"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Versoepeling bijstand zelfstandigen en NOW stoppen per 1 april

Corona-steunpakket voor banen en economie stopt per tweede kwartaal 2022.

Op 1 april komt er een einde aan de tijdelijk vereenvoudigde uitvoering van de Bbz, de bijstandsregeling voor zelfstandigen. Dat heeft het kabinet vandaag bekend gemaakt. De vereenvoudigde toepassing van de Bbz kwam er na het stopzetten van de Tozo. Ook de NOW, de TVL en het generieke uitstel van belastingbetalingen stoppen per 1 april. Immers, Nederland is weer open en ondernemers kunnen weer aan de slag, zo schrijft het kabinet.  “Met de versoepeling van de coronamaatregelen en de positieve economische vooruitzichten hebben ondernemers weer de kans om zonder beperkingen te ondernemen. Dat betekent ook dat er na twee jaar een einde komt aan de steunpakketten.”

“De kans (stijgt) dat steun bij ondernemers terecht komt die verlies lijden door andere redenen dan corona.” zo motiveert het kabinet dit besluit verder. “Ook belemmert generieke steun dat mensen overstappen naar een nieuwe baan waar ze harder nodig zijn. Het Centraal Planbureau en De Nederlandsche Bank vinden ook dat het doorgaan met generieke steun herstel in de weg zit, de economie verstoort en het verdienvermogen van Nederland schaadt.”

Zelfstandig ondernemers in de financiële problemen kunnen gebruik maken van de Bbz regeling van gemeenten. Maar nu dus zonder de vereenvoudigde procedures. Dat betekent in de regel dat er uitvoeriger wordt gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming en naar de financiële situatie van de ondernemer zelf.

Schulden

In de brief van het kabinet wordt tot slot nog aangegeven dat gekeken wordt hoe omgegaan wordt met belastingschulden van ondernemingen.  Zo kan de opgebouwde belastingschuld in vijf jaar worden terugbetaald. “Voor ondernemers met problematische schulden zijn er mogelijkheden om schuldhulpverlening te krijgen via de gemeente. Daarnaast ondersteunt het kabinet in de kern gezonde bedrijven met een hoge schuld door saneringsakkoorden kansrijker te maken. Dit betekent dat de Belastingdienst in de periode van 1 augustus 2022 tot 30 september 2023 genoegen neemt met hetzelfde uitkeringspercentage als andere schuldeisers, in plaats van het dubbele percentage dat normaal wordt gehanteerd.”

Rechtszaak Werkvereniging

De Werkvereniging kondigde eerder aan een rechtszaak tegen de Staat te willen starten vanwege de ongelijke behandeling in dit economische steunpakket van zelfstandigen en werknemers. Vandaag maakte de Werkvereniging bekend dat hun aansprakelijkheidsstelling per deurwaarder bij de landsadvocaat is bezorgd. In de aansprakelijkheidsstelling vraagt de Werkvereniging “om een schriftelijke erkenning door de Staat dat hij toerekenbaar onrechtmatig heeft gehandeld ten opzichte van zelfstandig ondernemers (en daarmee de achterban van de Werkvereniging) door hen in strijd met (Verdrags)recht ongelijk te behandelen en daarbij een inbreuk te maken op hun respectievelijke vrijheden en rechten op eigendom, professionele status, arbeid en ondernemerschap en dat hij aansprakelijk is voor de schade die zij hebben geleden en nog zullen lijden als gevolg van de onrechtmatige gedragingen van de Staat.”

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie