"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Wet certificeringsplicht bureaus loopt vertraging op

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) onderzoekt of de Wet Certificeringsplicht aangepast moet worden na kritiek Raad van State.

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) onderzoekt of en hoe zij het wetsvoorstel ‘verplichte certificering voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten’ kan aanpassen. Dat schrijft ze maandag aan de Tweede Kamer. Ze reageert daarmee op kritiek van de Raad van State.

Aanvankelijk zou deze wet ingaan op 1 januari 2025. Die datum lijkt nu niet meer haalbaar. De kritiek van de Raad van State gaat namelijk over de kern van het voorstel.

Gevolgen verplichte certificering

De minister werkt aan een certificeringsplicht voor alle bedrijven die in Nederland aan terbeschikkingstelling van arbeid doen zoals beschreven in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Dit verplichte certificeringsstelsel is een van de belangrijkste aanbevelingen van het Aanjaagteam Arbeidsmigranten (commissie Roemer).

De wet moet zorgen dat uitzenders al hun medewerkers goede arbeids- en leefomstandigheden geven. Zodra de wet ingaat, mogen werkgevers alleen nog mensen inlenen van gecertificeerde bureaus. Doen ze toch zaken met een partij zonder certificering, dan krijgen ze een boete.

  • Lees meer over certificeringsplicht en hoe die ook detacheerders en andere raakt in dit nieuwsoverzicht

Kritisch advies Raad van State

De Raad van State adviseerde enkele weken geleden het wetvoorstel in de huidige vorm niet in te dienen bij de Tweede Kamer. Volgens de Raad staan misstanden in de uitzendsector niet op zichzelf, ze zijn ook het gevolg van de vraag naar goedkope arbeid van ondernemers. En die komt weer voort uit de vraag naar goedkope producten en diensten.

Daarom is er volgens de Raad van State een ‘integrale aanpak’ nodig om misstanden op de arbeidsmarkt effectiever te bestrijden. Om van eerlijk werk de norm te maken, moet de minister meer doen dan malafide uitleners aanpakken. Zo moeten bijvoorbeeld de eisen rondom huisvesting van arbeidsmigranten niet beperkt zijn tot uitzenders.

De Raad ziet een eenvoudigere stelsel voor zich. De overheid moet een centralere rol spelen. In het voorstel van Van Gennip krijgen private inspectieinstellingen een belangrijke rol, maar de adviseur van regering twijfelt of die voldoende capaciteit hebben.

Nieuw overleg

De minister neemt de kritiek van de Raad van State dus serieus. In haar brief aan de Tweede Kamer schrijft zij: “Het advies (…) geeft mij aanleiding om zorgvuldig te overwegen of en, zo ja, welke aanpassingen in het wetsvoorstel aangewezen zijn. Wat betreft de inrichting van het stelsel, staat voorop dat het stelsel effectief moet zijn in het beschermen van arbeidskrachten, waaronder arbeidsmigranten, en in het waarborgen van een gelijk speelveld voor bonafide uitleners.”

De minister brengt ‘op korte termijn’ de mogelijke aanpassingen in kaart. “Daarbij betrek ik ook de sociale partners, waarmee ik heb samengewerkt bij de uitwerking van het advies van het Aanjaagteam. Ook de overige onderdelen van het advies bestudeer ik de komende periode nader.”

Urgentie blijft

Van Gennip benadruk de urgentie. “We kunnen immers geen dag langer wachten dan noodzakelijk met het invoeren van een nieuw stelsel. Tegelijkertijd heeft het advies onvermijdelijk gevolgen voor het tijdspad.”

Ze sluit haar brief af met een oproep aan alle uit- en inleners in Nederland. “Niemand hoeft te wachten op wet- en regelgeving om arbeidskrachten, waaronder arbeidsmigranten, menswaardig te behandelen. Goed werkgeverschap en de waarde van werk horen daarbij centraal te staan.”

Op 20 april praat minister Van Gennip met de vast kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het thema Arbeidsmigratie en de rol van uitzenders.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie