"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Detacheerders: minister, wat te doen met driehoeksrelaties vanuit een vast contract?

De Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN) maakt zich zorgen over het feit dat minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) driehoeksrelaties sterker wil reguleren. “U dreigt het kind met het badwater weg te gooien.”

De Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN) uit haar zorgen over de plannen in de hoofdlijnenbrief Arbeidsmarktbeleid. Die hoofdlijnenbrief stuurde minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) dinsdag naar de Tweede Kamer.

Excellentie, geachte mevrouw van Gennip,

In uw hoofdlijnenbrief over de arbeidsmarkt bent u er buitengewoon duidelijk over: “Arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd vormen in beginsel de werkvorm voor het organiseren van structureel werk”. U baseert zich daarbij op het SER MLT-advies, maar dit is natuurlijk al vele jaren een van de belangrijkste pijlers van de Europese Uitzendrichtlijn.

In de uitwerking begint u met het reguleren van tijdelijke contracten en driehoeksrelaties. Daarbij gaat u er kennelijk vanuit dat dit twee gerelateerde ‘kwaden’ zijn die moeten worden aangepakt. U stelt dat werkgevers flexibiliteit nodig hebben om in te spelen op veranderende omstandigheden, maar dat mag niet ten koste gaan van zekerheden van de werknemer.

Hoe mooi zou het dus zijn als de werknemer een vast contract heeft en tegelijkertijd flexibel kan worden ingezet bij verschillende opdrachtgevers?

Deze oplossing komt nergens voor in uw brief. Sterker nog: door uw wens om driehoeksarbeidsrelaties sterker te reguleren, dreigt u het kind met het badwater weg te gooien. Dit is voornamelijk een semantische kwestie: door alle driehoeksarbeidsrelaties ‘uitzenden’ te noemen ontstaat het beeld dat het altijd gaat om flexibele arbeidscontracten (met een uitzendbeding). Maar dat beeld is verre van correct. In Nederland werken inmiddels bijna een half miljoen mensen voor detacheerbedrijven, waarvan het grootste deel met vast contract (of tijdelijk met uitzicht op vast). Dit zijn ook driehoeksarbeidsrelaties.

Met ‘uitzenden’ wordt in de volksmond voornamelijk ‘ziek en piek’ of een route voor werving en selectie van vaste medewerkers bedoeld. Door artikel 7:690 van het BW worden echter alle driehoeksarbeidsrelaties ‘uitzenden’ genoemd. Dus ook die waarbij de werknemer een vast contract heeft.

Detachering is geen onderdeel van de problemen op onze arbeidsmarkt. Integendeel: het is onderdeel van de oplossing.

Bij de invoering van art. 7:690 in het BW in 1997 adviseerde de Raad van State al “een nadere regeling voor het meer bestendige in- en uitlenen van personeel door (uitleen- of) detacheerbedrijven” in het leven te roepen. Door dat niet te doen heeft het toenmalige kabinet de mogelijkheid om flexibiliteit voor bedrijven te combineren met vaste contracten afgesloten.

U heeft de mogelijkheid die gemiste kans recht te zetten, door bij de regulering van driehoeksarbeidsrelaties een onderscheid aan te brengen tussen vaste en niet-vaste contracten. Adviseren we u de term ‘uitzenden’ voortaan alleen te gebruiken voor echt uitzenden (dus ziek & piek of werving & selectie). Dat komt de helderheid ten goede.

Hoogachtend,

De Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN).

ZiPconomy geeft ruimte aan auteurs die eenmalig een artikel willen plaatsen op ZiPconomy. Naam en functie van deze gastbloggers worden onder het artikel vermeld. Bekijk alle berichten van Gastblogger