"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Inhuur bij Rijksoverheid toch weer verder opgelopen

De Rijksoverheid heeft in 2022 voor 2,7 miljard euro extern personeel ingehuurd. Dat is een toename van 17,1 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. De inhuurkosten vormden daarmee 14,2 procent van de totale personeelsuitgaven.

De kosten voor de inhuur van interim-managers, ICT’ers, adviseurs en uitzendkrachten vormden in 2022 in totaal 14,2 procent van de totale personeelsuitgaven bij de Rijksoverheid. Dat blijkt uit de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2022 en onderliggende jaarverslagen van de verschillende ministeries.

De Rijksoverheid heeft in 2022 voor 2,7 miljard euro extern personeel ingehuurd, zo blijkt uit deze rapportages. Dat is een toename van 17,1 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Roemer-norm

Het lijkt erop dat de ‘Roemer-norm’, die tot doel heeft de inhuur te beperken tot 10 procent van het totale personeelsbudget, steeds minder haalbaar wordt. Slechts 4 van de 12 ministeries waaruit de Rijksoverheid onder meer bestaat, zitten onder die norm.

Bron: Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2022

Verschillen per ministerie

Bij het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is het aandeel externe inhuur enigszins gedaald ten opzichte van vorig jaar. Hoewel het percentage externe inhuur bij Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ook is afgenomen (23% in 2021, 21,6% in 2022), zitten zij nog steeds ruim boven de norm: meer dan twee keer zo hoog.

Ook bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is het percentage externe inhuur meer dan twee keer zo hoog als de norm. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat spant echter de kroon met een percentage externe inhuur dat zelfs drie keer hoger is de Roemer-norm (28,9% in 2021, 32,1% in 2022).

Context inhuurcijfers

Een flinke stijging aan externe inhuur werd in 2020 en 2021 nog voor een deel toegeschreven aan de maatregelen rond de Covid-crisis. Maar ook in 2022 loopt de inhuur dus verder op. Verschillende ministeries wijzen op nieuwe, extra projecten zoals de hersteloperatie kinderopvangtoeslag, het Groningen-dossier en meer algemeen de energietransitie en klimaat.

Naast de externe expertise die voor deze taken nodig zijn, wijst de Rijksoverheid ook op de krapte op de arbeidsmarkt. Vacatures kunnen niet worden ingevuld. Het openlaten van die plekken wordt als ongewenst gezien, ook vanwege de politieke en maatschappelijk druk om problemen weg te werken.

Verschillen per categorie

Net als in 2021 zijn de IT-gerelateerde uitgaven 42 procent (advisering opdrachtgevers automatisering) in de categorie Beleidsondersteuning en de uitvoering (formatie en piek) 34 procent in de categorie Ondersteuning Bedrijfsvoering, de grootste inhuurcategorieën.

IT en uitvoering mogen dan de grootste categorieën inhuur zijn, ze zijn toch maar beperkt verantwoordelijk voor de toename in inhuur. Zo is de inhuur van juridisch adviseurs meer dan verdubbeld het afgelopen jaar (+104%). Ook nam het inhuren van financieel specialisten fors toe (+50%).

De uitgaven voor interim-management zijn in 2022 met 43% toegenomen, wat een grotere stijging is dan het voorgaande jaar (23,9%). Met name bij de Ministeries van BZK (2021: 18 miljoen > 2022: 22 miljoen), VWS (2021: 5.6 miljoen > 2022: 9.20 miljoen), en EZK (2021: 18 miljoen > 2022: 35 miljoen) is er meer gebruik gemaakt van interim-management.

Bron: Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2022

Klik om toegang te krijgen tot jaarrapportage-bedrijfsvoering-rijk-2022.pdf

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie