"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Zorgplatform WorkFlow: “niet tegen zzp, wel voor behoud zorgprofessionals”

Via het platform WorkFlow kunnen zorgprofessionals de vrijheid van het zzp-schap combineren met de voordelen van werknemerschap. Maar vooral vanuit de zzp-hoek is de kritiek op dit regionale samenwerkingsverband niet mals. Volgens de initiatiefnemers is het absoluut niet de bedoeling zzp’ers uit te sluiten. “De intentie is juist om zorgprofessionals voor de sector te behouden.”

WorkFlow is een online platform waarmee (vooralsnog alleen) OK-assistenten, recovery verpleegkundigen en anesthesiemedewerkers zelf hun rooster kunnen samenstellen en zelf (grotendeels) kunnen bepalen in welk ziekenhuis zij werken. De deelnemende zorgprofessionals zijn in loondienst, als werknemer van een van de negen deelnemende ziekenhuizen in de regio Rijnmond, maar hebben dus de flexibiliteit en vrijheid die ook zzp’ers ervaren. Mooi concept, een win-win situatie, zou je denken.

Niet volgens ACM-richtlijnen?

Maar niet iedereen denkt er zo over. Lex Tabak, initiatiefnemer van zzp-erindezorg.nl, hekelt het initiatief in een artikel op ZiPconomy. WorkFlow zou niet voldoen aan de ACM-richtlijnen over samenwerking tussen werkgevers. De auteur ziet in WorkFlow een poging van de werkgeverskoepel deRotterdamseZorg om zzp’ers ‘te blokkeren’. En dat mag niet volgens de ACM-richtlijnen; zorgmedewerkers mogen niet gediscrimineerd worden op basis van wel of geen dienstverband.

Wat volgens Tabak ook niet kan, is dat het WorkFlow-concept andere arbeidsvoorwaarden biedt dan binnen de CAO ziekenhuizen bepaald is. En het ‘centraliseren van hun inkoop van PNIL (Personeel niet in loondienst)’ is ook niet toegestaan, stelt Tabak.

Niet tegen zzp

Robert Vossen (programmamanager WorkFlow bij deRotterdamseZorg) betreurt de beeldvorming in dit artikel. “Dat is ongelooflijk jammer. We willen juist toenadering en verbinding leggen met de doelgroep (huidige zzp’ers. red.).”

Vossen ziet het WorkFlow-concept als logische ontwikkeling. “De bestuurders en professionals in de ziekenhuizen zien met lede ogen aan dat steeds meer mensen het loondienstverband verlaten en gaan zzp’en. Dat heeft direct consequenties voor de kosten, kwaliteit, innovatiekracht en werksfeer. Dat zij hier aandacht voor vragen, is meer dan normaal. Maar dat betekent niet dat wij tegen zzp’ers zijn. Dat is een verkeerde nuance. Wij hebben die groep zzp’ers namelijk ook keihard nodig voor de zorg.”

Over de stelling van Tabak dat de het WorkFlow-concept niet zou voldoen aan de ACM-richtlijnen, zegt Vossen: “Wet- en regelgeving sluit niet altijd aan bij de behoefte van de zorg in de praktijk. Wellicht vraagt dit om nuancering of aanpassingen op het concept, maar de intentie is juist. En als wij voldoen aan de wet- en regelgeving is het wel degelijk plausibel. Daar komt bij dat er een einde zal komen aan het tolereren van schijnzelfstandigheid.”

Alternatief voor zzp-schap

Vossen wijst erop dat het in het artikel van Tabak om zijn eigen interpretatie gaat. “De ACM heeft geen uitspraak gedaan richting WorkFlow. In de richtlijnen van de ACM herkennen wij veel uitgangspunten die we ook hebben vormgegeven binnen WorkFlow. Tabak heeft WorkFlow langs de lat van de richtlijnen van de ACM gelegd en daar zelf conclusies uit getrokken. Daarmee doet hij iedereen tekort die betrokken is geweest bij de totstandkoming van project. De intentie is altijd geweest om zorgprofessionals te behouden voor onze sector.”

Sophie Veraart (communicatieadviseur) vult haar collega aan. ”We worden niet altijd goed begrepen. Berichten als zouden wij zzp’ers willen blokkeren, dragen daar niet aan bij. Dat is helemaal niet het doel van WorkFlow. We willen hen juist omarmen en een alternatief bieden voor als het zzp-schap geen optie is, bijvoorbeeld als onduidelijk is of er sprake is van schijnzelfstandigheid. Dan hebben wij een constructie die aansluit bij hun behoefte en voldoet aan wet- en regelgeving (Wet DBA).”

Minister juicht dergelijke initiatieven toe

Ook GroenLinks was kritisch op het WorkFlow-concept en heeft zelfs Kamervragen hierover gesteld naar aanleiding van een artikel in Trouw afgelopen september. De parlementariërs vroegen de verantwoordelijke minister of hier sprake is van schijnzelfstandigheid. Minister Van Gennip (SZW) is heel helder in haar antwoord op de Kamervragen: Degenen die bij WorkFlow zijn aangesloten, zijn in dienst bij één van de betrokken zorginstellingen. Zij zijn daarmee dus geen zelfstandigen en zeker geen schijnzelfstandigen.

De minister van Langdurige Zorg (Helder) juicht initiatieven als WorkFlow zelfs zeer toe, zo blijkt uit de antwoorden op de Kamervragen: “Nieuwe vormen van werken in loondienst kunnen voorkomen dat mensen het loondienstverband (of eventueel zelfs de zorg) uit onvrede verlaten. Ook dragen dergelijke initiatieven bij aan een betere balans op de arbeidsmarkt, meer regie bij de zorginstellingen en lagere kosten. Dergelijke initiatieven dragen er verder aan bij dat werkgevers conform de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA, red.) kunnen handelen.”

Modern werkgeverschap

“Het is heel mooi dat het kabinet met deze reactie komt”, zegt Veraart. “Dat sluit aan bij onze visie. WorkFlow is niet bedoeld om mensen uit loondienst te trekken. En ook niet om echte zzp’ers tegen te werken. Het is bedoeld als derde alternatief. We willen juist voorkomen dat mensen de zorg verlaten. Hopelijk kunnen we hen behouden voor de sector door hen de flexibiliteit van WorkFlow te bieden.” Volgens Veraart pas dit ook bij modern werkgeverschap. “Je voldoet meteen aan de wet- en regelgeving op het moment dat de Wet DBA gehandhaafd gaat worden.

Eén reactie op dit bericht

  1. Mooie nuance…..
    De vraag blijft nog wel open of nu het bestuurlijk convenant van 2 jaar geleden, waarbij het doel was “alle zzpersindezorg eruit in Zuid Holland” ook van tafel is of nog gaat..?!?!