"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Minister van SZW: ‘Schijnzelfstandigheid moeten we aanpakken, ook om solidariteit te behouden’

Moet werken als zelfstandige soms verboden worden in het belang van het collectief? Minister Karien van Gennip (SZW) deelde haar visie tijdens het begrotingsdebat van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. “Schijnzelfstandigheid moeten we aanpakken, ook om de solidariteit in ons stelsel te behouden.”

De Tweede Kamer debatteert deze week over de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dinsdag kwamen Kamerleden met inbreng en vragen en daar gaven ministers Karien van Gennip (SZW) en Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) donderdag antwoord op.

Solidariteit behouden

Dinsdag brachten politieke partijen VVD en PvdA de zzp-problematiek terug tot de kern: Moet werken als zzp’er een individuele keuze zijn? Of moeten werken als zelfstandige soms verboden worden in het belang van het collectief? Lees hier meer.

De minister was duidelijk over haar visie op zzp-beleid. “Er moet altijd ruimte zijn voor echte zelfstandig ondernemers, maar schijnzelfstandigheid moeten we aanpakken”, zei Van Gennip. “Niet alleen om oneerlijke concurrentie tegen te gaan, om de ontoereikende bescherming van de werkenden aan te pakken, maar ook om de solidariteit in ons fiscale stelsel en ons stelsel van sociale zekerheid te behouden.”

Zorgen over zzp in zorg en onderwijs

Net zoals de PvdA en Groenlinks maakt de minister zich zorgen over de groei van het aantal zelfstandigen in bepaalde sectoren, zoals de zorg, het onderwijs en de kinderopvang. “Op korte termijn ga ik in gesprek om te bekijken of er meer nodig is dan generieke maatregelen om het zzp-vraagstuk in het publieke domein aan te pakken.”

VVD-kamerlid Bart Smals benadrukte dat werknemers vaak zzp’er worden, omdat ze meer vrijheid willen dan mogelijk is binnen vaste contracten. Ze willen bijvoorbeeld meer ruimte om hun werktijden te bepalen. Smals: “We moeten het vaste contract aantrekkelijker maken voor de werknemer.”

Zzp: wel pianoleraar, geen zorgmedewerker

“Er is inderdaad flexibiliteit nodig binnen het vaste contract”, reageerde Van Gennip.  Anders  dan de Commissie Borstlap vindt de minister dat die wendbaarheid voldoende gevonden kan worden binnen de bestaande regels. “In de huidige contracten zit al veel vrijheid. Zo kunnen werknemers en werkgevers onderhandelen over meer vrije dagen.”

De minister benadrukte dat werkgevers mensen voor structureel werk in loondienst moeten nemen. “Een pianoleraar kan prima zzp’er zijn”, zei Van Gennip. “Maar waar we voor moeten waken, is dat iemand die eigenlijk in een vast contract hoort te werken, ook ten aanzien van de collega’s die anders achterblijven, als zzp’er gaat werken om fiscale redenen of om de vrijheid te zoeken die anders ook in een normaal contract geboden zou kunnen worden.”

Voortgangsbrief in december

Wat betreft de hervorming van de arbeidsmarkt en positie van de zzp’er was er weinig nieuws. De minister beantwoordde de meeste vragen met een verwijzing naar de voortgangsbrief Werken als Zelfstandige die zij in december zal sturen. “Het wordt een fors pakket”, beloofde Van Gennip.

2 reacties op dit bericht

  1. Een zogenaamd Stevig pakket….kan rekenen op een Stevige reactie vanuit de markt…..nog minder onderwijzers…..nog minder zorgmedewerkers……een Arbeidsmarktinfarct……!!!

    Dat krijg je als je een ingenieur, een technocraat dus, de leiding laat hebben over een departement als SZ&W…..feitelijk onverantwoord dus…..

  2. Gaan we weer. Wie bepaald wanneer werk volgens een vast contract moet worden uitgevoerd, m.a.w. de welbekende ingebed in de organisatie? En hoezo moeten we vaste medewerkers beschermen die niet gekozen hebben voor een zelfstandig bestaan. Dat is toch hun keuze. Die hebben gekozen voor een stuk zekerheid. Ook prima. Ik en vele andere met mij hebben gekozen voor vrijheid.

    En wat is die vrijheid dan?

    Geen baas meer boven je hebben. Punt! Doe je een opdracht wel of niet? Doe je bepaald werk wel of niet? Kan je zelf bepalen of je vanuit huis werkt of niet? Stop je met een opdracht vanuit een professioneel standpunt? Doe je naast een wat langere opdracht ook nog opdracht voor een andere klant? Dat bepaal je zelf en niemand anders voor je. Dat gaat natuurlijk niet met een vast contract. Deze politici, zoals zo velen voor hen snappen dit niet. En zolang dat niet verandert gaat het nooit goed komen met nieuwe of aangepaste wetgeving.