"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Mag je een zzp’er inhuren? Gebruik het stoplichtmodel

Kun je door het veranderend overheidsbeleid in de nabije toekomst nog zzp’ers inhuren? Zeker wel, zeggen Paul Oldenburg en Sem Overduin van HeadFirst Group. Zij adviseren dan wel nu al je huiswerk te gaan doen. Breng in kaart welke zelfstandigen nu bij je werken en wat voor werk ze doen. Hun eigen bedrijf gebruikt daarbij een rood-oranje-groen stoplicht.

Het kabinet worstelt al sinds de afschaffing van de VAR met de vraag hoe het met zzp’ers om moet gaan. Er kwam een nieuwe wet (DBA) en men is in Den Haag bezig met de doorontwikkeling van de webmodule. Dat is een vragenlijst die opdrachtgevers kunnen invullen om duidelijkheid te krijgen over de arbeidsrelatie. Allemaal met het doel om het grijze gebied tussen werknemers en zelfstandigen te verkleinen en het onderscheid te verduidelijken. Maar de flexibilisering zet nog altijd door. Inbedding moet nu het nieuwe criterium worden om te zien of iemand als zelfstandige ingehuurd kan worden, zo blijkt uit een voortgangsbrief van Minister Van Gennip.

Inbedding als criterium

De criteria voor de nieuwe regels die in 2025 in moeten gaan, worden in 2023 nog verder uitgewerkt. Maar het komt erop neer dat werk dat organisatorisch is ingebed in een organisatie in beginsel alleen door een werknemer gedaan mag worden. Simpel gezegd: een school kan nog wel een schilder inhuren. Maar een freelance docent is straks uit den boze.

“Tot nu toe werd voornamelijk de gezagsverhouding als criterium gebruikt. Maar daardoor was het in de praktijk vaak lastig om onderscheid te maken tussen werknemers en zelfstandigen. We gebruiken het verouderde arbeidsrecht van arbeid, loon en gezag om vervolgens te toetsen of er sprake is van een werknemer of zelfstandig ondernemer”, zegt Sem Overduin, Public Affairs Officer bij de HR-tech dienstverlener .

De term inbedding moet duidelijkheid geven. “Er zijn natuurlijk diverse casussen te bedenken waarbij geen sprake is van een gezagscriterium, maar wel van inbedding in de organisatie en ook van een aantal ondernemerscriteria. Wat komt er dan onder de streep uit, mag je die persoon wel of niet inhuren?”

DBA-scorekaart als hulpmiddel

Doe voorwerk, adviseert Business Development Director Paul Oldenburg aan opdrachtgevers. “Zorg dat je de zaakjes op orde hebt. Dat je bij je huidige inhuur weet wie waar zit en hoe lang. Zorg dat je weet wie zelfstandige is, want dat staat niet op hun voorhoofd. Je moet dat netjes administreren en ook zorgen dat de leverancier daarin zijn verantwoordelijkheid pakt. Dus dat die aangeeft: dit is een professional die ik echt in dienst heb, hier is zijn loonstrook, of: dit is iemand die ingehuurd wordt”, adviseert Oldenburg aan bedrijven die met een intermediair werken.

Als hulpmiddel adviseert hij een DBA-scorekaart te gebruiken waarbij je een stoplicht-model creëert. ”Maak stapeltjes van zzp’ers en verdeel ze onder in de categorieën rood, groen en of oranje. En neem daar maatregelen op. Laat dus aan de overheid zien dat de organisatie zijn/haar best doet, dan krijg je hooguit een waarschuwing en geen boete.”

Op de scorekaart van Oldenburg staan 19 vragen. Die zijn met name op het toetsen van de gezagsverhouding gericht. Is die er? Groen, niets aan de hand. Er is duidelijk geen sprake van een gezagsverhouding. Oranje, daar zijn aanwijzingen maar ook contra-indicaties. “Laat zien dat je die in de smiezen hebt. En bij rood kan inhuren gewoon niet meer. Je moet deze professional vervangen of op zoek naar een medewerker.”

Zzp’ers inhuren als mede-ondernemer

Zzp’ers inhuren kan nog wel, maar huur ze dan ook echt in om hun specialisme, zegt Oldenburg. “Een zzp’er is geen medewerker. Haal er het rendement uit dat je eruit kunt halen. Een zzp’er is een ondernemer. Die is ervoor om met je mee te denken. In tegenstelling tot medewerkers stelt een ondernemer doelen en maakt hij of zij een plan van aanpak, waarin staat hoe doelen bereikt kunnen worden. Ze brengen externe kennis en rapporteren op output en of mijlpalen worden bereikt. Daag een zzp’er daar dus ook op uit.”

Je haalt er dan veel meer uit dan wanneer je een professional inhuurt, waarbij je gaat zeggen wat hij of zij moet doen. “Inhurende managers hebben het besef dat ze te maken hebben met een mede-ondernemer niet altijd. En door ze als ondernemers te zien, kom je ook uit het grijze gebied over de gezagsverhouding.”

Inhuren voor tijdelijk werk

“Het gaat interessant worden welke criteria uiteindelijk mee gaan wegen om te bepalen of je iemand straks nog mag inhuren, aldus Overduin. “Mag je voor ‘ingebed werk’ wel tijdelijk inhuren? Een zzp’er huur je per definitie tijdelijk in, maar dat levert wel weer discussie op over hoe je ‘tijdelijk’ gaat definiëren. In de nota’s van het ministerie lees je terug dat je nog wel iemand kan inhuren voor ingebed werk als het om kortlopende opdrachten gaat. Dat zingt dus wel rond in Den Haag.”


Overduin en Oldenburg spraken over de toekomstige inhuur van zelfstandigen in een webinar, georganiseerd door ZiPconomy en Werf&. Bekijk het hele webinar hier terug.

 

Malini Witlox is redacteur ZP & Politiek bij ZiPconomy Bekijk alle berichten van Malini Witlox

6 reacties op dit bericht

 1. Goed advies. Zorg voor een deugdelijke administratie, dan kun je makkelijker een eventuele confrontatie met de belastingdienst aan.
  Iets dat ik persoonlijk zou willen toevoegen is: koppel externen contractueel aan projecten. Hiermee zijn de aspecten: specialistische kennis, resultaatgerichtheid, tijdelijkheid en hoger kosten van inzet te onderbouwen. Zo sla je dus meer vliegen in een klap. 40% van al het werk dat wordt gedaan, is in het kader van een project. Bij ZP’ers is dit percentage wellicht nog flink hoger.

  • Beste Richard, je weet toch wel hoe dit zal gaan in de praktijk. Ik heb het al bij een bank gehad dat ik ingehuurd werd voor een project, maar dat dit project jaren ging duren en maar een van van de 20 dingen was waar ik aan moest werken. Niemand gaat dit kunnen controleren, dus moet je dit soort regels ook niet opstellen.

   Los van de controleerbaarheid. Wat is er mis met het inhuren van zzp’ers die hogere tarieven vragen in een krappe arbeidsmarkt om capaciteit uit te breiden? Zoals een freelance docent. Als de markt weer ruimer wordt kunnen ze dan eruit gegooid worden en ingewisseld worden voor vaste medewerkers met een iets lager salaris.

 2. Het klopt wel, maar toch zitten er tussen ingebed werk, grote verschillen. De docent, doet het er vaak bij, naast andere werkzaamheden, en geeft links en rechts op verschillende scholen als invaller een aantal uren. Dat is wat anders dan heel veel uren werken op 1 instelling in de zorg.

  Ook verdient de docent niet zo gek veel meer dan de collega’s in loondienst (zeker als je er vanuit gaat dat ze maar een een aantal dagen per maand ingeboekt worden door 1 school puur als invalkracht) Dit gaat ook niet op in de zorg. Ook zijn er in de zorg pret roosters (geen feestdagen, snachts) Ook dit is er niet in het onderwijs, immers dan gaat de klas gewoon na huis als de invaller er niet is.

  Maar goed, het is wel iets om over na te denken wat je onder ingebed werk verstaat. Is dat ook iemand welke wel ingebed werk doet ,maar wel ondernemers risico draagt omdat hij geen idee heeft of hij wel wordt ingehuurd en op een boel locaties werkt, of zeg maak je daar toch net een andere draai aan. Tenslotte gaat het eigenlijk om mensen die fulltime (of bijna) voor 1 werkgever werken en eigenlijk praktisch werknemer zijn.

  • @William,

   Een verduidelijkende vraag. Op grond van welke argumenten is het volgens u zo dat je ondernemers-risico draagt omdat je :
   a) geen idee hebt of je wel wordt ingehuurd?
   b) op een boel locaties werkt?

   Ik gebruik als uitgangspunt de IB-aangifte. Dan is het de bedoeling dat je per brond van inkomen/arbeidsverhouding aangeeft of er sprake is van:
   – Loondienst.
   – Winst uit onderneming.
   – Resultaat overige werkzaamheden.
   Alleen alle taartdelen samen geven een volledig beeld. En daar is – als aan de voorwaarden is voldaan – de mogelijkheid om samen te voegen.

  • Het feit dat iemand ‘niet veel meer verdient dan collega in loondienst’ wordt dan wel weer gezien als een aanwijzing dat iemand mogelijk toch ‘niet buiten dienstbetrekking’ kan werken.

   • Klopt. Maar dan moet je er dus voor zorgen, dat er andere manieren zijn voor invalpoelen, maar die zijn er praktisch niet. Althans, niet de manier waarop scholen willen werken.

    En het is inderdaad waar dat een docent veel meer hoort te verdienen als hij maar voor een paar uur uitgenodigd wordt. Maar de realiteit is dat de meeste MBO scholen daar een uurloon van rond de 40 euro voor neer tellen. Dat is net zo veel als een verpleegkundigen, met dat verschil dat dit MBO werk is. En dat is dan ook gelijk de reden, dat er veel meer ZZP,er in de zorg werken dan in het onderwijs…

    Overigens, of dat te weinig is, en of er sprake is van een aanwijzing dat iemand niet buiten dienstbetrekking kan werken is echter de vraag. Het is 1 tarief. Echt onderhandelen is er op de meeste scholen niet bij. (Wat ook weer een indicatie van dienstbetrekking is) Start je net, zit je ruim boven het gemiddelde loon van een docent, ben je al een jaar of 15 docent, zit je er onder. (bruto 3000-6000 afhankelijk schaal en leeftijd)
    Maar er zou inderdaad sprake van kunnen zijn. Maar dat hoeft dus niet.

    Overigens voor een invalpoel gaan scholen geen vaste mensen aannemen. Dat is of een ZZP,er of een uitzendbureau. Waarbij de ZZP,er veel goedkoper is voor de school….

    Voor een uitzendkracht kun je onderhand 1.5 zpp,ers inhuren…
    Daarbij kun je je afvragen wat het probleem is van dergelijk ingebed werk. Economisch gezien is het veel schadelijker om een klas naar huis te sturen. Althans voor de studenten/leerlingen.

    Docenten beginnen vaak met invalwerk, zeker in vakken waar meer dan genoeg docenten voor zijn. (geschiedenis ed)