"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Bijna kwart freelancers laat opdracht links liggen als uurtarief niet wordt vermeld

In een markt waarin freelancers de opdrachten voor het uitkiezen hebben, is het verstandig om als opdrachtgever zo transparant mogelijk te zijn. Ook over het uurtarief, zegt Freelance.nl. Wat levert je dat op als opdrachtgever?

Reageren freelancers op een opdracht als ze niet weten welke vergoeding daartegenover staat? Het vergroot je kansen als opdrachtgever in ieder geval niet. 82% van de freelancers geeft aan het belangrijk te vinden dat er een uurtarief staat vermeld in de opdracht. Dit blijkt uit een enquête gehouden onder 2.500 freelancers. En dat niet alleen: 23% van deze groep slaat de opdracht zelfs helemaal over als het uurtarief ontbreekt.

Naast de toenemende krapte op de arbeidsmarkt (CBS, 2022), groeit ook het aantal freelance opdrachten gestaag door, blijkt uit de Freelance Markt Index (FMI) van het derde kwartaal. Freelancers bevinden zich in een luxepositie: er is volop werk beschikbaar. Het is dan ook niet verrassend dat opdrachtgevers aangeven het momenteel ‘moeilijk tot zeer moeilijk’ te vinden om aan geschikte freelancers te komen. Dit blijkt uit een enquête in de FMI gehouden onder 125 willekeurig geselecteerde opdrachtgevers. De noodzaak groeit als opdrachtgever om alle zeilen bij te zetten om die geschikte freelancer binnen te halen.

Transparantie belangrijkste eigenschap van opdrachtgever

Het voordeel dat freelancers op dit moment hebben, is dat de vraag groter is dan het aanbod. Dat geeft ze ook de ruimte om kritischer naar eigenschappen van opdrachtgevers te kijken. In de FMI wordt het duidelijk: meer dan de helft (51%) van de freelancers vindt transparantie de belangrijkste eigenschap van de opdrachtgever. En transparantie richting je freelancer begint al bij het eerste contactmoment: de opdrachtomschrijving. Een goede eerste indruk maak je tenslotte maar een keer.

Toch blijkt in de praktijk dat het overgrote deel van de opdrachtgevers niet transparant is over het uurtarief, merkt Robert-Jan (CCO bij Freelance.nl) op. In meer dan de helft van de opdrachten is geen concreet uurtarief opgenomen. Overige opdrachten krijgen de vermelding: ‘Marktconform tarief’ of ‘in overleg’ mee. Freelancers kunnen zo lastiger inschatten of de opdracht en het bijbehorende aanbod aansluit op hun ervaring. Hier liggen dan ook nog veel kansen voor opdrachtgevers.

Twijfel bij opdrachtgevers

Waarom opdrachtgevers er dan toch voor kiezen om géén uurtarief te vermelden, ondanks de positie waarin ze zich bevinden? Daar zijn verschillende verklaringen voor. Redenen die opdrachtgevers onder andere meegeven zijn:

  • ‘Het uurtarief voor de opdracht is nog niet vastgesteld’
  • ‘We willen geen kandidaten missen die er net iets boven zitten’
  • ‘Het uurtarief is afhankelijk van het expertiseniveau van de kandidaat’

Hoewel de redenen valide kunnen zijn, benadrukt Robert-Jan toch het belang om dit wel toe te voegen: “Bij gebrek aan transparantie over onder andere het uurtarief, loop je als organisatie het risico goede kandidaten mis te lopen”.

Echter is volledige transparantie op dit gebied niet altijd haalbaar. De vergoeding is nog steeds afhankelijk van de ervaring en kennis die iemand meebrengt. Wel is het wenselijk om een bandbreedte qua tarief in de opdrachtomschrijving mee te nemen. Zie het ook als filter: je maakt al een relevante selectie en bent geen tijd kwijt aan freelancers die vervolgens op de vergoeding afhaken.

Duidelijkheid over uurtarief levert meer reacties op

Opdrachtgevers die wel transparant zijn over het uurtarief lijken daar de vruchten van te plukken. Uit eigen cijfers over de afgelopen 3 jaar zie je dat opdrachten mét uurtarief gemiddeld twee keer zoveel reacties krijgen als opdrachten zonder uurtarief. Het lijkt dan ook simpel volgens Robert-Jan: “Zorg voor een duidelijke en transparante omschrijving van jouw opdracht, zodat freelancers direct weten waar ze aan toe zijn. Dit resulteert in meer kandidaten die bovendien ook nog eens beter aansluiten.”

We kunnen ervan uitgaan dat de arbeidsmarkt op dit moment gedreven wordt door kandidaten, wat betekent dat freelancers zich in een sterkere positie bevinden dan opdrachtgevers. De vraag naar transparantie over het uurtarief blijft toenemen. Bijna een kwart van de freelancers geeft aan een opdracht links te laten liggen als er geen uurtarief wordt vermeld. Aan opdrachtgevers de taak om transparantie over de vergoeding serieus te gaan overwegen. Of je er nu voor kiest om het specifieke uurtarief te benoemen of een bandbreedte: het bieden van enige mate van transparantie zal ertoe bijdragen dat meer relevante freelancers worden aangemoedigd om te solliciteren op jouw opdracht.

Als marktleider verbindt Freelance.nl al bijna 20 jaar freelancers en organisaties aan elkaar. Met 300.000 actieve freelancers en meer dan 40.000 opdrachten per jaar is Freelance.nl hét grootste freelance platform van Nederland. Bekijk alle berichten van Freelance.nl

Eén reactie op dit bericht

  1. Er is nog een ander “probleem”. Veel freelance rollen gaan ook via tussenpartijen / recruiters. Die zijn vaak helemaal niet transparant in hun marges en