"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Kamer wil dat wet gelijke kansen bij werving en selectie onderdeel wordt van certificeringsplicht

Om de verplichte certificering te bemachtigen moeten detacheerders en andere uitleners straks een antidiscriminatiebeleid hebben. Wie sollicitanten discrimineert, kan zijn certificering verliezen.

Detacheerders, uitzenders en andere uitleners van personeel zijn straks verplicht een werkwijze te hebben om discriminatie bij werving en selectie te voorkomen. Een werkgever die veroordeeld is voor arbeidsdiscriminatie kan zijn certificering kwijtraken.

De Tweede Kamer heeft namelijk met een ruime meerderheid twee moties (deze en deze) aangenomen om deze extra criteria te verwerken in de certificeringsplicht voor uitzendbureaus. Die gaat in de praktijk gelden voor alle bedrijven die aan terbeschikkingstelling van arbeid doen zoals beschreven in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi)

Verplichte certificering voor uitleners

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt op dit moment aan deze certificeringsplicht. Werkgevers mogen na invoering alleen maar zakendoen met bureaus die zo’n certificering hebben, anders krijgen ze een boete.

  • Lees meer over certificeringsplicht en hoe die ook detacheerders en andere raakt in dit nieuwsoverzicht

Het certificeringsstelsel zou op 1 januari 2025 ingaan, maar dat wordt later omdat de Raad van State forse kritiek had op het huidige plan. De Raad adviseert een eenvoudiger stelsel waarbij de overheid een centrale rol speelt. De minister komt na het zomerreces met een aangepast wetsvoorstel.

Criteria Wet gelijke kansen bij werving en selectie

De Tweede Kamer wil daarbij dus dat de minister de criteria van de Wet gelijke kansen bij werving en selectie opneemt. Stephan van Baarle (DENK) diende daarvoor een motie in en die is met ruime meerderheid aangenomen.

De Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie geldt waarschijnlijk vanaf 1 juli 2024, afhankelijk van de goedkeuring door de Eerste Kamer. Vanaf dat moment moeten alle werkgevers een antidiscriminatiebeleid hebben. Heb je meer dan 25 medewerkers, dan moet je het ook schriftelijk vastleggen.

Uit de werkwijze moet blijken dat je alleen mensen aanneemt op basis van relevante functie-eisen. Voldoet je niet aan de wet, dan krijg je een waarschuwing van de Arbeidsinspectie. Als je daar vervolgens niets mee doet, krijg je een boete van maximaal 4500 euro en maakt de inspectie publiek bekend dat jij niet voldoet aan de wet.

Extra eisen voor intermediairs

Voor intermediairs komt er nog een meldplicht bij. Als intermediair, detacheerder of uitzendbureau moet je op papier zetten hoe je omgaat met discriminerende verzoeken van opdrachtgevers. Als een opdrachtgever volhardt in zo’n discriminerende werving- en selectieprocedure, dan moet jij dit melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Andersom hebben opdrachtgevers een vergewisplicht: zij moeten controleren of hun intermediair voldoet aan de wet.

Als de eisen van de Wet gelijke kansen bij werving en selectie onderdeel worden van de certificeringsplicht, riskeer je als uitzender of intermediair dus meer dan een boete. Wie niet voldoet, krijgt geen certificaat en mag dus niet uitlenen. Word je veroordeeld voor arbeidsdiscriminatie, dan kun je jouw certificering kwijtraken.