"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Mededingingsautoriteit maakt bezwaar tegen uitsluiten zzp’ers bij flexpool initiatief in de zorg.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) laten weten hoe zij kijkt naar regionaal werkgeverschap. Samenwerking tussen werkgevers in de regio is volgens de ACM aan regels gebonden. Uit de informatie van de ACM blijkt dat het huidige concept Workflow, de regionale flexpool van zorgorganisaties in Rotterdam, aanpassingen nodig heeft. Lex Tabak, initiatiefnemer van zzp-indezorg, zet de feiten en consequenties op een rij.

Samenwerking tussen zorgorganisaties onderling mag niet nadelig uitpakken voor zorgmedewerkers. Het maakt hierbij niet uit of een zorgmedewerker een dienstverband heeft of zzp’er is. Op een aparte webpagina instrueert de ACM samenwerkende werkgevers in de zorg.

Vooral werkgeverskoepel de Rotterdamse Zorg viel de laatste jaren op met haar standpunt dat haar regionale flexpool ‘de Workflow’ de zzp’er in de zorg moest terugdringen. Ziekenhuis bestuurder en Workflow initiatiefnemer Tasche riep op tot haar ‘droom dat alle werkgevers tegelijk de achterdeur voor zzp’ers dichttrekken.

Nu blijkt dat dit soort oproepen en het concept Workflow genuanceerder met de zzp’er om moeten gaan. Zorgmedewerkers mogen niet gediscrimineerd worden op basis van wel of geen dienstverband.

Verzet Workflow tegen zzp niet toegestaan

De Workflow is een concept van werkgevers in Zuid-Holland, dat erop aanstuurt dat flexibel werkende zorgmedewerkers kiezen voor een flex dienstverband met ruimere arbeidsvoorwaarden. Zzp’ers bleken zelf niet geïnteresseerd te zijn in het concept. Er volgde ook een oproep dat de Belastingdienst zzp’ers moest dwingen tot een flexibel dienstverband. Het collectieve verzet tegen zzp’ers is volgens de ACM niet toegestaan.

Ruimere CAO voorwaarden niet toegestaan

Het concept van de Workflow biedt binnen de regio andere arbeidsvoorwaarden dan binnen de CAO ziekenhuizen bepaald is. Deze verruiming van CAO bepalingen zouden medewerkers over de streep moeten trekken. Het anders toepassen van de CAO is volgens de ACM niet toestaan, omdat ‘dit soort afspraken meestal tot slechtere voorwaarden leidt voor zorgmedewerkers.‘ Daar bovenop werken ziekenhuizen op zo’n manier samen dat zij aansturen op een dienstverband om nog flexibel te mogen werken in de regio.

Het concept is er uiteindelijk op uit om zzp’ers te blokkeren. Dit is niet toegestaan. Een samenwerking van werkgevers ‘mag niet ten koste gaan van de positie van zorgmedewerkers‘. Dienstverband of zzp maakt hierbij niet uit.

Samenwerking bij inkoop PNIL niet toegestaan

De samenwerking tussen zorgorganisaties in Zuid-Holland gaat verder dan alleen een flexpool. De factsheet van een ander type samenwerking vind je hier. Sinds 2018 werken zorgorganisaties bij de Rotterdamse Zorg samen om ‘actief regie te voeren op prijs, kwaliteit en inzet met behulp van de contractafspraken met externe zorgprofessionals.

Zij centraliseren hun inkoop van PNIL (Personeel niet in loondienst). Dit blijkt niet toegestaan. De ACM: ‘Werkgevers mogen niet samen beslissen dat zij minder of geen zzp’ers inhuren.’ en ‘Werkgevers mogen ook niet afspreken om pas in laatste instantie een beroep te doen op zzp’ers en eerst alle andere mogelijkheden uit te nutten‘. Ziekenhuizen mogen wel gezamenlijk arbeidsmarktonderzoek doen, werven en opleiden, maar daar blijft het bij.

Lex Tabak is initiatiefnemer van ZZP-erindezorg.nl Hij volgt de ontwikkeling van professionals die vast, flex én zzp werken op de voet. Lex is sinds 2006 nauw betrokken bij de ontwikkeling van zzp'ers in de zorg. Als oud-verpleegkundige en ervaren zzp’er deelt hij kennis over wat er komt kijken bij het zzp-schap in de zorg. Daarnaast zet hij zich zo’n 15 jaar in voor de belangen van zzp’ers in de zorg. Naast zijn interesse in de ontwikkeling van zelfstandigen in de zorg, zet hij zich in voor de duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals. Dit doet hij in nauwe samenwerking met zijn netwerk. Bekijk alle berichten van Lex Tabak

3 reacties op dit bericht

  1. Dat die gasten zelf niet doorhebben dat ze fout bezig zijn.. Afgunst is het. Ik zal hier verder geen verwijzing maken naar soortgelijke situaties uit het verleden.