"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Bezoldigingsmaximum WNT voor 2023 bekend, relevant voor interim-managers

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de nieuwe maximum bedragen Wet normering topinkomens (WNT) voor 2023 vastgesteld. De WNT, populair gezegd de Balkenende norm, geldt ook voor ‘topfunctionarissen zonder dienstbetrekking’, zoals bijvoorbeeld interim-managers.

Elk jaar worden bij ministeriële regeling de bedragen van de WNT aangepast aan de ontwikkelingen van de contractuele loonkosten voor de overheid. Het algemeen bezoldigingsmaximum voor het jaar 2023 is vastgesteld op € 223.000.

Voor de topfunctionarissen zonder dienstbetrekking is de hoogte van het bezoldigingsmaximum gekoppeld aan de duur van de functievervulling in kalendermaanden. Voor 2023 geldt:

  • dat voor de eerste zes maanden wordt gerekend met een maximum van € 29.500,- per gewerkte kalendermaand (2022: € 28.600);
  • dat voor de tweede zes maanden wordt gerekend met een maximum van € 22.400,- per gewerkte kalendermaand (2022: € 21.700); en
  • voor de eerste twaalf gewerkte kalendermaanden een maximum uurtarief van € 212,- (2022: € 206).

In 2023 bedraagt de bezoldigingsnorm voor de topfunctionaris zonder dienstbetrekking in de eerste twaalf gewerkte kalendermaanden dus in totaal maximaal € 311.400,-. Na twaalf maanden geldt hetzelfde maximum dat geldt voor functionarissen in loondienst.

Optioneel

Meer uitleg over de WNT voor interim-managers en een rekenvoorbeeld treft u aan op deze kennispagina van de RIM.

Linkjes wetgeving 2023

https://www.topinkomens.nl/documenten/regelingen/2022/11/30/bezoldigingsmaxima-2023 =bezoldigingsmaxima 2023 inclusief sectoren

https://www.topinkomens.nl/documenten/regelingen/2022/11/30/overzicht-bezoldigingsmaxima

https://wetten.overheid.nl/BWBR0032249/2022-08-01 = WNT 2023

https://wetten.overheid.nl/BWBR0032421/2021-01-01 = uitvoeringsbesluit d.d. december 2022

De Raad voor Interim Management (RIM) is de brancheorganisatie voor de Interim Management bureaus. De RIM is opgericht op 1 januari 1986 en stelt zich ten doel de kwaliteit van Interim Management te bevorderen en streeft naar verbetering van de eigen identiteit van het vak. De aangesloten bureaus zijn in staat om vanuit hun specialismen aan opdrachtgevers de gewenste kwaliteit en continuïteit te bieden. Bekijk alle berichten van Raad voor Interim Management