"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

“8 op de 10 zzp’ers wil een arbeidsongeschiktheidsverzekering”, stelt Van Gennip. Klopt dat?

Een ZiPconomy Factcheck over uitspraken van de minister gedaan in het tv-programma Buitenhof.

“8o procent van de zzp’ers wil wel graag die verzekering.” Zo reageerde Minister Karien van Gennip zondag in Buitenhof op de opmerking van interviewer Pieter-Jan Hagens dat de invoering van een (verplichte) arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen ‘nog wel een discussie’ wordt. Daarbij wees hij op de weerstand onder zzp’ers tegen het voornemen van het kabinet. En die twintig procent die dan echt geen AOV willen? Die zijn misschien wat mondiger dan de rest, aldus de minister.

Tachtig procent van de zzp’ers, dat is wel een opvallend getal. De minister bracht het ook met volle overtuiging, om duidelijk dat maken dat dat plan zo gek nog niet is. Het plan voor een aparte verzekering voor zelfstandigen stuit immers op flinke weerstand.

De bron

Maar goed, waar komt die 80 procent vandaan? In de meest recente Kamerbrief over de uitwerking van de AOV plannen staat het niet. Navraag op het ministerie leverde helaas ook geen duidelijkheid op.

Het zou kunnen dat de minister een bericht op de website van ZZP Nederland verkeerd heeft begrepen. Want daar staat dat van de achterban van die belangenbehartiger “meer dan 80% geen verplichte AOV wil”.

Bron: “Keuzes in sociale zekerheid” (SEO Economisch Onderzoek, de rode lijn van het huidige plan is van ZiPconomy)

Meer voor de hand ligt dat minister Van Gennip zich baseert op het SEO Economisch Onderzoek uit 2020. Daarin werd specifiek onderzoek gedaan naar het draagvlak onder zelfstandig ondernemers voor een AOV. SEO bracht in kaart hoe groot het draagvlak was en hoe dat afhankelijk is van een aantal variabelen.

En ja, wat blijkt: 80% (afgerond naar boven) ziet een AOV wel zitten. Heeft de minister dus gelijk? Nou, dat is ook weer niet echt waar. Want 8 op de 10 zzp’ers is voorstander van een AOV indien de premie 2% van het maandloon is en indien de uitkering hoog is (80% van het maandloon). Daar wringt de schoen. Immers, het voorstel waar Van Gennip aan werkt voorziet in een fors lagere uitkering (WML-niveau: minimumloon) en een veel hogere premie (7,5 tot 8%).

Met die variabelen blijkt het draagvlak een stuk kleiner en daalt het aantal voorstanders tot 40%.

Het factcheck oordeel

Kortom: indien het klopt dat de minister zich baseert op het SEO onderzoek, dan is de uitspraak in theorie juist, maar haar claim komt niet overeen met de praktijk van haar voorstel.

Terugkijken

Het volledige interview van Pieter Jan Hagens met minister Karien van Gennip is hieronder terug te zien. Het fragment over de AOV start op minuut 06.00 en eindigt op minuut 08.17. De onderzochte uitspraak van de minister zit aan het einde van dat fragment.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

6 reacties op dit bericht

  1. De minister kan dus het draagvlak verhogen door de verplichte AOV GOEDKOPER te maken (dan € 220/maand) met een LANGERE wachttijd (2 jaar ipv 1 jaar wachttijd).

  2. Schijnt dat ze allemaal in Den Haag in de leer zijn bij Mark Rutte, die is ook niet vies van een leugentje.

  3. Ik denk toch echt dat ZZPers alleen aan het afsluiten van een AOV denken als ze een inkomen hebben waar je normaal tot goed van kan leven. Dan alleen nog als ze ofwel heel slim zijn of 45+ en alleen als ze er daadwerkelijk iets aan hebben.

    Wie wil EUR 200 / maand afdragen voor een uitkering op bijstandsniveau? Sorry maar daar kan ik amper mijn huur van betalen.

    Let op even hè, een AOV keert uit op basis van invaliditeit, het is geen ziektewet. Als je een been breekt dan ben je als deskjockey misschien 20% arbeidsongeschikt, als bouwvakker meer maar nog niet direct 100%. Dan hebben we nog het verhaal geschikt voor werk of eigen werk en blijft er nog minder over.

    Een AOV verzekering is alleen interessant als je kans maakt op een serieuze uitkering als je tegen een serieuze langdurige uitval aanloopt. Alle kleinere gevallen moet je gewoon zelf opvangen met je buffer. Kan je dat niet, dan is je onderneming niet levensvatbaar, ben je geen zelfstandige maar hoor je in loondienst te zijn, geniet je “overige inkomsten” voor de IB en zeker geen winst uit onderneming.

  4. Als die 8 zzp’ers dat willen dan moeten ze dat vooral doen. Maar verplicht die andere 2 er dan niet toe. De bemoeizucht en dwang van de overheid moeten eens ophouden.