"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Welke beroepsgroep loopt het meest warm voor vast contract?

Hoe belangrijk is een vast contract bij de keuze voor een nieuwe baan? Of zijn het toch het salaris of de werkdruk die het verschil maken? Dat verschilt heel erg per beroepsgroep, zo blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group.

Juristen hechten van alle doelgroepen het meeste aan een vast contract, een fijn salaris is voor alle beroepsgroepen belangrijk bij een nieuwe job, maar werkdruk speelt een steeds grotere rol bij het kiezen van een nieuwe baan, zo blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek van Intelligence Group.

We keken in dit onderzoek naar drie belangrijke pullfactoren bij het kiezen van een nieuwe baan – salaris, vast contract en werkdruk – en vergeleken de cijfers voor beroepsgroepen van 2020 met 2022.

Vast contract als pullfactor

Zzp’ers worden in sommige kringen (zipconomy.nl) misschien bezongen als helden, maar het vaste contract staat fier overeind als pullfactor op de arbeidsmarkt. Juist de juristen onder ons kiezen (steeds meer) voor een vast contract, zo’n 56% vindt het een belangrijke keuzefactor bij het kiezen van een nieuwe werkgever.

Top 7 beroepsgroepen die het meeste belang hechten aan vast contract in 2022 bij de keuze van een werkgever
Juridisch
Sociale dienstverlening
Financieel
Sales
Marketing
Bouw
Callcenter/klantenservice

Bron: Intelligence Group

Het belang van een vast contract is in de afgelopen twee jaar in de meeste beroepsgroepen licht gestegen. Vooral onderwijs laat een substantiële stijging zien, al moeten ze van ver komen: ze bungelen onderaan wat betreft het belang dat ze aan vaste verbindingen hechten. Enthousiastelingen voor de vaste contracten vinden we in financiële, sales en marketingkringen.

Traditionele zzp’ers als cultuurmakers, security, designers en journalisten lopen niet warm voor een vast contract. Ook in de transportsector maken ze zich er minder druk over. De onderwijzers kiezen misschien liever voor lekker hun eigen weekschema bepalen via een uitzendbureau en een prettig tarief rekenen? In ieder geval minder werkdruk.

Top 7 beroepsgroepen die het minste belang hechten aan vast contract in 2022 bij de keuze van een werkgever
Cultuur
Security/defensie/politie
Communicatie/journalistiek
Consultancy
Onderwijs
Engineers
Design

Bron: Intelligence Group

Belang van werkdruk stijgt

In een overspannen arbeidsmarkt waar hoogopgeleid talent schaars is, moeten de universiteiten oppassen, want wetenschappers laten werkdruk steeds meer meewegen bij de keuze voor een nieuwe baan. Van alle doelgroepen op de arbeidsmarkt, weegt werkdruk het zwaarste bij wetenschappers in de keuze van een baan/werkgever. En dit belang is met een stijging van 11%, explosief gegroeid blijkt uit cijfers van Intelligence Group. Misschien dat universiteiten daarom steeds meer uitwijken naar postdoc en afstudeerders uit het buitenland, omdat Nederlanders de werkdruk niet meer accepteren en daarom niet beschikbaar zijn. 

Top 6 beroepsgroepen die het meeste belang hechten aan werkdruk in 2022 bij de keuze van een werkgever
Onderzoek/wetenschap
Cultuur
Paramedische zorg (mens en dier)
Sociale dienstverlening
Onderwijs
Persoonlijke dienstverlening (kappers etc.)

Bron: Intelligence Group

Wetenschappers staan bovenaan in 2022 met 29,7% als het om werkdruk gaat, een dikke stijging van 11% vergeleken met 2020. Andere sterke stijger is sociale dienstverlening.

Direct valt op dat het om allemaal sociale beroepen gaat, waarbij onderwijs tegen wetenschap aanschurkt. Docenten lopen tegen dezelfde problemen aan. Zorgwekkend, gezien het chronisch tekort aan onderwijzers op alle niveaus.

Van kunstenaars is bekend dat ze stelselmatig onderbetaald te veel uren draaien, de toppers in hun vakgebied uitgezonderd.

Top 7 beroepsgroepen die het minste belang hechten aan werkdruk in 2022 bij de keuze van een werkgever
Marketing
Callcenters/klantenservice
Bouw
Regering/overheid
Directie/management
Installateurs
Schoonmaak

Bron: Intelligence Group

Ceo’s, managers en beleidsambtenaren maken zich minder druk vergeleken met andere beroepsgroepen, al stijgt ook bij hen in twee jaar het belang van werkdruk bij het zoeken van een nieuwe baan.

Naast deze leidinggevenden vallen blue collar beroepsgroepen op als bouw, installatie en schoonmaak. Een groot deel werkt hier met nulurencontracten of als zzp’er waardoor er blijkbaar minder ruimte is om je te druk te maken over werkdruk.

Voor alle duidelijkheid, in 2022 variëren de percentages bij werkdruk van 15,7% tot 29,7%. Vooral de stijging is hier belangrijk. Uiteindelijk laat een meerderheid der kandidaten vooral haar keuze bepalen door salaris (tot 61%) en een vast contract (tot 56%).

Good old salaris

Top 7 beroepsgroepen die het meeste belang hechten aan salaris in 2022 bij de keuze van een werkgever
Inkoop
Installatie
ICT
Marketing
Juridisch
Productie
Horeca

Bron: Intelligence Group

De waardering voor een goed salaris is bij kandidaten de afgelopen twee jaar weinig veranderd. Wie veel om pegels geeft bij een nieuwe baan (ICT 58%, marketing 58%, inkoop 61%), doet dat nu nog steeds. De middenmoot, zoals recruiters, blijft op 52% steken.

Weinig verschuivingen in salariswaardering zien we ook bij groepen die misschien minder prioriteit aan salaris geven, zoals mensen die in de gezondheidszorg werken (44%), onderwijs (45%) en cultuur (38%).

Salariswaardering in onderwijs

Misschien dat zij-instromers of toetreders tot de onderwijsberoepsgroep meer waarde aan salaris hechten. Pleiten voor salarisverhogingen om zodoende het lerarentekort en bijbehorend gebrek aan onderwijskwaliteit te verbeteren, zoals Özkan Akyol doet in AD, zou voor die nieuwkomers dan meer effect hebben dan bij de docenten die al aan de slag zijn. Ook een vast contract krijgt niet echt de handen op elkaar van de docenten (24%). Het zal toch echt van de kwaliteit van het werk en de waardering van de rector/schoolmanager moeten komen. En kleinere klassen, voor die verminderde werkdruk.

Daarnaast zal gelden dat beroepen die gebonden zijn aan een CAO (wat feitelijk een gereguleerde prijsafspraak is tussen werkgevers, geautoriseerd door vakbonden en de overheid) weinig vrijheid hebben/voelen om iets met salaris te kunnen doen.

Grappig genoeg maken alleen directie en managers een veranderingsproces door: zij zijn een goed salaris bij een nieuwe werkgever een stuk minder gaan waarderen, de afgelopen twee jaar.

Top 6 beroepsgroepen die het minste belang hechten aan salaris in 2022 bij de keuze van een werkgever
Beleid/overheid
Wetenschap
Onderwijs
Zorg
Paramedische zorg (mens en dier)
Cultuur

 

Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO)

Het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) is een continu onderzoek dat sinds 2003 elk kwartaal wordt afgenomen onder circa 34.500 unieke respondenten die representatief zijn voor de Nederlandse beroepsbevolking. Het betreft actieve baanzoekers.

Intelligence Group is dé specialist in arbeidsmarktdata. Sinds 2003 verzamelen en analyseren wij arbeidsmarktdata onder de Europese beroepsbevolking en met die data bedienen wij, via innovatieve tools en uitgebreide rapporten, zowel corporate recruitment als intermediairs. Bekijk alle berichten van Intelligence Group