"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Onderzoek: Niet contractvorm of kosten, maar ervaring leidend bij keuze werkgevers voor werknemer of zzp’er

CBS deed onderzoek naar de motieven van werkgevers om wel of geen zzp’ers in te huren. Die blijken enigszins anders te zijn dan verwacht.

Werkgevers laten zich bij de keus tussen het aannemen van een werknemer of het inhuren van een zzp’er veel minder leiden door de factor ‘type contract’ dan vaak wordt gedacht. Ook de factor prijs speelt een ondergeschikte rol. Dat blijkt uit de CBS-studie “Keuzes van werkgevers bij de inzet van zzp’ers”.

“De focus in het huidige debat over de arbeidsmarkt ligt sterk bij de keuze voor een bepaald type contract. Echter, de belangrijkste conclusie die getrokken kan worden uit dit onderzoek is dat werkgevers de factor ‘type contract’ lang niet zo belangrijk vinden als de kennis en werkervaring van een kandidaat”, zo concluderen de CBS onderzoekers Lian Kösters en Wendy Smits.

Sterker nog, de studie laat zien dat werkgevers in het algemeen minder voorkeur hebben voor zzp’ers dan voor vaste of tijdelijke werknemers. Het is vooral de hoeveelheid werkervaring die ervoor zorgt dat werkgevers soms toch kiezen voor het inhuren van een zzp’er.

Zzp’ers hebben gemiddeld ook een hogere opleiding en meer werkervaring dan de gemiddeld werknemer, zo blijkt uit een (andere) CBS cijfers (zie ook: De zzp’ers bestaat wel).

Kernactiviteit of specialisme

Voor werkzaamheden die onderdeel zijn van de kerntaken van een organisaties, geven werkgevers de voorkeur aan werknemers op basis van een vast contract. Dat geldt zeker voor werkzaamheden waar veel inwerktijd voor nodig is en ook waar een groter afbreukrisico is als de werkzaamheden niet goed worden uitgevoerd. Dan wordt liever een vaste werknemer gekozen en juist niet een zzp’er.

Wanneer zzp’ers toch worden ingehuurd voor kernactiviteiten, dan heeft dat meestal vooral te maken met de voorkeur van de werkenden zelf. Schaarste op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat werkgevers, ondanks hun voorkeur voor werknemers in loondienst, zich gedwongen voelen om te werken met zzp’ers voor die kernactiviteiten.

Aan de andere kant lijkt het erop dat bij werkzaamheden waarvoor specialistische kennis nodig is, werkgevers er juist wel eerder voor kiezen om een zzp’er in te huren. Dat geldt ook als duidelijk is dat de ‘arbeidsvraag’ van korte duur of eenmalig is.

Kosten onderschikte rol

De geïnterviewde werkgevers geven verder aan dat de factor ‘prijs’ maar beperkt gebruikt wordt in om de verschillende contracttypen met elkaar te vergelijken. Daar waar de kosten wel werden gebruikt om te vergelijken, beoordeelde men de kosten verschillend. Zo vonden een aantal werkgevers zzp’ers duurder dan vaste werknemers en gaven er daarom niet de voorkeur aan, maar andere werkgevers vonden zzp’ers juist goedkoper. Dat komt volgens de onderzoekers omdat de wet- en regelgeving rondom de verschillende contracttypen niet voor alle werkgevers duidelijk is.


Lees hier de volledige studie, uitgevoerd door Lian Kösters en Wendy Smits en gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie