"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Leidse zorgorganisatie stopt radicaal met inzet uitzendkrachten en zzp’ers

De Leidse zorgorganisatie Libertas gaat stoppen met inhuren van uitzendkrachten en zzp’ers. Vanaf 1 september wil de zorginstelling, actief in de thuis- en verpleeghuiszorg, alleen nog maar werken met vaste krachten.

De inzet van uitzendkrachten en zzp’ers gaat ten koste van de kwaliteit van zorg en vraagt te veel energie van de vaste krachten, zo vindt de Leidse zorgorganisatie Libertas. De zorgorganisatie wil daarom alleen verder met vaste werknemers die zich verbinden aan de organisatie en de ‘identiteit’ van Libertas Leiden. Daarbij zegt de organisatie vanaf 1 september ook geen ‘onnodig geld’ meer uit te geven aan uitzendbureaus en ander extern personeel.

Door de inzet van uitzendkrachten en zzp’ers in de zorg kan de kwaliteit van zorg niet worden gehandhaafd, zo stelt Libertas. Daarbij vindt de zorgorganisatie dat zzp’ers onnodig risico lopen, omdat ze vaak onvoldoende verzekerd zijn, geen pensioen opbouwen en andere secundaire arbeidsvoorwaarden missen.

“Radicaal Vernieuwend Personeelsbeleid”, zo noemt Benjamin Martens, bestuurder bij Libertas Leiden, de nieuwe plannen in een reactie bij de locale nieuwswebsite Sleutelstad. “We willen onze vaste, vertrouwde krachten beter belonen. Zo investeren wij in elkaar en in een duurzame toekomst voor de organisatie, alle collega’s en onze zorg- en dienstverlening in Leiden. Maar het zal ook een pittige tijd worden om al het werk met onze vaste collega’s georganiseerd te krijgen.”

Verschraling kwaliteit van zorg

Onder werkgevers in de zorg is al langer onrust over het groeiend aantal zzp’ers in de zorg. Ook de brancheverenigingen I-ZO Nederland en ABU gaven eerder aan dat ze dat een zorgelijke ontwikkeling vinden. De Werkgroep Zorg van beide organisaties inventariseerde de risico’s die dat met zich meebrengt, en waarschuwde onder meer voor de verschraling van kwaliteit van zorg: “Zzp’ers nemen geen deel aan werkgroepen en andere interne opleidingen. Zij moeten zichzelf opleiden, maar de werkgroepleden zien veel zzp’ers die zich minimaal bijscholen. Met als gevolg dat veel zelfstandigen, ook de jongeren, eigenlijk alleen maar diensten doen en zich minder ontwikkelen in hun vak dan gedetacheerden, uitzendkrachten en werknemers.”

Gezonde flexibele schil

Toch pleiten I-ZO en ABU vooral voor een gezonde flexibele schil, en niet voor het uitsluiten van uitzendkrachten en zzp’ers in de zorg. “Radicaal vernieuwend is dit beleid van Libertas misschien wel”, vindt Josien van Breda, voorzitter van I-ZO Nederland. “Maar het is vooral een noodgreep, en nogal kort door de bocht. Het is volgens mij niet ‘of/of’, maar ‘en/en’. Ik ben het er wel mee eens dat de vaste kern van het werk ook bij voorkeur door vaste medewerkers moet worden gedaan. Maar ook in de zorg heb je een flexschil nodig, daar ontkom je niet aan. Het gaat erom: hoe krijg je het werk gedaan en hoe garandeer je de kwaliteit van de medewerkers? Ook uitzendkrachten en zzp’ers kunnen kwaliteit van zorg leveren.”

Van Breda kan zich meer vinden in de kabinetsvoorstellen voor het Integraal Zorgakkoord (IZA) die nu op tafel liggen. Het voorstel stuurt onder meer aan op werkafspraken waarin “verantwoordelijkheden tussen medewerkers in loondienst en zzp’ers helder en eerlijk verdeeld zijn, rondom avond-, nacht-, weekenddiensten, scholing en beloning.” Volgens Van Breda is dat een goede eerste stap naar een goed georganiseerde flexschil.

Werkgevers veroorzaken uitstroom

Libertas richt zich op een symptoom, in plaats van op het dieperliggende probleem, vindt Lex Tabak, initiatiefnemer van het online platform zzp-erindezorg.nl. “De groei van flex en zzp hangt samen met de kwaliteit van het dienstverband”, zo stelt hij. Daarbij verwijst hij onder andere naar recent onderzoek van een aantal pensioenfondsen. Samengevat stelt het onderzoek: werkgevers veroorzaken uitstroom onder zorgmedewerkers en kunnen daar iets tegen doen.

“Waarom heeft Libertas zo’n groot beroep moeten doen op flex en zzp de afgelopen jaren? Waarom kozen zorgmedewerkers niet voor een vast contract?” Want het kan ook andersom, zo stelt hij: goede werkomstandigheden in de zorg kunnen zelfs leiden tot een verzoek van zzp’ers om een vast dienstverband. “Dat illustreert het praktijkvoorbeeld van Zorgorganisatie King Arthur Groep. Die  biedt haar zzp-ers op eigen verzoek een dienstverband aan. Honderden zzp’ers kregen deze keuze voorgelegd. Bijna de helft koos vrijwillig voor dienstverband. Andere zorgmedewerkers kiezen weer welbewust en overtuigd voor het zzp-schap in de zorg.”

Goed werkgeverschap

“Een goede relatie met zorgmedewerkers hangt niet samen met het type arbeidsrelatie”, concludeert Tabak, maar met de opdracht, uitdagend werk en mogelijkheden voor medewerkers om zichzelf door te ontwikkelen. Het is dus niet nodig om tot ‘radicale vernieuwing’ te komen door zorgmedewerkers uit te sluiten. Goed werkgeverschap is voldoende.”

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

6 reacties op dit bericht

 1. Je vraagt je af waar deze zorgorganisatie de ruimte vindt om te stoppen met het inhuren van uitzendkrachten en zzp’ers. Gaan ze minder zorg verlenen? Stoten ze delen van hun business af? Of is het slechts wensdenken?

 2. Een specifiek puntje uit het veelgehoorde probleem rond het bijscholen van zzp’ers. In het kader van goed opdrachtgeverschap staat het iedere opdrachtgever vrij om de opleidingen die ze organiseren ook aan te bieden aan zzp’ers tegen een marktconform tarief, of zelfs met een ‘voorkeursleverancierkorting’. Die kosten kan de zzp’er dan aftrekken van de volgende factuur.

 3. Dit klinkt natuurlijk goed. Maar mogelijk dat er onderliggend toch wat anders speelt?

  Sinds 1 januari zijn de vergoedingen in de zorg nog meer gebaseerd op uren maal tarief van behandelaren. Een zorginstelling is steeds meer een detachering bureau die op basis van de marge per uur de regie kosten, overhead management bedrijfskosten etc. dekkend moeten krijgen. Dat betekent dat behandelaren op basis van uren maal tarief niet alleen hun eigen kostprijs van het salaris moeten realiseren, maar ook genoeg marge moeten opbrengen per uur om de rest van de organisatie haar kosten te betalen.

  Bij het faillissement van het Schild in Wolfheze was dit een van de problemen. Maar ook bij de sluiting van de jeugdopvang locatie van Pro Persona in Lunteren. Er werden teveel behandelaren extern of als zzp-er ingehuurd. Het is logisch dat een zzp-er met een opdrachtgever in gesprek gaat over zijn of haar tarief. Als zoals nu transparant is dat een thuiszorgmedewerker voor 65 euro per uur gedeclareerd wordt, dan begrijp ik dat een zzp-er zal zeggen dat 15 euro regie kosten wel ongeveer de max is die hij of zij wil afdragen. Een medewerker in loondienst verdient conform cao die algemeen verbindend is verklaard en heeft een kostprijs per uur die rond de 27 euro ligt. Kan het zijn dat deze organisatie niet gewoon op zoek is naar maximale marge?

  Overigens brengt deze problematiek ook kansen voor MSP of broker achtige bedrijven. Die zouden op basis van hun ervaring met efficiënt inhuren en ter beschikking stelling met veel minder regie kosten een bijdrage kunnen leveren aan continuïteit van zorg. Op die wijze verdienen de echte zorgverleners meer en kan mogelijk ook een start worden gemaakt met de aanpak van zorg cowboys en naar de toekomst toe een duurzamere zorg worden gerealiseerd.

  Momenteel gaat wekelijks wel een zorginstelling failliet. Of het komt door wanbeleid, te hoge kosten structuur, of gewijzigde wet en regelgeving, aan de basis van al deze bedrijven staan welwillende zorgverleners. Of het nou is in de SGGZ, Forensische Zorg, Jeugdzorg of reguliere zorg, beëindigingen van activiteiten en of instellingen ligt niet aan de welwillende zorgverleners.

 4. De interessantste vraag hierbij vind ik “waarom?”
  Waarom huurden ze tot voor kort in? De term “onnodig geld” doet vermoeden dat dat minder opleverde per bestede euro dan andere oplossingen. Maar ik vraag me af wat die andere oplossingen dan zijn. En waarom het nu plotseling blijkbaar met eigen personeel kan. En of (en zo ja waarom) dat dan een betere oplossing is.

 5. Puur gebasseerd op de eigen incompetentie…..
  Bestuurders die hier voor kiezen zijn degenen die moeten verdwijnen…
  Dit soort zijn in staat om hun eigen tekortkomingen te projecteren op anderen…..
  Zorgverzekeraars, VWS , Inspectie en NZA moeten hier bovenop zitten en dit soort waanzinnige acties per omgaande pareren….