"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Kabinet werkt aan meldplicht voor discriminerende verzoeken aan intermediairs

Meldplicht moet onderdeel worden van wetsvoorstel ‘gelijke kansen bij werving en selectie’.

Minister van Gennip (SZW) wil dat uitzendbureaus en intermediairs verplicht worden te melden wanneer ze discriminerende verzoeken krijgen. Een dergelijke meldplicht zal wat de minister betreft onderdeel worden van het wetsvoorstel ‘gelijke kansen bij werving en selectie’.

Dat wetsvoorstel geeft de Nederlandse Arbeidsinspectie handhavende bevoegdheden om er op toe te zien dat werkgevers en intermediairs beschikken over een werkwijze met voldoende waarborgen om discriminatie tegen te gaan en gelijke kansen te realiseren.

“Iedereen verdient gelijke kansen in de zoektocht naar een baan, maar nog te veel mensen krijgen te maken met arbeidsmarktdiscriminatie. Dat is onacceptabel, maar ook heel onverstandig. Onacceptabel omdat we van iedereen vragen om mee te doen op de arbeidsmarkt en gelijke behandeling aan de basis staat van onze samenleving. Onverstandig omdat diversiteit loont, in elke organisatie. Discriminatie op basis van welke kenmerken dan ook, moet aangepakt worden bij de bron. Daarom wil ik een meldplicht voor discriminerende verzoeken opnemen in de wet” zo zegt de minister in een toelichting.

Zie ook: Diversiteit & inclusiviteit in de wereld van inhuur. Op zoek naar de goede voorbeelden.

Wetsvoorstel gelijke kansen bij werving en selectie

In het wetsvoorstel, dat in december vorig jaar naar de Tweede Kamer is gestuurd, staat dat Bedrijven straks de wettelijke verplichting krijgen om beleid te voeren, gericht op het bevorderen van gelijke kansen bij werving en selectie. Grote bedrijven moeten dit schriftelijk doen, kleine bedrijven lichten hun werkwijze in eerste instantie mondeling toe. Zij kunnen in tweede instantie de verplichting krijgen hun beleid op schrift te stellen. De norm voor gelijke kansen geldt voor alle organisaties. Van werkgevers wordt verwacht dat ze aantoonbaar inzet plegen om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. En hier komt nu dus ook een meldplicht bij.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie