartaal steeg vooral het aantal zzp’ers eigen arbeid (+33.000), het aantal zelfstandigen dat producten verkoopt nam af (-11.000).

Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze getallen zijn opvallend, want ze laten een trendbreuk zien. Uit het rapport ‘Grip op het zzp-dossier’ bleek onlangs dat het aandeel zzp’ers eigen arbeid juist daalt. Het aantal zzp’ers dat producten verkoopt steeg juist flink sinds het tweede kwartaal van 2022 (+10%).

Ook meer vaste contracten

Ondertussen stijgt ook het aantal werknemers en dan vooral het aantal mensen met een vast contract. Er kwamen dit kwartaal 59.000 vaste werknemers bij. Het aantal personen met een flexibele arbeidsrelatie daalde met 57.000.  55,9% van alle werkenden heeft nu een vaste baan, een jaar geleden was dat 55,7%. 

 
Er kwamen dit kwartaal dus meer vaste werknemers bij dan zelfstandig professionals. Dit is relevante informatie voor de politiek, want het demissionaire kabinet werkt aan maatregelen om flexibele arbeidsrelaties te verminderen. Zo worden nulurencontracten afgeschaft en kwam de minister onlangs met een conceptwetsvoorstel om duidelijker onderscheid tussen zzp’ers en werknemers te maken.

De groei van het aantal zzp eigen arbeid loopt dus in de pas met de totale groei van de werkzame beroepsbevolking. Het percentage zzp eigen arbeid ten opzicht van de beroepsbevolking ontwikkelde zich tot 2020 vrij stabiel. Het steeg in corona (omdat het aantal vaste en tijdelijke banen daalde) maar ook daarna. Sinds 2022 is het percentage dus weer stabiel.

 

Lees ook: VNO, Bovib, RIM, VvDN, VZN, PZO (en 1.100 anderen) zien nieuwe zzp-wet niet zitten

Veel of weinig opdrachtgevers

Daarbij is het belangrijk om te realiseren dat lang niet alle zzp’ers potentieel concurreren met werknemers op de arbeidsmarkt. Van alle 1,2 miljoen zzp’ers geldt dit slechts voor een deel van de zzp’ers eigen arbeid, namelijk de freelancers of interim-professionals die lange tijd veel uren voor een zakelijke opdrachtgever werken.

Uit Grip op het zzp-dossier blijkt dat het percentage zzp’ers dat afhankelijk is van weinig opdrachtgevers per jaar flink is gedaald. In 2021 had nog 42 procent (240.000) van de zzp’ers die eigen arbeid verkopen maximaal drie opdrachtgevers, nu is dat 35 procent (210.000).

Meer weten? Download hier het onderzoeksrapport Grip op het zzp-dossier, samengesteld door kennisplatform ZiPconomy in opdracht van HR-techdienstverlener HeadFirst Group en ondernemersorganisatie ONL voor Ondernemers.