"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Inhuur van personeel vanuit het buitenland. De valkuilen en risico’s. Plus de nodige tips.

Personeel inhuren uit het buitenland brengt ook risico’s met zich mee. Maarten de Jong, inspecteur grensoverschrijdende arbeid bij Bureau Cicero, en Ruud Blaakman, hoofd van de adviesunit internationaal/fiscaal bij werkgeversvereniging AWVN, verzorgden een webinar over de valkuilen en aandachtspunten.

De schaarste aan personeel, die in vele sectoren speelt, zorgt ervoor dat werkgevers steeds vaker over de grens kijken. Dat kan zeker een oplossing bieden. Maar werkgevers komen ook in een wereld vol regels en valkuilen. “Bezint eer ge begint”, zegt Maarten de Jong, inspecteur grensoverschrijdende arbeid bij Bureau Cicero, in onderstaand webinar.

Ruud Blaakman, hoofd van de adviesunit internationaal/fiscaal bij werkgeversvereniging AWVN beaamt dat. Een grote hoeveelheid aan regelgeving en complexiteit aan regelgeving, het politieke sentiment dat niet bepaald positief staat ten opzichte van inhuur vanuit het buitenland, het feit dat Nederland zo goed als op slot zit voor werknemers van buiten de EU, dat levert – zoals hij dat zegt – een giftige cocktail op.

Werkgever in binnenland of buitenland?

Dat betekent niet dat werkgevers geen gebruik kunnen maken van werknemers vanuit het buitenland. Sterker nog: werkenden uit een EU-land hier in dienst nemen of via een in Nederlands gevestigd uitzendbureau of detacheerder inhuren, is vrij eenvoudig.

Ingewikkelder wordt het wanneer je iemand inhuurt via een bureau dat in het buitenland gevestigd is. De formele werkgever zit dan dus niet in Nederland. Dat wordt het net weer wat ingewikkelder. Het webinar, waarin beide experts alles uitvoerig uitleggen, gaat vooral in op dit soort situaties. De eerste valkuil: werkgevers/opdrachtgevers zijn zich onbewust van dit verschil en kijken daar dan ook onvoldoende naar.

Inhuren via een buitenlandse werkgever

Om goed de risico’s van inhuren vanuit het buitenland en via een buitenlandse werkgever in kaart te brengen, dienen werkgevers naar vijf aspecten te kijken. Elk deel van deze ‘schijf van vijf’ vraagt weer om andere aandachtspunten.

In het webinar bespreken De Jong en Blaakman stap voor stap al deze vijf aspecten.

Daarbij benoemen ze een paar algemene punten.

 • Er zijn veel misverstanden over de zogenaamde ‘derdelanders’. Een direct dienstverband met werknemers zonder EU/EER-nationaliteit is niet toegestaan zonder Nederlandse verblijfsvergunning.
 • Inhuur via een in het buitenland gevestigde werkgever is toegestaan, in combinatie met een A1-verklaring, maar in-/doorleen is daarbij absoluut niet toegestaan.
 • Er geldt een strikte naleving van de ID-controle, die altijd voorafgaand aan de eerste werkdag moet plaatsvinden. Ook een melding via Postedworkers.nl moet plaatsvinden voorafgaand aan de eerste werkdag.
 • Is het werken met een zzp’er dan niet veel makkelijk? Ja, op zich wel. Maar dan moet je wel zeker weten dat iemand – zowel hier als in het vestigingsland – ook echt gezien wordt als zelfstandige. Dat is ook niet altijd even eenvoudig.

Aanbevelingen voor inhuur uit het buitenland

In het informatieve webinar gingen beide heren ook in op een reeks vragen van deelnemers. Ze sloten af met een aantal tips:

 • Voor je begint: bouw en toets grondig het werkmodel.
 • Kijk goed met welke leveranciers je in zee gaat. Welke afspraken maak je?
 • Pak ‘inkoop’ professioneel aan, dat geldt ook voor arbeid.
 • Bouw voldoende interne kennis op en onderhoud die kennis. Maak daarbij gebruik van deskundige kennispartners, zoals Bureau Cicero of AWVN.
 • Werk met een professionele partij samen, die ervaring heeft met het werken met buitenlandse werknemers.
 • Toets met regelmaat of het werkmodel nog adequaat is en of je business partners hun checks and balances ook goed onder controle hebben. Of besteed die controle uit aan een gespecialiseerd bureau.
 • Controle op certificaten als NEN4400-2 (SNA) in combinatie met PAYOK

Webinar

Meer weten over de valkuilen bij inhuur van personeel uit het buitenland? Bekijk het webinar van Bureau Cicero tijdens de Werf& en ZiPconomy WebinarWeek.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie