"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

NSC volgt in programma adviezen Commissie Borstlap

De wet DBA van tafel, publieke basisvoorzieningen voor alle werkenden en leerpaden-traject voor personeelstekorten. Na lang wachten heeft de partij van Pieter Omtzigt haar partijprogramma gepresenteerd. Met nog 29 dagen te gaan krijgen we eindelijk duidelijkheid wat de beoogde plannen van Pieter Omtzigt c.s. voor de arbeidsmarkt zijn.

De wet DBA van tafel

Volgens Nieuw Sociaal Contract zou de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) het beoogde doel om schijnzelfstandigheid tegen te gaan niet werken. De partij pleit voor een nieuwe regeling die voor zowel werknemers en werkgevers, als voor toezichthoudende instanties, zekerheid biedt. De partij wil een scherpere scheiding tussen werknemers en ondernemers dan het huidige plan van minister Van Gennip.  

Daarnaast volgt de partij van Pieter Omtzigt nauwgezet de adviezen van de Commissie Borstlap. Daarmee richt hij zijn pijlen vooral op meer dienstverbanden en minder flexwerk. Zo moet uitzendarbeid voorbehouden zijn aan “piek en ziek”. NSC wil ook dat de fiscale en sociale behandeling van medewerkers, uitzendkrachten en zelfstandigen zoveel mogelijk gelijk wordt  getrokken. Hierdoor zouden uitzendbureaus en zelfstandigen niet meer met medewerkers concurreren op arbeidsvoorwaarden. 

Basisstelsel alle werkenden

In navolging van veel andere partijen wil het Nieuw Sociaal Contract dat er een publieke basisvoorziening voor sociale zekerheid komt voor alle werkenden, ook voor zelfstandigen. Hierbij volgen zij de voorstellen van de eerder genoemde Commissie Borstlap. Daarbij willen zij ook onderzoeken of werknemersverzekeringen nog toereikend zijn als manier om “beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare risico’s af te dekken”, zoals arbeidsongeschiktheid, ziekte en langdurige werkloosheid.

Verder willen zij dat het wettelijk minimumloon in de loop van 2024 ‘herijken’ bij de implementatie van de Europese richtlijn over het minimumloon. Het minimumjeugdloon wil de partij behouden, maar dit dichter bij het volwassenen minimumloon brengen. 

Hernieuwd aanvalsplan

De partij wil de krapte op de arbeidsmarkt in bepaalde sectoren waar grote tekorten zijn (onderwijs, zorg) deels verhelpen met een ‘leerpaden’-traject naar Deens model. Hierbij stellen gemeente en UWV middelen ter beschikking om meer geschikt personeel voor deze tekorten te verhelpen. 

Ook wil de partij de mogelijkheid om te werken voor asielzoekers met een zeer grote kans op een verblijfsstatus vergroten. Daarnaast willen zij een ‘hernieuwd aanvalsplan’ voor mensen met een afstand op de arbeidsmarkt realiseren. Hiermee willen zij het voor werkgevers gemakkelijker maken om deze mensen in dienst te nemen, onder meer door omscholing, no-riskpolis, loonkostensubsidie en jobcoaching.

Arbeidsmigratie

Nieuw Sociaal Contract wil strikte eisen gaan stellen aan de arbeidsvoorwaarden, -omstandigheden en huisvesting van arbeidsmigranten. Zij pleiten daarnaast voor een betere regulering van de uitzendsector en een “harde aanpak van malafide uitzendconstructies.” Hoe zij dit willen toepassen, bijvoorbeeld of zij een certificaat willen ontwikkelen of dat zij kiezen voor een keurmerk, maakt de partij nog niet duidelijk. Er is strenge handhaving nodig in de sectoren waarin arbeidsmigranten veel vacatures vervullen. Hierbij moet de toegevoegde waarde aan de Nederlandse welvaart een belangrijk criterium worden. 

Daarnaast wil de partij onderzoeken hoe zij meer grip kunnen krijgen op arbeidsmigratie binnen de EU. De partij is van mening dat lidstaten enige controle moeten krijgen in het verkeer van personen binnen de Unie. Arbeidsmigranten buiten de EU wil de partij controleren door middel van een puntenmodel naar het Canadees model, waarbij onder andere leeftijd, opleidingsniveau, ervaring en talenkennis worden meegewogen. Ook de instroom van expats wil de partij verminderen, onder andere door de fiscale voordelen van expats te verminderen.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

7 reacties op dit bericht

 1. Het Canadese aanpak werkt op provinciale niveau. Provincies kunnen hun eigen immigranten kiezen. Bijv Québec heeft natuurlijk een voorkeur voor Franstaligen. In NL zou Limburg heel andere immigranten willen dan Noord-Holland. Verder vertel Omtzigt onzin over expats. “Strict salary guidelines, earning at least €41,954 in 2023 or €31,891 if you have completed a master’s degree and are younger than 30 years old. There is no minimum salary for scientific researchers or people working in scientific education. The outgoing government has decided to cap the maximum benefit in 2024 after earlier reducing the time the 30% ruling can be claimed from eight to five years. This latest move will impact high earning employees with an income of at least €223,000 in 2024.”
  Dus wat heeft hij het over? Niet intrappen.

  • Bedankt voor deze bijzonder interessante reactie, omdat ook Nout Wellink ooit al eens voorstellen heeft gedaan voor regionaal economisch beleid en omdat arbeidsmarkten door de kosten van mobiliteit in principe regionale deelmarkten zijn.
   En inderdaad Omtzigt en NSC debiteren nonsens over expats.

 2. Toen ik als consultant bij Financiën zat, was er een zzp-collega die een hersenbloeding kreeg. Niet verzekerd. Bij NS leerde ik een zelfstandige testmanager kennen die ook geen AOV had. Ik vroeg hem hoe moet dat dan als je langdurig ziek wordt. Oh, dan maak ik er gewoon een eind aan, zei hij. Dat heeft mijn menig over het vrije ondernemerschap wel enigszins beïnvloed. Sommigen zijn daarin een beetje te ver in doorgeschoten vind ik. Een verplichte en dus betaalbare verzekering voor alle werkenden is niet zo’n slecht idee, ook al druist dat een klein beetje tegen mijn streven naar vrijheid en onafhankelijkheid in.

  • Indrukwekkende ervaringen die meteen duidelijk maken dat ‘freeriders’ een (on-) maatschappelijke ondeugd vertegenwoordigen: ikke, ikke, ikke, en de rest kan stikke.

  • Hmm, zelf zit ik wat anders in dit geheel.
   Wat een ieder doet mag de persoon zelf weten. Maar niet achteraf miepen als het fout gaat. Dat is een bewuste eigen keuze geweest.

   • Je kunt je afvragen wat ‘bewust’ is en of deze persoon bewust een eigen keuze heeft gemaakt. Bovendien zijn velen erg slecht in het inschatten van risico’s.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *