"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

SER wordt uitgebreid. Versteviging vertegenwoordiging zelfstandigen.

Zeven zetels in de SER ingevulde door personen met link naar zelfstandigen.

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft minister Van Gennip (SZW) laten weten op welke manier zelfstandigen beter vertegenwoordigd gaan worden binnen de raad. De raad geeft daarmee invulling aan een verzoek van de minister, dat dan weer volgde op een Kamermotie die vroeg om een betere vertegenwoordiging van zzp’ers in onder meer de SER.

De SER liet eerder al weten het aantal zetels in de raad hiervoor te gaan uitbreiden. De SER heeft nu aan de minister laten weten hoe dat er uit gaat zien.

Vanuit de werkgevers kant, zal VNO-NCW, één zetel en de bijbehorende plaatsvervangende zetel structureel invullen. Cristel van de Ven zat al namens het Netwerk Zelfstandige Ondernemers in de raad. De extra, plaatsvervangende, zetel zal worden ingevuld Roderik Pape namens het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO).

FNV zal één zetel structureel invullen met een persoon afkomstig van FNV Zelfstandigen. VCP (Vakcentrale voor Professionals) zal de nieuwe zetel invullen. Dat wordt Chris van Veldhuizen. De plaatsvervangende zetel zal worden ingevuld met een persoon afkomstig van CNV Zelfstandigen.

De keuze voor de invulling van de nieuwe zetels is daarmee niet erg verrassend. Ze gaan naar vertegenwoordigers die positie in de polder hebben.

Verder wordt voor de onafhankelijke Kroonledengeleding worden twee vacatures opengesteld (een lid en een plaatsvervangend lid) voor deskundigen in disciplines die betrekking hebben op zelfstandigen.

Met de uitbreiding van zetels zullen dus zeven (waarvan drie plaatsvervangende) zetels van de in totaal 36 zetels worden ingevuld door organisaties van zelfstandigen c.q. personen met expertise op het gebied van zelfstandig ondernemerschap/zelfstandig opdrachtnemerschap.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie